Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Substantiv plural.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Substantiv plural."— Presentationens avskrift:

1 Substantiv plural

2 Plural Man bildar (=gör) plural i svenskan på fem olika sätt. Man delar in substantiven i fem olika grupper. Plural har precis som singular en obestämd form och en bestämd form. Den bestämda formen använder man när lyssnaren vet exakt vilka personer eller saker talaren menar. Man använder ofta de när man fortsätter att tala om en person eller sak i plural.

3 Huvudregel En-ord får oftast -or, -ar eller -er i plural obestämd form. Ett-ord får oftast -n eller ingen ändelse i plural obestämd form. ____________________________________________________ -or en flicka många flickor en-ord -ar en bil många bilar -er en polis många poliser ett-ord -n ett äpple många äpplen - ett hus många hus –

4 Så här gör man med den bestämda formen i plural:
_______________________________________ Obestämd form Bestämd form flickor flickor +na flickorna bilar bilar +na bilarna poliser poliser +na poliserna äpplen äpplen +a äpplena hus - hus +en husen ____________________________________________________

5 Plural – grupp 1 En-ord som slutar på -a. (Obs! -a i slutet av ordet försvinner.) Ändelsen i obestämd form plural är -or. Ändelsen i bestämd form plural är -na. Undantag: t ex en ros – rosor, en toffel – tofflor. Singular Plural Obestämd form Bestämd form en kvinna kvinnan kvinnor kvinnorna en blomma blomman blommor blommorna en klocka klockan klockor klockorna

6 Plural – grupp 2 En-ord som är enstaviga (t ex bil, båt, stol, bro).
En-ord som slutar på -ing och -ning (t ex skrivning, tidning) Ändelsen i obestämd form plural är -ar. Ändelsen i bestämd form plural är -na. Singular Plural Obestämd form Bestämd form en bil bilen bilar bilarna en tidning tidningen tidningar tidningarna en stol stolen stolar stolarna

7 Grupp 2 - special I grupp 2 finns också substantiv som slutar på obetonat -e, -el, -en, -er, -on. -e, -o försvinner i plural. Två substantiv får omljud: dotter och mor/moder. Singular Plural Obestämd form Bestämd form en pojke pojken pojkar pojkarna en fågel fågeln fåglar fåglarna en syster systern systrar systrarna en dotter dottern döttrar döttrarna en mor/moder modern mödrar mödrarna en kasse kassen kassar kassarna

8 Plural – grupp 3 De flesta substantiven i grupp 3 är en-ord.
Många av orden är låneord från andra språk. Ändelsen i obestämd form plural är -er. Ändelsen i bestämd form plural är -na. Singular Plural Obestämd form Bestämd form en film filmen filmer filmerna en student studenten studenter studenterna en telefon telefonen telefoner telefonerna

9 Grupp 3 – special En del substantiv får omljud i plural (t ex en hand, två händer). Till grupp 3 räknar man några få ord som slutar på vokal. De orden får bara -r i plural. Substantiv som slutar på -else får -r i plural. Singular Plural Obestämd form Bestämd form en hand handen händer händerna ett land landet länder länderna en son sonen söner sönerna en sko skon skor skorna ett fängelse fängelset Fängelser fängelserna

10 Plural – grupp 4 Ett-ord som slutar på vokal.
Ändelsen i obestämd form plural är -n. Ändelsen i bestämd form är -a. Singular Plural Obestämd form Bestämd form ett äpple äpplet äpplen äpplena ett piano pianot pianon pianona ett arbete arbetet arbeten arbetena

11 Plural – grupp 5 Ett-ord som slutar på konsonant.
I grupp 5 får substantiven ingen ändelse i obestämd form plural. I bestämd form får ett-orden ändelsen -en. Singular Plural Obestämd form Bestämd form ett hus Huset hus husen ett barn Barnet Barn Barnen ett rum rummet rum rummen

12 Grupp 5 – special En-ord som slutar på -are (personer, saker, t ex läkare, telefonsvarare). En-ord som slutar på -er (yrken, nationaliteter t ex politiker, iranier). Några substantiv får omljud, t ex bror. En-orden i grupp 5 får ändelsen -na i bestämd form plural. Undantag: en man

13 Grupp 5 – special Singular Plural Obestämd form Bestämd form
en målare målaren målare målarna en musiker musikern musiker musikerna en bror/broder bröder bröderna en lärare läraren lärare lärarna en man mannen män männen


Ladda ner ppt "Substantiv plural."

Liknande presentationer


Google-annonser