Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13.11.2014Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20141 Barnskydd 2013 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13.11.2014Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20141 Barnskydd 2013 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen."— Presentationens avskrift:

1 Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20141 Barnskydd 2013 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen

2 Barn och unga som placerats utom hemmet samt därav omhändertagna och i brådskande ordning placerade barn åren 1991–2013* Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20142 Källa: Barnskydd. FOS.THL *Samma barn kan ingå i såväl antalet barn som placerats i brådskande ordning som i antalet omhändertagna barn.

3 Antalet barn som placerats i brådskande ordning och varit omhändertagna under året åren 1991–2013* Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20143 Källa: Barnskydd. FOS.THL *Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

4 Barn som placerats i brådskande ordning och barn som omhändertagits i förhållande till befolkningen i motsvarande ålder enligt regionförvaltningsverkens områdesindelning 2013, %* Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20144 Källa: Barnskydd. FOS.THL *I antalen ingår alla barn som varit omhändertagna eller placerade under det aktuella året. Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

5 Årligt antal omhändertagna barn i förhållande till befolkningen i samma ålder , % Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20145 Källa: Barnskydd. FOS.THL

6 Omhändertagna barn efter placeringsform och landskap , % (N= 9 077) Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20146 Källa: Barnskydd. FOS.THL

7 Omhändertagna barn efter placeringsform och landskap , % Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20147 Källa: Barnskydd. FOS.THL

8 Utveckling av antalet nya placeringar och omhändertaganden Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20148 Källa: Barnskydd. FOS.THL

9 Barn som omhändertagits eller placerats i brådskande ordning för första gången 1991–2013* Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20149 Källa: Barnskydd. FOS.THL * Ett omhändertagande eller en placering i brådskande ordning kan ha föregåtts av en placering som utförts som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Uppgiften om för första gången omhändertagna barn eller barn som placerats i brådskande ordning är tillförlitligast för barn som är födda 1991 eller därefter p.g.a. att ett nationellt barnskyddsregister har förts sedan 1991.

10 Antalet barn som omhändertagits eller placerats i brådskande ordning för första gången enligt åldersgrupp 2013* Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL * Ett omhändertagande eller en placering i brådskande ordning kan ha föregåtts av en placering som utförts som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

11 Barn som för första gången i sitt liv placerats i brådskande ordning enligt kön och åldersgrupp 2013* (N=2 765) Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL * Ett omhändertagande eller en placering i brådskande ordning kan ha föregåtts av en placering som utförts som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

12 Barn och unga som placerats utom hemmet efter den senaste placeringsinformationen 1995, 2000, * Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL * Tidigare publicerade uppgifter har granskats och uppdaterats på grundval av de rättelser som kommunerna meddelat.

13 Antalet klienter inom barnskyddets öppenvård och antalet barn och unga som var placerade utom hemmet 1996–2013* Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL * Förutom registeruppgifter över placerade barn och unga inkl. personbeteckningar insamlas statistik också om klienter hos barnskyddets öppenvård. En del av de barn och unga som är klienter hos barnskyddets öppenvård ingår i antalet utom hemmet placerade. Sifferuppgifterna i diagrammet kan inte räknas samman.

14 Barn och unga som placerats utom hemmet efter kön Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL

15 Barn och unga som placerats utom hemmet efter senaste placeringsform , % Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL

16 Barn och unga som varit klienter inom barnskyddets öppenvård 1996– Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL

17 Andelen klienter i barnskyddets öppenvård av motsvarande befolkning per åldersgrupp , % Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL

18 Andelen klienter i åldern 0–17 år i barnskyddets öppenvård av motsvarande befolkning Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL

19 Barn och unga som varit klienter i barnskyddets öppenvård Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL 1) Antalen i Esbo ingår inte i klientantalet inom öppenvården. 2) År 2005 övergick några av de största städerna till ett nytt klientdatasystem. I samband med ibruktagandet preciserades bland annat definitionerna av klienter inom barnskyddets öppenvård. 3) Åren 2008–2010 insamlades inte uppgifter om nya klienter som fyllt 18 år.

20 Barnskyddsanmälningar, begäran om utredning av behovet av barnskydd samt föregripande barnskyddsanmälningar (antal) per landskap 2013 * Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL x * Begäran om utredning av behovet av barnskydd kan ingå i barnskyddsanmälningarna.

21 Antal barnskyddsanmälningar och barn efter åldersgrupp och landskap 2013 * Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL * Begäran om utredning av behovet av barnskydd kan ingå i barnskyddsanmälningarna.

22 Barn om vilka barnskyddsanmälan gjorts i förhållande till befolkningen i åldern 0–17 år efter landskap 2013, % Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL

23 Nya klienter inom barnskyddets öppenvård per barn i åldern 0–17 år enligt landskap 2013, % Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Källa: Barnskydd. FOS.THL

24 Barnskydd Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/ Under 2013 var sammanlagt barn och unga placerade utom hemmet. Antalet placerade barn och unga ökade med 0,9 procent från år Av alla barn och unga som var placerade utom hemmet (18 022) var barn omhändertagna Antalet omhändertagna barn förblev detsamma som året innan. Totalt barn var placerade i brådskande ordning, vilket är en ökning med 6,6 procent från Sammanlagt barn och unga var klienter hos barnskyddets öppenvård. Antalet ökade med 2 procent jämfört med året innan. Statistikrapport 26/2014


Ladda ner ppt "13.11.2014Barnskydd 2013 – Statistikrapport 26/20141 Barnskydd 2013 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen."

Liknande presentationer


Google-annonser