Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En börsnotering Börsrätt VT 2012 LiU. Grundläggande frågor Är bolaget ett publikt bolag? 26:1–5 ABL, ändring av bolagsordningen 7:13 ABL extra bolagsstämma,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En börsnotering Börsrätt VT 2012 LiU. Grundläggande frågor Är bolaget ett publikt bolag? 26:1–5 ABL, ändring av bolagsordningen 7:13 ABL extra bolagsstämma,"— Presentationens avskrift:

1 En börsnotering Börsrätt VT 2012 LiU

2 Grundläggande frågor Är bolaget ett publikt bolag? 26:1–5 ABL, ändring av bolagsordningen 7:13 ABL extra bolagsstämma, kallelse senast fyra veckor före bolagsstämman, 7:42 ABL supermajoritetsregler Punkt 2.3.3. Är aktierna fritt överlåtbara? 4:8, 4:18, 4:27 ABL, 7:42 ABL Är bolaget ett avstämningsbolag? 1:10 ABL, 5 kap. ABL, 4 kap. LKF Finns det en verkställande direktör? 8:27 ABL, 8:50 ABL

3 Redovisning Byte av redovisningsprinciper? Punkt 2.3.5. ”redovisningshandlingar i enlighet med den lagstiftning som gäller i bolagets hemland” Rådets förordning (EG) nr 1606/2002- koncernredovisning men endast de av EU-antagna IFRS-principerna Rådet för finansiell rapportering- RFR 2 IFRS jämfört med USGAAP- harmonisering

4 Förberedelser i bolaget Byte av revisor? Ngn. som är kunnig i IFRS redovisning, 9:8 ABL Byte av styrelseledamöter? Punkt 2.4.1–2, 8:8 ABL, 8:47–48 ABL Revisionsutskott i styrelsen? 8:49a–b ABL IR- kapacitet för informationsgivning? Punkt 2.4.3. En IR-ansvarig bör utses, ekonomisystem i ordning, åtminstone ett kvartal, helst två, en informationspolicy bör antas Andra ändringar i bolagsordningen?

5 Emission i bolaget Skall en emission göras i samband med börsnoteringen? 13:1 ABL huvudregel, aktieägare har företrädesrätt 13:2 supermajoritetsregler, 2/3 av röster och aktier, beslut på bolagsstämman 7 kap. ABL Prospekt skall upprättas

6 Ytterligare några frågor Behövs en likviditetsgarant? Punkt 2.3.9–2.3.13 Punkt 2.5 Undantag trots att alla kraven är uppfyllda? Se Disciplinnämndens uttalanden 1994:4 & 1996:4


Ladda ner ppt "En börsnotering Börsrätt VT 2012 LiU. Grundläggande frågor Är bolaget ett publikt bolag? 26:1–5 ABL, ändring av bolagsordningen 7:13 ABL extra bolagsstämma,"

Liknande presentationer


Google-annonser