Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn som anhöriga Barn känner på sig allvaret, fantasier kan vara otäckare än sanningen Barn behöver information och stöd Ofta handlar det om att stödja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn som anhöriga Barn känner på sig allvaret, fantasier kan vara otäckare än sanningen Barn behöver information och stöd Ofta handlar det om att stödja."— Presentationens avskrift:

1 Barn som anhöriga Barn känner på sig allvaret, fantasier kan vara otäckare än sanningen Barn behöver information och stöd Ofta handlar det om att stödja föräldrarna att uppmärksamma barnens situation Insatser till barnen gör skillnad för framtiden Familjeperspektiv är också positivt för patienten

2 Barn som anhöriga 2012-2014 - planering Fortsätta utveckla och implementera de insatser som redan sker idag på olika håll i vårt län. Huvudområden är psykisk ohälsa, cancersjukdomar, allmänmedicin/primärvård, plötslig död av nära anhörig samt beroendesjukdomar. Arbetet innebär bla kartläggning av befintliga metoder, utarbetande av informations- och läromaterial, kunskapsspridning på olika nivåer i verksamheten, utarbeta former för registrering i journalsystem, vidareutveckla samverkan med kommunerna, i regionen och med patient – och anhörigföreningar.

3 Modell för arbetet med barn som anhöriga Generell nivå. Kännedom om lagen, information till patienten Alla i hälso- och sjukvården 1:a linjen Information, råd, stöd till föräldrar, barn och dess nätverk. Kuratorer, vissa sjuksköterskor, barnhälsan, ungdomshälsan, familjeteam Specialistnivå Stöd, behandling BUP, barntraumateam

4 Projektorganisation Regionsamarbete Strategisk ledningsgrupp LÄNS-SLAKO

5 Barn som anhöriga – vad pågår? Kartläggning av befintliga metoder Information till verksamheter om lagstiftningen och projektets möjligheter att stödja implementering av denna Informationsmöten avvikelsesamordnarna Registrering i journalsystemet Barn vars föräldrar plötsligt dör

6 Barn som anhöriga – vad pågår? Färdigställt informationsbroschyrer ”När en förälder är sjuk - råd till föräldrar och andra vuxna ” och ”Barn med sjuka föräldrar - råd till förskola och skola” Temadag 12 februari om ”Barn som anhöriga” Samverkan Kunskap till praktik- stärka barn och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevård och Länsstyrelsen - temadag den 18 april med fokus på barn i riskbruks - och missbruksmiljöer

7 Barn som anhöriga - vad pågår? Utbildning i Beardlee´s familjeintervention, 3 grupper startar nu, handledning i höst Utbildning ”Föra barnen på tal”, 5 grupper startar i vår, flera planeras till hösten Tre parallella seminarier i april för barnhälsovården Utvecklingsarbete i regionen inom cancervården - RCC, temadag i september för kontaktsjuksköterskor och verksamhetschefer

8 Barn som anhöriga - vad pågår? Fortsatta verksamhetskontakter och olika arbetsplatsträffar, stöd i att utveckla arbetet runt barnen Fortsatt utveckling samverkan Fortsatt utveckling informations – utbildningsmaterial också i samverkan nationellt


Ladda ner ppt "Barn som anhöriga Barn känner på sig allvaret, fantasier kan vara otäckare än sanningen Barn behöver information och stöd Ofta handlar det om att stödja."

Liknande presentationer


Google-annonser