Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varumärket Luleå kommun Kommunikationskontoret Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varumärket Luleå kommun Kommunikationskontoret Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte."— Presentationens avskrift:

1 Varumärket Luleå kommun Kommunikationskontoret Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte Luleå kommun ska ge god service som kännetecknas av en hög tillgänglighet och ett bra bemötande. Målbild 2020 Luleå kommuns verksamheter ska präglas av hög kundnöjdhet.

2 Medborgarundersökning 2014 Om SCB:s undersökning 129 kommuner deltog. 1200 Luleåbor har tillfrågats, 49 procent har svarat. Värde 0-40 = Inte godkänt, 41-54 = Godkänt, 55-74 = Nöjd, 75-100 = Mycket nöjd För att en förändring ska vara statistiskt säkerställd ska den i genomsnitt vara två procentenheter (+ eller -). * innebär att frågan har förändrats under mätperioden 2006-2014 varför resultaten inte är helt jämförbara över tiden. Kommunikationskontoret

3 Medborgarundersökning Sammanfattning Av 25 undersökta verksamheter ligger Luleå kommun över snittet i 22 fall. Medborgarna i Luleå är mer nöjda både jämfört med samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass (över 50 000 inv). NMI varierar mellan 37 – 68 bland de undersökta kommunerna. Luleå har NMI 64. Kommunikationskontoret

4 Medborgarundersökning Nöjd-Region-Index (NRI) Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (75) Minst nöjda är åldersintervallen 18-24 (64)

5 Medborgarundersökning Rekommendation Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (84) Minst nöjda är åldersintervallen 18-24 (68)

6 Medborgarundersökning Rekommendation per åldersgrupp 2014 Kommunikationskontoret

7 Medborgarundersökning Arbetsmöjligheter Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 35-44 (68) Minst nöjda är åldersintervallen 18-24 (52)

8 Medborgarundersökning Utbildningsmöjligheter Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 35-54 (84) Minst nöjda är åldersintervallen 75-äldre (76)

9 Medborgarundersökning Bostäder Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (53) Minst nöjda är åldersintervallen 18-44 (43)

10 Medborgarundersökning Kommunikationer Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (80) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (68)

11 Medborgarundersökning Kommersiellt utbud Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 45-54 (77) Minst nöjda är åldersintervallen 18-24 (67)

12 Medborgarundersökning Fritidsmöjligheter Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (78) Minst nöjda är åldersintervallen 18-24 (61)

13 Medborgarundersökning Trygghet Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 25-34 (69) Minst nöjda är åldersintervallen 65-äldre (58)

14 Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 65-74 (71) Minst nöjda är åldersintervallen 18-34 (60)

15 Medborgarundersökning Bemötande - Tillgänglighet Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 18-24 (67) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (55)

16 Medborgarundersökning Förskolan Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 18-24 (73) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (55)

17 Medborgarundersökning Grundskolan Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 35-44 (67) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (53)

18 Medborgarundersökning Gymnasieskolan Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 18-24 (70) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (58)

19 Medborgarundersökning Äldreomsorgen Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 35-44 (60) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (40)

20 Medborgarundersökning Stöd för utsatta personer Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (55) Minst nöjda är åldersintervallen 18-24 (41)

21 Medborgarundersökning Räddningstjänsten Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (81) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (75)

22 Medborgarundersökning Gång- och cykelvägar Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 65-74 (63) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (56)

23 Medborgarundersökning Gator och vägar Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 65-74 (65) Minst nöjda är åldersintervallen 55-64 (55)

24 Medborgarundersökning Idrotts- och motionsanläggningar Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 65-74 (74) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (67)

25 Medborgarundersökning Kulturverksamhet Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 65-74 (80) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (67)

26 Medborgarundersökning Miljöarbete Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 65-äldre (71) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (55)

27 Medborgarundersökning Renhållning och sophämtning Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 65-74 (78) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (66)

28 Medborgarundersökning Vatten och avlopp Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 75-äldre (90) Minst nöjda är åldersintervallen 45-54 (81)

29 Medborgarundersökning Nöjd-Inflytande-Index (NII) Kommunikationskontoret Mest nöjda är åldersintervallen 18-24 (58) Minst nöjda är åldersintervallen 25-34 (43)

30 Inflytandefaktorer 2014 Kommunikationskontoret

31 Medborgarundersökning Hur vill du helst kontakta Luleå kommun när du har ett ärende eller en fråga? Kontaktväg Kommunikationskontoret

32 Medborgarundersökning Hur vill du helst få information från Luleå kommun? Kontaktväg Kommunikationskontoret

33 Hur nöjd är du med det sätt som Luleå kommun informerar om sin verksamhet? Kommunikationskontoret

34 Medborgarundersökning Luleå kommun har som målsättning att kommunen ska växa med 10 000 nya invånare. Har du hört talas om denna målsättning? 2012 2013 Kommunikationskontoret 2014

35 Medborgarundersökning Vilka känner till målsättningen? 2012 2013 Kommunikationskontoret 2014

36 Medborgarundersökning Tycker du att det skulle vara bra om Luleå växte med 10 000 nya invånare? 2012 2013 Kommunikationskontoret 2014

37 Medborgarundersökning Vilka gillar målsättningen? 2012 2013 Kommunikationskontoret 2014

38 Medborgarundersökning Känner du till att Luleå kommun har servicedeklarationer som innebär att du som medborgare kan lämna synpunkter på vår verksamhet? 2013 Kommunikationskontoret 2014


Ladda ner ppt "Varumärket Luleå kommun Kommunikationskontoret Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte."

Liknande presentationer


Google-annonser