Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultursamverkan i Skåne. Regional utvecklingsstrategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultursamverkan i Skåne. Regional utvecklingsstrategi."— Presentationens avskrift:

1 Kultursamverkan i Skåne

2 Regional utvecklingsstrategi

3 Kultursamverkansmodellen Ska få resurser att samspela Infördes 2011 Styrs av statlig förordning (2010:2012) Ger statliga pengar till regional kulturverksamhet Bygger på den regionala kulturplanen Kräver samverkan med kommunerna

4 Region Skånes roll Ta fram en regional kulturplan – i samverkan med kommunerna – i samråd med kulturlivet Skapa förutsättningar för kulturutveckling – dialog – kunskap – samarbete Fördela regionala och statliga medel

5 Kommunernas roll Är tillsammans de största finansiärerna Är viktiga utvecklingsaktörer – kunskap – samarbete – verksamhet Påverka de regionala prioriteringarna

6 Kulturpolitisk dialog Delregionala kulturpolitiska överläggningar Särskilda överläggningar vid behov Tematiska möten Regional konferens

7 Ny regional kulturplan 2016-2019 Innehåll Kulturpolitiska mål och strategier Utvecklingsområden Syftet med kulturpolitisk samverkan Kulturpolitisk organisation Former för samverkan och samråd Uppföljning och utvärdering

8 Utvecklingsområden Enligt förordningen (2010:2012) professionell teater-, dans- och musikverksamhet museiverksamhet biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet konst- och kulturfrämjande verksamhet regional enskild arkivverksamhet filmkulturell verksamhet främjande av hemslöjd

9 Utvecklingsområden Dessutom Bildkonst, form och design Kulturarv Folkbildning Kultur och hälsa Kultur och näringsliv Den idéburna sektorn

10 Ny regional kulturplan 2016-2019 Process 2015 Delregionala överläggningar (feb-mars) Dialog med kulturlivet (feb-mars) Kulturchefsmöte (mars) Remissperiod (21 maj-4 sept) Beslut Region Skånes kulturnämnd (1 okt) Beslut regionfullmäktige (24 nov) Till Statens kulturråd (nov)

11 Dagordning delregionala överläggningar Introduktion – Kultursamverkansmodellen och kulturpolitikens roll – Planprocessen i Skåne – Kulturpolitikens plats i den regionala utvecklingsstrategin Fördjupning – Diskussion kring behov och önskvärda prioriteringar i nästa kulturplan och – Vad kan vi göra tillsammans? – Möjliga samarbeten mellan kommunerna och med Region Skåne. Hinder? Nästa steg i processen


Ladda ner ppt "Kultursamverkan i Skåne. Regional utvecklingsstrategi."

Liknande presentationer


Google-annonser