Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Professor Sverker Gustavsson Statsvetenskapliga institutionen Box 514 751 20 Uppsala Tel. 018-471.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Professor Sverker Gustavsson Statsvetenskapliga institutionen Box 514 751 20 Uppsala Tel. 018-471."— Presentationens avskrift:

1 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Professor Sverker Gustavsson Statsvetenskapliga institutionen Box 514 751 20 Uppsala Tel. 018-471 3421 Sverker.Gustavsson@statsvet.uu.se

2 Uppgiften som statstjänsteman – i går, i dag och i morgon Ett historiskt och jämförande perspektiv gör det lättare att se poängen med vad som under moderna svenska förhållanden förefaller rimligt och naturligt.

3 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Vad har inträffat under de senaste femhundra åren? Vad har inträffat under de senaste hundra åren? Vad kan tänkas inträffa under de närmaste tjugo à trettio åren?

4 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Var har inträffat under de senaste femhundra åren? Vi har fått stater. Myndighet utövas mer strukturerat än under medeltiden. Territorialitet, sakuppdelning och suveränitet är ledande idéer.

5 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Territorialitet innebär att myndighet utövas inom entydigt definierade geografiska gränser. Sakuppdelning innebär specialiserad förvaltningsapparat. Suveränitet innebär att konflikter löses enligt i förväg fastställd procedur samt att centralmakten har sista ordet i fråga om lagstiftning och beskattning.

6 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Vad har inträffat under de senaste hundra åren? Staterna har blivit demokratier. Som följd härav har kraven ökat på att fördjupa inte bara den civila och den politiska utan även den sociala delen av medborgarskapet.

7 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Tre historiskt givna egenskaper utmärker svensk statsförvaltning - Förbudet mot ministerstyre - Offentlighetsprincipen - Kommuner och landsting utför centralt reglerade uppgifter

8 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Tre statliga ambitionsnivåer: - marknadsstrukturerande samhällspolitik - marknadskorrigerande socialpolitik - enbart grundläggande nattväktarfunktioner

9 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon En marknadsstrukturerande samhällspolitik förutsätter: - betydande skatteuttag - regional skatteutjämning - öronmärkta statsbidrag

10 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Vad har demokratiseringen och det fördjupade medborgarskapet betytt för uppgiften att vara statstjänsteman? Denna har differentierats med hänsyn till om medborgaren är klient, kund eller brukare i relation till myndigheter av skilda slag.

11 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Villkoren för myndighetsutövningen internationaliseras och juridifieras Medborgarnas ovilja att betala skatt bedöms böra leda till mer ekonomi- styrning enligt principerna för NPM (new public management).

12 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Hur har NPM (new public management) och medlemskapet i Europeiska Unionen under de senaste trettio åren inverkat på avvägningen mellan effektivitet och rättssäkerhet?

13 Uppgiften som statstjänsteman – i går, i dag och i morgon Misstillitens onda cirkel: Allt kan reduceras till beställare (principal) och utförare (agent). Enligt sakens natur vet utföraren mer än beställaren. Därför frestas han försöka lura beställaren (moral hazard) och enbart gynna sig själv (adverse selection).

14 Uppgiften som statstjänsteman – i går, i dag och i morgon Tillitens goda cirkel: Godtyckesminimering Kollegial kritik Ömsesidighet Urskillningsförmåga Positivt intresse för dygder

15 Uppgiften som statstjänsteman – i går, i dag och i morgon Fiskal union Myntunion Inre marknad Tullunion Frihandels- område Länder var för sig

16 Uppgiften som statstjänsteman – i går, i dag och i morgon Vad betyder lojalitet mot unionen? Konsekvent underkastelse enligt principen om unionsrättens företräde? Hävdande av en informell tillitspakt mellan överstat och medlemsland?

17 Uppgiften som statstjänsteman – i går, i dag och i morgon Vad ligger i tangentens riktning med avseende på effektivitet och rättssäkerhet – givet att privatiseringen och globaliseringen fortsätter?

18 Uppgiften som statstjänsteman – i går, i dag och i morgon Kombinationen av proportionellt valsätt och parlamentariskt regeringssätt är inte nödvändigtvis långsiktigt hållbar. Alternativen är då presidentstyre eller samlingsregering.

19 Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i framtiden Olof Petersson, Den offentliga makten. 3. uppl. Stockholm: SNS förlag, 2010. Bo Rothstein, The quality of government. University of Chicago Press, 2011. www.qog.pol.gu.se


Ladda ner ppt "Uppgiften som statstjänsteman -- igår, idag och i morgon Professor Sverker Gustavsson Statsvetenskapliga institutionen Box 514 751 20 Uppsala Tel. 018-471."

Liknande presentationer


Google-annonser