Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbarhetsindex En kort presentation av hållbarhetsindex och resultatet 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbarhetsindex En kort presentation av hållbarhetsindex och resultatet 2014."— Presentationens avskrift:

1 Hållbarhetsindex En kort presentation av hållbarhetsindex och resultatet 2014.

2 Hållbarhetsindex - mål Att ge verksamhetsansvariga och deras kommunpolitiker ett verktyg för att förstå och kunna kommunicera verksamhetens förmåga att leverera kort- och långsiktigt hållbara vattentjänster.

3 Vad är hållbarhet och hur har begreppet använts i hållbarhetsindex?

4 Modellens konstruktion Utgångspunkter Presentationsnivå Indata

5 Hållbarhetsindex - grundkonstruktion Frågor värderas grönt/gult/rött. Frågan sammanvägs till parametrar. I huvudsak sker sammanvägningen med logik, matematisk sammanvägning i några fall.

6 97 kommuner deltog 2014 Kommunstorlek < 20 00020 000 -50 00050 000 - 100 000> 100 000Totalt Antal invånare 449 4331 220 7261 180 2912 170 7405 021 190 Antal kommuner 373617797 Drygt 1/3 av Sveriges kommuner och mer än hälften av Sveriges befolkning Små och stora kommuner Från Trelleborg till Arvidsjaur Kommunala förvaltningar, multiutilities, regionala bolag, kommuner som köper avloppsrening/dricksvatten

7 Resultat för samtliga deltagande kommuner

8 Varför är det så svårt att bli grön? Svenska vattentjänstorganisationer har hög ambitionsnivå och högt ställda krav på brukarnytta, miljö och långsiktig hållbarhet. Hållbarhetsindex speglar denna höga ambitionsnivå. Hållbarhetsindex ska kunna användas för långsiktigt förbättringsarbete. Nivån för grönt är där man bör vara om 5-10 år. Hållbarhetsindex ställer krav inte bara på god status utan också på att denna kan säkerställas även på sikt.

9 Hållbarhetsindex är inte rättvist! På grund av yta, geografiskt läge, befolkningstäthet etc. har kommuner olika svårt att klara grönt.

10 Kommunens eget resultat Här kan du hämta ert eget resultat från VASS och lägga in. I vår resultatrapport som finns på hemsidan hittar du ännu fler kommentarer och möjliga jämförelser som kan vara ett stöd när du kommunicerar och diskuterar resultatet internt.

11 Tillämpningar Uppföljning av systematiskt förbättringsarbete Utgångspunkt diskussioner mellan verksamhetsansvariga och politik Breddning av taxediskussion Underlag till VA-planering och regionala vattenförsörjningsplaner Analys av VA-organisationer och VA-samverkan Intern organisationsutveckling Analys och prioriteringar av planerade åtgärde roch satsningar Identifiera behov av rekrytering och personalutveckling Kommunicera branschens behov och utmaningar


Ladda ner ppt "Hållbarhetsindex En kort presentation av hållbarhetsindex och resultatet 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser