Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom igång med antagningstjänsten Skolval 2015 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom igång med antagningstjänsten Skolval 2015 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten1."— Presentationens avskrift:

1 Kom igång med antagningstjänsten Skolval 2015 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten1

2 Antagningsprocessen3 Större nyheter8 Instruktioner – Flik för flik11 Kända fel19 Exceltips22 Innehåll 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten2

3 ANTAGNINGSPROCESSEN 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten3

4 Viktiga datum 15 februariE-tjänsten (Ansökningstjänsten) för vårdnadshavarna stänger. 17 februariAntagningstjänsten uppdateras med aktuella folkbokföringsadresser – KIR. 18 februariSista datum för central hantering av ansökningsblanketter från vårdnadshavare. Därefter scannas ansökningar direkt till skolorna utifrån vårdnadshavarens alla val. 19 februariAnta/Avstå aktiveras i Antagningstjänsten. 19 februari – 9 marsEventuella ansökningar hanteras på skolan, utanför Antagningstjänsten. 26 februariSista dag att avstå val 1 i Antagningstjänsten. 3 marsSista dag att avstå val 2 i Antagningstjänsten. 5 marsSista dag att avstå val 3 i Antagningstjänsten. 9 marsSista dag för skolorna att arbeta i Antagningstjänsten. 10 marsSkolorna har endast tittbehörighet fram till nästa års antagningsprocess, det går inte längre att Anta/Avstå (överföring till Bosko görs av skolvalsfunktionen). 11 marsEtiketter till antagningsbesked för hemskick kan tas ut från Bosko. Avvakta klarsignal från grundskolechef innan antagningsbesked postas. 12 marsPosta antagningsbeskeden senast den 12 mars för att det ska komma fram senast söndagen den 15 mars. 15 marsVårdnadshavare ska ha fått antagningsbesked hem. E-tjänsten för ansökan öppnas igen och vårdnadshavare kan se antagningen, har endast läsrättighet. 1 aprilVårdnadshavarnas svar på antagningsbeskedet ska vara skolorna tillhanda senast den1april. Reservintag kan påbörjas – görs manuellt. 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten4

5 Antagningsprocess Sökande färre än tillgängliga platser Leta rätt på barn/elever som tillhör skolpliktsskolan som ej ansökt, uppmana att söka. Anta sökande, observera datum för sista dag att avstå val 1, 2 och 3 – se nedan. Säkerställ att alla sökande som tillhör skolpliktsskolan får en skolplacering. Avvakta klarsignal – skicka ut antagningsbesked. Sökande fler än tillgängliga platser Leta rätt på barn/elever som tillhör skolpliktsskolan som ej ansökt, uppmana att söka. Anta/avstå sökande enligt urvalsgrunderna. Dessa gäller oavsett om skolan är vald som 1-3. Närhetsprincipen gäller före vh´s rangordning. Observera datum för sista dag att avstå val 1, 2 och 3 – se nedan. Säkerställ att alla sökande som tillhör skolpliktsskolan får en skolplacering. Avvakta klarsignal – skicka ut antagningsbesked. Guide för hur du kan få hjälp med att ta fram sökande som åberopar behov av särskilt stöd eller syskonförtur samt information om sökande tillhör skolpliktsskolan eller inte hittar du på nästa sida. Antagningsbesked/Platserbjudanden som skrivits under av vårdnadshavare behöver inte diarieföras. Sista datum för att avstå: val 1 - Torsdagen den 26 februari val 2 - Tisdagen den 3 mars val 3 - Torsdagen den 5 mars 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten5

6 Om antalet sökande är fler än tillgängliga platser måste urvalsgrunderna tillämpas - Förskoleklass alternativt direkt till åk 1. UrvalsgrundFlikVad gör jag ? 1) Behov av särskilt stöd Avser endast särskilt stöd som ger förtur till viss skolenhet Sökt min skola Exportera alla sökande till Excel. Filtrera fram de som har ”Ja” i Särskilt stöd (kolumn O). Beslut tas av rektor efter samråd med grundskolechef om eleven ska tas in på denna urvalsgrund eller inte, anta då dessa sökande. Gör inget med de som inte ska antas utifrån denna urvalsgrund, de kan eventuellt antas utifrån nästa urvalsgrund. 2) Syskonförtur (gäller enbart sökande till f-klass & direkt till åk1) Syskon ska kommande läsår gå i åk F- 5 på vald skola och vara fbf inom 2 km. Samma fbf-adress är det som gäller (ej om de är biologiska syskon eller inte). Spelar ingen roll om de tillhör skolpliktsskolan eller inte. Sökt min skola Exportera alla sökande till skolan till Excel. Filtrera fram de som har ”Ja” i syskonförtur (kolumn Q). (Alternativt filtrera ansökningar via filter i tjänsten och exportera sökande till Excel). Vårdnadshavare bör ha fyllt i syskonets personnummer som då visas i kolumnen med namn Syskon skola 1-3. Vanligast är att syskonet går på den skola som sökande valt i första hand men kolla om det finns personnummer angivna på vald skola 2-3 eller inte. Vid behov kan du filtrera fram din skola i kolumnen Skolval 1 för att enklare se vilka som åberopar syskonförtur till din skola. Vid behov kan du behöva göra motsvarande för Skolval 2-3. Kontrollera om informationen om syskon i Bosko och avgör om eleven ska tas in på denna urvalsgrund eller inte. 3) Tillhör skolpliktsskolan 7-åringar likställs med 6-åringar 5-åringar tas in i mån av plats Min skolplikts- skola / Sökt min skola Kontrollera i Bosko om det finns 7-åringar som inte går i f-klass och som inte ansökt. Önskar dessa elever en placering kommande läsår? Om det finns för många sökande som tillhör skolpliktsskolan måste urval inom dessa sökande göras utifrån relativ närhet, dvs hur långt får eleven till närmaste kommunal skola som kan erbjuda placering. Viktigt att även hålla koll på egna skolpliktsbarn som sökt andra skolor och där alla skolor avstått. 4) Tillhör inte skolpliktsskolan Elever från andra kommuner tas in i mån av plats, efter alla fbf i Stockholm stad Sökt min skola Skolpliktsskola syns på ansökan i ”Sökt min skola”. I Excel kan du filtrera fram vilka som inte tillhör din skolpliktsskola (kolumn G). Har skolan mycket fler ansökningar än antalet platser så kommer dessa sökande inte att kunna antas, bäst att snarast möjligt avstå sökande oavsett om de valt skolan som 1-3. Denna information underlättar arbetet för andra skolor. Observera att val 1- 3 inte är en urvalsgrund utan en indikation på vad VH önskar! 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten6

7 Om antalet sökande är fler än tillgängliga platser måste urvalsgrunderna tillämpas - Grundskola UrvalsgrundFlikVad gör jag ? 1) Behov av särskilt stöd Avser endast särskilt stöd som ger förtur till viss skolenhet Sökt min skola Exportera alla sökande till Excel. Filtrera fram de som har ”Ja” i Särskilt stöd (kolumn O). Beslut tas av rektor efter samråd med grundskolechef om eleven ska tas in på denna urvalsgrund eller inte, anta då dessa sökande. Gör inget med de som inte ska antas utifrån denna urvalsgrund, de kan eventuellt antas utifrån nästa urvalsgrund. 3) Tillhör skolpliktsskolanMin skolplikts- skola / Sökt min skola Om det finns för många sökande som tillhör skolpliktsskolan måste urval inom dessa sökande göras utifrån relativ närhet, dvs. hur långt får eleven till närmaste kommunal skola som kan erbjuda placering? Viktigt att även hålla koll på egna skolpliktselever som sökt andra skolor och där alla skolor avstått. Dessa elever hittar du i Min skolpliktsskola/Alla skolor avstått. För att få en indikation på elever som vill göra ett skolbyte kan du söka fram elever som tillhör er, går hos er idag och som sökt andra skolor kommande läsår. Exportera alla skolpliktsbarn till Excel. Slå på filter i Excel och välj ut de som går i er skola (kolumn W). Välj ut de som gjort ett skolval (kolumn H) genom att klicka ur ”-”, dvs inget skolval. Observera att de elever som går på skolan idag men som inte tillhör er skolpliktsskola inte visas. 4) Tillhör inte skolpliktsskolan Elever från andra kommuner tas in i mån av plats, efter alla fbf i Stockholm stad Sökt min skola Skolpliktsskola syns på ansökan i ”Sökt min skola”. I Excel kan du filtrera fram vilka som inte tillhör din skolpliktsskola (kolumn G). Har skolan mycket fler ansökningar än antalet platser så kommer dessa sökande inte att kunna antas, bäst att snarast möjligt avstå sökande oavsett om de valt skolan som 1-3. Denna information underlättar arbetet för andra skolor. Observera att val 1- 3 inte är en urvalsgrund utan en indikation på vad VH önskar! Observera att urvalsgrund 2: syskonförtur endast gäller vid val till förskoleklass eller direkt till årkurs 1! 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten7

8 STÖRRE NYHETER 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten8

9 Sammanfattning av nyheter Till årets skolval har ett par flikar tillkommit, och en flik har bytt namn, för att förenkla navigeringen vid utökning av antalet flikar: Tillkomna flikar: – ”Elever innevarande år” – Visar de elever som går på den egna skolan innevarande läsår – ”Sök barn” – Snabbare sökning efter elever som gjort ett skolval Flik som bytt namn: – Min skola -> Sökt min skola – För att undvika förväxling med fliken ”Elever innevarande år” 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten9

10 Tre huvudvyer i Antagningstjänsten Elever innevarande läsår Flik: Elever innevarande år Sökande kommande läsår Flik: Sökt min Skola Skolpliktselever kommande läsår Flik: Min skolpliktsskola Fliken ”Min skolpliktsskola” visar alla eleverna som tillhör skolpliktsbevakningsområdet kommande läsår. Styrs på folkbokföringsadress. Eleverna visas oavsett om de sökt eller inte, och oavsett om de sökt sin skolpliktsskola eller inte. Eleverna visas oavsett om nuvarande skola är samma som skolpliktsskolan eller inte. Alla skolor som sökande valt inklusive status i antagningsprocessen visas. Fliken ”Sökt min skola” Visar alla sökande till skolan, oavsett om de tillhör skolpliktsbevakningsområdet eller inte kommande läsår. Alla skolor som sökande valt inklusive status i antagningsprocessen visas. Fliken ”Elever innevarande år” i Antagningstjänsten visar alla elever som är inskriva på skolan idag. Nuvarande elever ska aldrig bli potentiella elever då man inte ska söka skolan man redan går på. Alla skolor som de valt inklusive status i antagningsprocessen visas. (Endast skolor visas här, ej förskolor) NY FLIK! Behovs- väljare till kommande läsår* *Behovsväljare är de elever som går sista årskursen på en skola som inte erbjuder högre årskurser. Filter i fliken Skolpliktselever kommande lå visar vilka behovsväljare som saknar placering. NYTT FILTER! 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten10

11 INSTRUKTIONER – FLIK FÖR FLIK 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten11

12 Logga in som vanligt med användarnamn eller tjänstekort 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten12 För kommunala skolor: Logga in med BankID För fristående skolor:

13 OBS! Byt årskurs Byt skola (om du har behörighet till flera skolor) Presenterade ansökningar exporteras till Excel. Urvalet av sökande nedan styr vad som exporteras. Excelfilen innehåller nuvarande barnomsorg/skola. Välj vilka sökande som ska presenteras. Expandera för att se detaljer avseende ”+” ovan. Kontrollera att info om syskon stämmer med Bosko. Se sökande till din skola oavsett om de tillhör skolpliktsskolan eller inte Visar valda skolor (1-3). Visar endast anslutna fristående skolor. Skolpliktsskolan sökande tillhör kommande läsår. Finns ej för TF-barn eller barn från andra kommuner. Ändra sorteringsordning Ändras i enlighet med beslut om anta/avstå. Knapparna är aktiva under antagningsperioden Välj för att uppdatera skolans kontaktuppgifter 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten13

14 OBS! Byt årskurs Presenterade barn/elever exporteras till Excel. Urvalet nedan styr vad som exporteras. Excelfilen innehåller nuvarande barnomsorg/skola. Välj vilka inom skolpliktsskolan som ska presenteras. Ändras i enlighet med beslut om anta/avstå. Knapparna är aktiva under antagningsperioden Se alla som tillhör skolpliktsbevakningsområdet oavsett om de sökt skola eller inte, oavsett som de sökt skolpliktsskolan eller inte. Visar valda skolor (0-3). Visar endast anslutna fristående skolor. Ändra sorteringsordning Byt skola (om du har behörighet till flera skolor) Se ”Kända fel” Skolpliktsskolan sökande tillhör kommande läsår. Finns ej för TF-barn eller barn från andra kommuner. Se ”Kända fel” 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten14 Expandera för att se detaljer avseende ”+”. Kontrollera att info om syskon stämmer med Bosko.

15 Byt årskurs. OBS! – Filtrerar på nästa årskurs. Dvs. vid val åk 7 visas elever som i nuläget går åk 6 Se alla elever som går på den egna skolan innevarande läsår Välj vilka inom innevarande läsår som ska presenteras. Presenterade elever exporteras till Excel. Urvalet nedan styr vad som exporteras. Skolpliktsskolan sökande tillhör kommande läsår. Finns ej för TF-barn eller barn från andra kommuner. Expandera för att se detaljer Ändras i enlighet med beslut om anta/avstå. Knapparna är inaktiva på denna flik då inga val ska ske till nuvarande skola Byt skola (om du har behörighet till flera skolor) Ändra sorteringsordning 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten15 OBS! Informationen om skolplaceringen innevarande läsår är från årsskiftet. Eventuella flyttar därefter reflekteras därför inte på denna flik

16 Påverkar inte denna flik Sök efter barn/elever som gjort ett skolval baserat på personnr Fyll i hela eller del av personnr och tryck på ”sök” Expandera för att se detaljer. Gjorda skolval visas. Status för ansökan visas när skolornas antagning stängs. (OBS! Ska ej kommuniceras till VH innan 15/3) Samtliga barn/elever, som gjort ett skolval, med den del av personnr som sökts efter visas. 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten16 OBS! Fliken ”Sök barn” söker endast bland de barn som gjort ett skolval. För sökande efter barn som inte gjort ett skolval, hänvisas till fliken ”Barn”.

17 Se alla barn födda år 2009 samt de som idag finns klassplacerade i Bosko Byt årskurs Välj vilka sökande du vill ska presenteras. 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten17 OBS! Denna sida tar en stund att ladda eftersom den innehåller många barn. Använd därför i första hand ny flik ”Sök barn” för att söka efter barn som gjort ett skolval

18 Byt årskurs Se antal sökande till skolan/årskurs. Se kontaktuppgifter till andra skolor. Klicka för att se uppgifter om skolans kontaktpersoner. För att ändra din skolas kontaktpersoner: Gå in på ”Kontaktuppgifter” under fliken ”Sökt min skola” eller ”Min Skolpliktsskola” 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten18

19 KÄNDA FEL 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten19

20 Kända felaktigheter I texten nedan så är det i kolumn V som nuvarande barnomsorg/skola visas och inte i kolumn W 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten20

21 I filtret för ”Behovsväljare utan placering” under fliken ”Min skolpliktsskola” saknas eventuella behovsväljare som idag går på fristående skolor som inte är med i tjänsten, samt eventuella behovsväljare på skolor utanför Stockholm Stad. Detta filter behöver därmed kompletteras med ordinarie process för skolpliktsbevakning (Bosko). Kända felaktigheter 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten21

22 EXCELTIPS 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten22

23 Exportera och spara ner excelfiler (1/2) 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten23 1) Klicka för att exportera fil 2) Välj ”Öppna” längst ner i webbläsaren

24 Exportera och spara ner excelfiler (2/2) 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten24 3) Excelfilen öppnas i.csv-format 4) Välj ”Spara som” 5) Välj ”Excel-arbetsbok som filformat” och spara på lämplig plats (t.ex. Skrivbordet)

25 Filtrering i excel 1) Klicka för att markera allt (innehållet blir blått) 2) Klicka på filter för att få små pilar i varje kolumn 3) När du klickar på pilen vid kolumnen visas alla värden i kolumnen, ex olika skolpliktsskolor 4) Markera allt är ifyllt från start. Avmarkera värden du inte vill se. Alternativt klicka på (Markera allt) för att avmarkera allt och markera de värden du vill se. 4) Vid behov kan du sortera informationen i en eller flera nivåer 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten25

26 Instruktion för att i Excel dela cellinnehåll ex. separera för- och efternamn 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten26

27 Infoga en tom kolumn till höger om den kolumn du vill dela Det gör du genom att markera den kolumn som befinner sig till höger om den kolumn du vill dela, trycker på höger musknapp och sen på Infoga. Observera! Infoga så många kolumner som du har behov (kontrollera i detta exempel hur många mellannamn som finns med) av. Generellt krävs minst fyra kolumner 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten27

28 Markera hela kolumnen du vill dela 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten28

29 Välj fliken Data Välj sen Text till kolumner 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten29

30 Tryck sen på nästa Nu dyker en ruta upp där du ska välja Avgränsade fält 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten30

31 Här väljer du på vilket sätt data i kolumnen ska separeras, troligtvis med Blanksteg Tryck sedan på slutför 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten31

32 Kolumnen är delad och du kan sortera! 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten32


Ladda ner ppt "Kom igång med antagningstjänsten Skolval 2015 2015-02-18Kom igång med antagningstjänsten1."

Liknande presentationer


Google-annonser