Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställd av Eva Fabry på uppdrag av Svenska Riksförbundet Nationell Resurscentrum för Kvinnor (NRC) (2003-08-10) NUTEK:s stöd till Resurscentra år.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställd av Eva Fabry på uppdrag av Svenska Riksförbundet Nationell Resurscentrum för Kvinnor (NRC) (2003-08-10) NUTEK:s stöd till Resurscentra år."— Presentationens avskrift:

1 Sammanställd av Eva Fabry på uppdrag av Svenska Riksförbundet Nationell Resurscentrum för Kvinnor (NRC) (2003-08-10) NUTEK:s stöd till Resurscentra år 2001- 2003 Erfarenheterna med Basfinansiering- och projektstöd för att främja den regionala tillväxten

2 N C Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för Kvinnor (NRC) En kraftig och transparent organisation med 20 regionala och 150 lokala resurscentra och nätverk i hela landet. Genom Funktions- utbildningar ( grund- och påbyggnadsutbildningar ) certifierade verksamhets- ledare.

3 N C Svenska Riksförbundet Nationellt ResursCentrum för Kvinnor (NRC) En organisation med ett brett internationellt nätverk Women In NetEtt Interreg III C projekt för att bygga upp Women In Net – European Network of Women ResourceCentres: –18 organisationer i –11 länder Det NUTEK Medfinansierade projektet RITUF – Resurscentras Internationalisering för Tillväxtorienterad Utveckling Fas III (Dnr.:5142-01-2064) – Projektmöte i Ungern, december 2002

4 NUTEK:s Basfinansieringstöd 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 NUTEK:s stöd till Basfinansiering år 2002-2003 i M SEK Ansökt Distribuerat Ansökt 3246.8 Distribuerat 9.610.1 20022003

5 Antal projekt med NUTEK Basfinansieringsstöd

6 I vilka län hamnar NUTEK:s Basfinasiering år 2003 ? * I Kronobergs belopp ingår NRC med 150.000

7 Fördelning av NUTEK:s basfinansierings-stöd per län år 2002

8 Dessa aktörer får mest av NUTEKs basfinansieringsstöd år 2002-2003

9 Procentuell fördelning av basfinansierings-stöd till olika aktörer år 2003

10 Procentuell fördelning av basfinansierings-stöd till olika aktörer år 2002

11 NUTEK:s Projektfinansieringsstöd år 2001-2003 0 10 20 30 40 50 60 70 NUTEK:s Projektfinansieringsstöd år 2001 - 2003, i M SEK Ansökt Distribuerat Ansökt 45.852.960.3 Distribuerat 27.426.125.9 200120022003

12 Antal projekt med NUTEK:s Projektfinansieringsstöd

13 Dessa län har fått mest av NUTEK:s Projektfinansieringsstöd år 2001-2003

14 Västernorrland, Norrbotten Sörmland och Stockholm toppar treårsstatistiken när det gäller NUTEKS:s projektfinansieringsstöd till att främja den regionala tillväxten

15 I vilka län hamnar flest antal NUTEK medfinansierade projekt år 2003 ? Sörmland, Västernorrland, Stockholm och Västra Götaland har flest antal godkända projekt år 2003

16 Vilka län får mest stöd genom NUTEK:s Projektfinasiering år 2003 ?

17 Hur fördelas NUTEK:s Projektfinansiering i % år 2003 ?

18 Fördelning av NUTEK:s Projektstöd år 2002

19 Vilka aktörer stödjer NUTEK med projektfinansieringsstöd ?

20 Hur stora är NUTEK medfinansierade projekt år 2003 ? 78 projekt godkändes till ett sammanlagt värde av 25.974.000 kronor I Västerbotten samverkar 10 kommuner i ett projekt värd 1.275.000 kronor

21 Vilka är projektens fokus områden år 2003?


Ladda ner ppt "Sammanställd av Eva Fabry på uppdrag av Svenska Riksförbundet Nationell Resurscentrum för Kvinnor (NRC) (2003-08-10) NUTEK:s stöd till Resurscentra år."

Liknande presentationer


Google-annonser