Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Substantiv plural. Plural Man bildar (=gör) plural i svenskan på fem olika sätt. Man delar in substantiven i fem olika grupper. Plural har precis som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Substantiv plural. Plural Man bildar (=gör) plural i svenskan på fem olika sätt. Man delar in substantiven i fem olika grupper. Plural har precis som."— Presentationens avskrift:

1 Substantiv plural

2 Plural Man bildar (=gör) plural i svenskan på fem olika sätt. Man delar in substantiven i fem olika grupper. Plural har precis som singular en obestämd form och en bestämd form. Den bestämda formen använder man när lyssnaren vet exakt vilka personer eller saker talaren menar. Man använder ofta de när man fortsätter att tala om en person eller sak i plural.

3 Huvudregel En-ord får oftast -or, -ar eller -er i plural obestämd form. Ett-ord får oftast -n eller ingen ändelse i plural obestämd form. ____________________________________________________ -oren flickamånga flickor en-ord-aren bilmånga bilar -eren polismånga poliser ett-ord-nett äpplemånga äpplen -ett husmånga hus – ____________________________________________________

4 Så här gör man med den bestämda formen i plural: _______________________________________ Obestämd formBestämd form flickorflickor +naflickorna bilarbilar+nabilarna poliserpoliser+napoliserna äpplenäpplen+aäpplena hus -hus+enhusen ____________________________________________________

5 Plural – grupp 1 En-ord som slutar på -a. (Obs! -a i slutet av ordet försvinner.) Ändelsen i obestämd form plural är -or. Ändelsen i bestämd form plural är -na. Undantag: t ex en ros – rosor, en toffel – tofflor.

6 Plural – grupp 2 En-ord som är enstaviga (t ex bil, båt, stol, bro). En-ord som slutar på -ing och -ning (t ex skrivning, tidning) Ändelsen i obestämd form plural är -ar. Ändelsen i bestämd form plural är -na.

7 Grupp 2 - special I grupp 2 finns också substantiv som slutar på obetonat -e, -el, -en, -er, -on. -e, -o försvinner i plural. Två substantiv får omljud: dotter och mor/moder.

8 Plural – grupp 3 De flesta substantiven i grupp 3 är en-ord. Många av orden är låneord från andra språk. Ändelsen i obestämd form plural är -er. Ändelsen i bestämd form plural är -na.

9 Grupp 3 – special En del substantiv får omljud i plural (t ex en hand, två händer). Till grupp 3 räknar man några få ord som slutar på vokal. De orden får bara -r i plural. Substantiv som slutar på -else får -r i plural.

10 Plural – grupp 4 Ett-ord som slutar på vokal. Ändelsen i obestämd form plural är -n. Ändelsen i bestämd form är -a.

11 Plural – grupp 5 Ett-ord som slutar på konsonant. I grupp 5 får substantiven ingen ändelse i obestämd form plural. I bestämd form får ett-orden ändelsen -en.

12 Grupp 5 – special En-ord som slutar på -are (personer, saker, t ex läkare, telefonsvarare). En-ord som slutar på -er (yrken, nationaliteter t ex politiker, iranier). Några substantiv får omljud, t ex bror. En-orden i grupp 5 får ändelsen -na i bestämd form plural. Undantag: en man

13 Grupp 5 – special


Ladda ner ppt "Substantiv plural. Plural Man bildar (=gör) plural i svenskan på fem olika sätt. Man delar in substantiven i fem olika grupper. Plural har precis som."

Liknande presentationer


Google-annonser