Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statsrådsberedningen ”Med ökad transparens växer Europa och Sverige!” Spårvägshallarna 12 december 2006 Statssekreterare Håkan Jonsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statsrådsberedningen ”Med ökad transparens växer Europa och Sverige!” Spårvägshallarna 12 december 2006 Statssekreterare Håkan Jonsson."— Presentationens avskrift:

1 Statsrådsberedningen ”Med ökad transparens växer Europa och Sverige!” Spårvägshallarna 12 december 2006 Statssekreterare Håkan Jonsson

2 Statsrådsberedningen Transparens – många intressenter I statligt beslutsfattande – alla vi medborgare I reglerna för företagande – företagarna själva I företagens verksamhet – investerare

3 Statsrådsberedningen Öppna beslut, öppna marknader Frihet från korruption och goda institutioner – bra för handeln (Kommerskollegium 2005) EU:s inre marknad – bra för handel och tillväxt (Europeiska kommissionen 2002 m.m.) Tydliga regler uppmuntrar handel! Exempel: bättre med uttryckligt tjänstedirektiv än med allmänna principer och rättspraxis.

4 Statsrådsberedningen Vad kan vi politiker göra? Tydliga regler Uppmuntra företag att utnyttja marknaden Implementera EU-direktiv korrekt och i tid Ge företagen effektiva och tillgängliga rättsmedel Sist men inte minst: goda regler! …men det är ett annat seminarium…

5 Statsrådsberedningen ”Men det vet väl alla företag?” Kommerskollegium 2005: attitydundersökningar (myndigheter, företag, domstolar) Vet företagen vad reglerna för inre marknaden innebär? Vet företagen ens hur många länder som ingår i inre marknaden (”hemmamarknaden”)? Svar: 4 procent vet med säkerhet!

6 Statsrådsberedningen Bara fyra procent!? 52 procent av tillfrågade företag uppgav sig veta hur många länder Rätt svar, 28 länder (inkl. EES): 8 % (dvs. 4 %) Nästan rätt svar, 25 länder: 48 % (dvs. 24 %) Glömde utvidgningen, 15 länder: 23 % (12 %) Något helt annat: 19 % (10 %) SCB, 1450 företag, 80 % svarsfrekvens

7 Statsrådsberedningen Administrativt samarbete Företag som vill utnyttja EU:s inre marknad Principen om ”ömsesidigt erkännande” Bevisbördan ska ligga på den som vill hindra Tänkandet förutsätter en flerstegsraket ”SOLVIT”, ”IMI”

8 Statsrådsberedningen Transparens vs. transparens? I ena ringhörnan: ”SOX”, IAS, svensk kod för bolagsstyrning, m.m. I andra ringhörnan: alltmer globaliserade företag Båda är goda, men vet vi tillräckligt mycket om hur de interagerar? Kommerskollegium 2005: ”Soft law – hard effects”

9 Statsrådsberedningen Sist några ord om oss Ny regering, ny Europapolitik Regeringsförklaringen: in i kärnan av Europasamarbetet EU-minister med tydligt mandat, placering i Statsrådsberedningen EU:s horisontella frågor, EU-medlemskapet hos svenskarna, Ordförandeskapet hösten 2009


Ladda ner ppt "Statsrådsberedningen ”Med ökad transparens växer Europa och Sverige!” Spårvägshallarna 12 december 2006 Statssekreterare Håkan Jonsson."

Liknande presentationer


Google-annonser