Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation19.4.2013 Den i examen använda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation19.4.2013 Den i examen använda."— Presentationens avskrift:

1 1 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation19.4.2013 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell här intill), en fast monterad reservkompass samt ekolod. I uppgifterna är missvisningen enligt sjökortet 7  O. Uppgifterna är fristående från varandra och kan således lösas i önskad ordning.

2 2 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 1. Klockan 09.30 befinner du dig i positionen 63°57,80’N 025°48,70’O. Du styr Kk=239° i 55 minuter med 6,0 knops fart. Vilka är koordinaterna för inseglad ort? Tid= 55 min Fart=7 kn Distans= h x 6kn = 5,5M 55 60 Kk = 239° d = + 5° Km= 244° m = + 7° K = 251° 5,5M 63°56,00’N 025°36,90’O

3 3 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 2. Du befinner dig nordväst om Norrbådans känningsbåk. För att kontrollera din exakta position pejlar du med handpejlkompassen Norrbådans känningsbåk i kompassbäring 087° och havsfyren Norrudd i kompassbäring 146°. Vilken är din position i pejlingsögonblicket? Norrudd Bk = 146 o d= - Bm = 146 o m = + 7 o B = 153 o Norrbådan Bk = 087 o d = - Bm= 087 o m= + 7 o B = 094 o 63°55,80’N 25°37,90’O B=094° B=153°

4 4 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 3. Du styr i 3,0 m farleden österut mot Svensksund. Du bestämmer dig för att kontrollera huvudkompassens deviation. Beskriv hur du gör (uträkningar behöver inte utföras)! 1.Välj en i terrängen tydligt utmärkt linje (tex. linjetavlor) 2.Bestäm linjens Km= K (+)- m 3.Kör exakt längs linjen 4.Avläs= Kk 5.Räkna d=Km-Kk K

5 5 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Ca. 0,6 sjömil österut från Svensksunds färja finns en prick. a) Viken prick är det frågan om och är den ett kardinal- eller lateralmärke? b) Är prickens läge motiverat? Om inte, vart skulle du flytta den och varför? Uppg. 4 a.En nordprick och det är ett kardinalmärke b. Platsen är inte bra! Norr om pricken finns ett grund, grundare än 3 m. Farledsdjupet har angetts till 3 m. Pricken bör flyttas t.ex. till positionen 63°53,40’N 025°46,30’O

6 6 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 5. Du startar från gästhamnen i Svensksund (63°53,3’N 025°45,2’O) mot Viira lotsstations hamn (63°57,0’N 025°51,2’O). Rita in rutten i sjökortet. Ringa in de sjömärken och andra objekt samt märk ut de linjer, säkerhetsgränser och girpunkter du använder vid navigeringen. Därtill, märk med kryss (x) de faroställen som bör undvikas vid navigeringen.

7 7 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 6. a) Du befinner dig i 5,2 m farleden och havsfyren Viira är tvärs om styrbord. Du kör längs farleden till farledskorsningen nordost om Laitakari. Din fart enligt loggen är 6 knop. Loggens korrektionsfaktor är 0,9. Vilken är körtiden till farledskorsningen? 3,65M

8 8 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 b) Du upptäcker ett segelfartyg som befinner sig vid randmärket Muna. Fartyget har vinden in från babord. Babords sidvinkel till fartyget är 90°. 5 minuter senare är bäringen oförändrad. Segelfartyget följer tydligt farleden. Hur förbereder du dig för den kommande situationen? Motivera! Uppg. 6. Sidvinkeln ändras inte. Detta betyder att fara för sammanstötning föreligger. Jag förbereder för kursändring mot babord för att väja för segelbåten genom att gå akterom segelbåten. Alternativt sänker jag farten. 5 min

9 9 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 7. a) Du kör i den trånga 5,2 m farleden mot sydost. Framför dig kryssar en under 6 m lång segelbåt. Vilkendera skall, enligt reglerna för inre farvatten, ge väg? Segelbåten framför dig får inte hindra din framfart (>12 m fartyg) (Regler för inre farvatten 2 kap. 5§.) b) Vad stipuleras i sjötrafiklagens 7§ om överlåtelse av farkost att framföras av andra? En farkost får inte överlämnas att framföras av någon som inte fyller de krav beträffande ålder, förmåga och skicklighet.

10 10 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 8. Vad betyder följande sjökortstecken? 15 Sten vid vattenbrynet Vrak på känt djup (15 m). Punktmärke

11 11 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 9. Ange med kryss i rutan rätt alternativ: Fel Rätt a) Naturskyddsområde och skyddsområde är samma sak. b) Fosfor och kväve orsakar övergödning av vattnet. c) Flaggan betyder ”dykare i vattnet”. d) Babords sidoljus är rött.

12 12 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Uppg. 10. a) Sjövägsreglernas 19:e regel berör fartygs uppträdande vid nedsatt sikt. Du observerar på radarn ett fartyg som närmar sig på kollisionskurs på styrbords bog. Vad skall du undvika om väjningsmanövern är en kursändring? Ändring av kurs åt babord! b) Hurudan ljudsignal avger ett segelfartyg på väg vid nedsatt sikt? c) Vad bestämmer sjövägsreglerna beträffande ett icke väjningsskyldigt fartygs åtgärder? 1.Behålla kurs och fart 2.Vidta åtgärder för att undvika sammanstötning i fall den väjningskyldige in vidtar erforderliga åtgärder för undvikande av sammanstötning!


Ladda ner ppt "1 Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation19.4.2013 Den i examen använda."

Liknande presentationer


Google-annonser