Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varumärket Luleå kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varumärket Luleå kommun"— Presentationens avskrift:

1 Varumärket Luleå kommun
Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte Luleå kommun ska ge god service som kännetecknas av en hög tillgänglighet och ett bra bemötande. Målbild 2020 Luleå kommuns verksamheter ska präglas av hög kundnöjdhet. NRI är ett helhetsbetyg för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på 40 och under = Ej godkänt 55 och över = Nöjd 75 och över = Mycket nöjd Större = Kommuner med minst invånare Kommunikationskontoret

2 Medborgarundersökning 2014
Om SCB:s undersökning 129 kommuner deltog Luleåbor har tillfrågats, 49 procent har svarat. Värde 0-40 = Inte godkänt, = Godkänt, = Nöjd, = Mycket nöjd För att en förändring ska vara statistiskt säkerställd ska den i genomsnitt vara två procentenheter (+ eller -). * innebär att frågan har förändrats under mätperioden varför resultaten inte är helt jämförbara över tiden. NRI är ett helhetsbetyg för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på 40 och under = Ej godkänt 55 och över = Nöjd 75 och över = Mycket nöjd Större = Kommuner med minst invånare Kommunikationskontoret

3 Medborgarundersökning
Sammanfattning Av 25 undersökta verksamheter ligger Luleå kommun över snittet i 22 fall. Medborgarna i Luleå är mer nöjda både jämfört med samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass (över inv). NMI varierar mellan 37 – 68 bland de undersökta kommunerna. Luleå har NMI 64. NRI är ett helhetsbetyg för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på 40 och under = Ej godkänt 55 och över = Nöjd 75 och över = Mycket nöjd Större = Kommuner med minst invånare Kommunikationskontoret

4 Medborgarundersökning Nöjd-Region-Index (NRI)
NRI är ett helhetsbetyg för hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på 40 och under = Ej godkänt 55 och över = Nöjd 75 och över = Mycket nöjd Större = Kommuner med minst invånare Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (75) Minst nöjda är åldersintervallen (64) Kommunikationskontoret

5 Medborgarundersökning Rekommendation
Svar på frågan ”Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?” Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (84) Minst nöjda är åldersintervallen (68) Kommunikationskontoret

6 Medborgarundersökning Rekommendation per åldersgrupp 2014
Svar på frågan ”Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?” Kommunikationskontoret

7 Medborgarundersökning Arbetsmöjligheter
* Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (68) Minst nöjda är åldersintervallen (52) Kommunikationskontoret

8 Medborgarundersökning Utbildningsmöjligheter
* Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (84) Minst nöjda är åldersintervallen 75-äldre (76) Kommunikationskontoret

9 Medborgarundersökning Bostäder
* Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (53) Minst nöjda är åldersintervallen (43) Kommunikationskontoret

10 Medborgarundersökning Kommunikationer
* Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (80) Minst nöjda är åldersintervallen (68) Kommunikationskontoret

11 Medborgarundersökning Kommersiellt utbud
* Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (77) Minst nöjda är åldersintervallen (67) Kommunikationskontoret

12 Medborgarundersökning Fritidsmöjligheter
Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (78) Minst nöjda är åldersintervallen (61) Kommunikationskontoret

13 Medborgarundersökning Trygghet
Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (69) Minst nöjda är åldersintervallen 65-äldre (58) Kommunikationskontoret

14 Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna Under 40 = Underkänt betyg Över 75 = Högt betyg Mest nöjda är åldersintervallen (71) Minst nöjda är åldersintervallen (60) Kommunikationskontoret

15 Medborgarundersökning Bemötande - Tillgänglighet
Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (67) Minst nöjda är åldersintervallen (55) Kommunikationskontoret

16 Medborgarundersökning Förskolan
Mest nöjda är åldersintervallen (73) Minst nöjda är åldersintervallen (55) Kommunikationskontoret

17 Medborgarundersökning Grundskolan
Mest nöjda är åldersintervallen (67) Minst nöjda är åldersintervallen (53) Kommunikationskontoret

18 Medborgarundersökning Gymnasieskolan
Mest nöjda är åldersintervallen (70) Minst nöjda är åldersintervallen (58) Kommunikationskontoret

19 Medborgarundersökning Äldreomsorgen
Mest nöjda är åldersintervallen (60) Minst nöjda är åldersintervallen (40) Kommunikationskontoret

20 Medborgarundersökning Stöd för utsatta personer
Generellt låga betyg! Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (55) Minst nöjda är åldersintervallen (41) Kommunikationskontoret

21 Medborgarundersökning Räddningstjänsten
Generellt mycket höga betyg! Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (81) Minst nöjda är åldersintervallen (75) Kommunikationskontoret

22 Medborgarundersökning Gång- och cykelvägar
* Enkäten förändrad – betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (63) Minst nöjda är åldersintervallen (56) Kommunikationskontoret

23 Medborgarundersökning Gator och vägar
* Enkäten förändrad - betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (65) Minst nöjda är åldersintervallen (55) Kommunikationskontoret

24 Medborgarundersökning Idrotts- och motionsanläggningar
* Enkäten förändrad - betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (74) Minst nöjda är åldersintervallen (67) Kommunikationskontoret

25 Medborgarundersökning Kulturverksamhet
* Enkäten förändrad - betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Generellt höga betyg! Mest nöjda är åldersintervallen (80) Minst nöjda är åldersintervallen (67) Kommunikationskontoret

26 Medborgarundersökning Miljöarbete
* Enkäten förändrad - betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen 65-äldre (71) Minst nöjda är åldersintervallen (55) Kommunikationskontoret

27 Medborgarundersökning Renhållning och sophämtning
* Enkäten förändrad - betygen inte helt jämförbara med tidigare år! Mest nöjda är åldersintervallen (78) Minst nöjda är åldersintervallen (66) Kommunikationskontoret

28 Medborgarundersökning Vatten och avlopp
* Enkäten förändrad - betygen 2006 inte helt jämförbara med senare år! Generellt mycket höga betyg! Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (90) Minst nöjda är åldersintervallen (81) Kommunikationskontoret

29 Medborgarundersökning Nöjd-Inflytande-Index (NII)
Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Mest nöjda är åldersintervallen (58) Minst nöjda är åldersintervallen (43) Kommunikationskontoret

30 Inflytandefaktorer 2014 Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret

31 Medborgarundersökning
Hur vill du helst kontakta Luleå kommun när du har ett ärende eller en fråga? Kontaktväg Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret

32 Medborgarundersökning
Hur vill du helst få information från Luleå kommun? Kontaktväg Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret

33 Hur nöjd är du med det sätt som Luleå kommun informerar om sin verksamhet?
Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret

34 Medborgarundersökning
Luleå kommun har som målsättning att kommunen ska växa med nya invånare. Har du hört talas om denna målsättning? 2012 2013 2014 Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret

35 Medborgarundersökning
Vilka känner till målsättningen? 2012 2013 2014 Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret

36 Medborgarundersökning
Tycker du att det skulle vara bra om Luleå växte med nya invånare? 2012 2013 2014 Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret

37 Medborgarundersökning
Vilka gillar målsättningen? 2012 2013 2014 Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret

38 Medborgarundersökning
Känner du till att Luleå kommun har servicedeklarationer som innebär att du som medborgare kan lämna synpunkter på vår verksamhet? 2013 2014 Sammanfattande index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i kommunen. Under 40 = Underkänt Kommunikationskontoret


Ladda ner ppt "Varumärket Luleå kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser