Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter redo för en ny dag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter redo för en ny dag."— Presentationens avskrift:

1 Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter redo för en ny dag

2 L (Licens) L&SA (Licens & Software Assurance) SA (Software Assurance) Underhållsavtal - inbyggt eller som tillägg UG (Uppgradering) Windows Operativsystem i volymavtal Butiksbox – Office-progra, applikationer & utvecklingsverktyg Microsoft produktlicenser - Vad innebär begreppet programvarulicens?

3 En programvarulicens ger användaren den lagliga rätten att använda programvaran Beskrivning av vad en Microsoft produktlicens är finns till varje produkt End User License Agreement (EULA) Full Packaged Product (butiksbox) Product Use Rights (PUR) Volymlicens Reglerar all användning inklusive rätten till bruk av tidigare version (”nedgradering”) Volymlicens / volymavtal = köpavtal Microsoft produktlicenser forts

4 Vilken anskaffningsform passar bäst för kundens organisation? ButiksboxOEM

5 Volymlicensprogram - generell översikt Ägande ”Standardisering” (hela företaget) ”Engångsköp” Prenumeration Open Value Open License OEM / stycklicens Open Value company-wide Open Value subscription

6 Volymprogram Open LicenseOpen Value Company-wide Open Value Subscription Standardisering Välj mellan köp/delbetalning eller prenumeration SA-förmåner ingår Möjlighet till plattformsrabatt Lättare budgetering Bättre licenskontroll God uppgraderingsberedskap Engångsköp Välj mellan direkt betalning eller delbetalning Möjlighet till SA-förmåner Kan starta ett avtal med bara tilläggsprodukter

7 Volymlicensprogram - små och medelstora företag För behov av programvara till 5 - 250+ datorer Open License Permanent licens – betala direkt Ger prisfördelar i 2 år Open Value subscription Prenumerera Standardisering = alla datorer Lika stor årlig avgift under 3 år (fast pris) Möjlighet till aktualitetsrabatt (UTD) Kan öka – eller minska – antalet datorer Open Value company-wide Open Value Permanent licens – delbetalning Möjlighet till standardisering Betala under 3 år Lika stora årliga delbetalningar

8 Microsoft Open Value

9 Microsofts grundprodukter Professional Desktop- plattformen Small Business Desktop- plattformen Office Professional PlusOffice Small Business Microsoft Core CALWindows SBS CAL Windows uppgradering Enklast tänkbara hantering Rätt licensierad Full kontroll över uppgraderingsprocessen Bästa lösningen vad gäller budgetering av IT-verksamheten

10 Beställning och betalning

11 Open Value – översikt och avtalsmodell Framtida avtal Software Assurance Software Assurance Software Assurance Licens Grundavtal Software Assurance Software Assurance Software Assurance Förlängning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5År 6 Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Prenume- ration Utköp Prenume- ration UTD

12 Jämförelse av första årets utgifter Direkt betalning för licenser Open License 1/3 licenskostnad + Software Assurance Open Value Prenumerationskostnad Open Value Subscription

13 Jämförelse – uppskattad kostnad per licensprogram Exempel: 10 st Office Professional Plus Total kostnad delad med 36 månader Total tidsperiod: 6 år Antagande: kunden uppgraderar en gång inom en period på 6 år

14 Engångslicens jämfört med prenumeration Open License (utan SA) 1’362 / månad Open Value subscription (med rabatt) 1’356 / månad Open Value subscription (utan rabatt) 1’479 / månad Vad kunden får med Open Value subscription: - Software Assurance - Rätt till nästa version inom avtalstiden - Nya och utökade förmåner - Delbetalning - Rätt att minska antalet licenser - Ett avtal = enkelhet och trygghet

15 Argument

16 Varför ska du sälja Open Value subscription? Enkelhet Det blir enklare för dig och din kund – en faktura en gång per år! Ingen box att hålla reda på och lagerhålla. Elektronisk avtalshantering. Odla relationen med kunden Du får en naturlig kontakt med din kund 1 gång per år –får möjlighet att visa nya lösningar och ny teknik! En trogen nöjd kund är en bra kund som kommer handla mer av dig! Förtjänstmöjligheter – tjäna pengar på programvara och tjänster! Det kan vara större marginaler på mjukvara än hårdvara idag. Prenumerationsavtal ger dig ”säkra” intäkter under 3 år. Trogna kunder uppgraderar oftare vilket driver investeringar i tjänster och licenser. SA förmåner – hjälp din kund att hitta rätt! Bli kundens hjälte! Se till att alla förmåner nyttjas fullt ut och därmed säkrar du betydande besparingar för din kund. Det handlar om flera tusentals kronor även för en liten kund. Stöd Få marknadsbidrag och hjälp att sälja från Microsoft via Marknadsbyrån och aktiviteter som TM stöd www.microsoft.se/marknadsbyranwww.microsoft.se/marknadsbyran Licensinformation www.microsoft.se/licenswww.microsoft.se/licens

17 Köp på rätt sätt - prenumerera! Microsoft Open Value subscription Konkurrensfördel att ligga på senaste teknik Det är en stor konkurrensfördel för dig att arbeta med senaste IT-teknik vilket ger dig bl. a. ökad effektivitet och förbättrat samarbete med dina medarbetare, kunder och leverantörer. Utbildning för de anställda Du behöver inte vara orolig för att se till att ligga i framkant på nya versioner av din programvara. Microsofts produkter är integrerade och har samma användarförfarande. Dessutom ingår självstudie utbildning On-Line på svenska i alla volymlicensavtal, i vissa avtal även lärarledd utbildning. Rätt antal licenser – öka eller minska antalet per år Betala inte för mer än du använder, se programvara som en tjänst som du prenumererar på – låt behovet styra. Passar för alla företag med 5 datorer och uppåt, även dotter- och koncerntbolag kan ingå i samma avtal inom EU och EFTA. Kostnadsspridning & Kostnadskontroll, prisskydd Genom att fördela kostnaderna över 3 år kan du maximera din likviditet. Med ett prenumerations vtal får du också den lägsta initialkostnaden i jämförelse med andra volymlicensavtal från Microsoft vilket möjliggör för dig att investera redan nu. Du får ett pris för programvaran per dator, för Microsofts grundprodukter. Detta ger dig en översikt av dina IT kostnader för 3 år framåt – prisskyddat. 1 faktura per år = 1 inköp per år Allt kommer på en och samma årsfaktura – enkel administration. Allt du som kund behöver göra är att lägga en order per år! Aktualitetsrabatt - 50% rabatt år 1 Första gången du tecknar en prenumerationslösning via Open Value Subscription så får du 50% rabatt om du har en tidigare version av Microsofts grundprodukter. Dessa licenser kan vara volym-, förinstallerade- eller stycklicenser

18 Tillgängliga resurser För partner Microsofts lokala distributörer Microsoft Licenswebb www.microsoft.se/licensewww.microsoft.se/license Microsoft Partnerwebb www.microsoft.se/partnerwww.microsoft.se/partner Microsoft Partnerservice 08-752 27 00 Microsoft Marknadsbyrån www.microsoft.se/marknadsbyranwww.microsoft.se/marknadsbyran För kunder Microsoft Licenswebb www.microsoft.se/licensewww.microsoft.se/license Microsoft Kundservice 08-752 56 30 MVLS telefonsupport Från fast telefon 020-797 079 Från mobil 020-170 19 70

19 Summering – Microsoft volymlicensprogram Kom ihåg att Det finns en lösning för varje kundsituation Microsoft har investerat i skalbarhet och fler valmöjligheter för kunden Se på programvara som en tjänst Software Assurance är en del av IT-driften Skapa optimala lösningar över flera års sikt

20 © 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

21 Läsa mer

22 Open Value - vanliga fr å gor och svar Varför skall en kund äga sin licens? I Open Value subscription har kunden en möjlighet att minska sitt licensinnehav och därmed också deras licenskostnader. Open Value subscription gör att kunden endast betalar för det antal datorer som de har. Prenumeration är inte dyrare, utan snarare billigare än att köpa licenser då och då Varför betala för hela licenskostnaden direkt? När det är dags för uppgradering av licenserna måste licenskostnaden betalas igen. Open Value möjliggör en minskad initialkostnad, samtidigt som den också erbjuder kunden att använda sig av den senaste produktversionen? Varför låta kunden sitta med olika produktversioner, licensformer och avtalsslut? Open Value löser detta genom att samtliga licenser ligger i ett och samma avtal där alla licenser har ett och samma avtalsslut Din kund vill inte ha Software Assurance för de skall inte uppgradera inom tre år En kund som köper Open Value subscription minskar inte bara de initiala kostnaderna (upp till 82 % ), utan också de totala kostnaderna på tre år. Software Assurance ger ett mervärde genom alla dess förmåner (support, rätt till senaste versionen osv) Varför är Software Assurance (SA) bra att ha? SA ger kunden en möjlighet till att sprida sina licenskostnader, men de får också tillgång till en mängd förmåner. Kanske finns det en förmån som just din kund efterfrågar. Kostnadsfördelning Möjlighet till utbildningskuponger Problemlösningsupport Snabbt korrigeringssupport (Hotfix) TechNet Plus Windows Vista Enterprise

23 Microsoft Software Assurance

24 Nyttan av Software Assurance Vad är Software Assurance? Ett underhållsavtal för programvara som följer avtalstiden, dvs kan vara tillgängligt under hela tre år Software Assurance är ett mervärde till användarlicensen vilken antingen ingår i volymavtalet som standard eller som ett tillägg Detta underhållsprogram erbjuder mer än de traditionella uppgraderings- och supportkontrakt som finns i branschen

25 Nya versionsrättigheter Fördelade kostnader Nytt! Windows Vista Enterprise Nytt! 4 v irtuella instanser Utökat! Fler utbildningskuponger Självstudier (eLearning) Program för hemanvändning Personalköp Enterprise Source License Program Nytt ! Tjänster för Desktop Deployment Planning Nytt! Information Work Solution- tjänster Windows Pre- Installation Environment (PE) Utökat! Snabbkorrigerings- support Nytt! Windows Fundamentals for Legacy PCs – säkerhet för och hantering av äldre datorer Nytt! Problemlösningssupport dygnet runt, alla dagar TechNet Plus Disaster Recovery Support Corporate Error Reporting Anv ä ndning av f ö rm å ner under IT- livscykeln

26 St ö d f ö r IT-verksamheten Software Assurance: ger tillg å ng till hj ä lp och valfrihet minskar kostnaderna f ö r och ger tillg å ng till TechNet-f ö rm å ner g ö r distributionen snabbare och enklare ö kar personalens IT-kunnande minskar kostnaderna f ö r ’ helpdesk ’ bibeh å ller din IT-milj ö s standard och aktualitet

27 Software Assurance f ö rm å ner – uppskattade besparingar Direkt: ~3.500 – 4.500 / utbildningsdag/kupong Indirekt: lägre support kostnader, ökade kunskaper hos anställda Utbildning Direkt: ~250 - 2.000 per licens (Desktop, Server) Indirekt: reducerade kostnader för support, utbildning och helpdesk Självstudier / eLearning Direkt: 2.400 per prenumeration (1:1 på Server) Indirekt: reducerade support kostnader och stopptider samt kortare projekttider TechNet Plus Direkt: ~2.000 / produkt (Office Pro, Project, Visio Pro) Indirekt: ökad produktivitet Hemanvändning Exempel i SEK Direkt: ~3.500 / incident; besparing på Premier avtal Indirekt: reducerade support kostnader och stopp, ökad produktivitet Direkt: ~3.500 – 4.500 / dag Indirekt: kortare implementationstider och lägre kostnader 24x7 Support Workshop (seminariekupong )


Ladda ner ppt "Microsofts produktlicensiering skapar fler möjligheter redo för en ny dag."

Liknande presentationer


Google-annonser