Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPTAKT FÖR RESPEKTIVE FÄLTORGANISATION Utrustning Genomgång inför produktions- och testmätningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPTAKT FÖR RESPEKTIVE FÄLTORGANISATION Utrustning Genomgång inför produktions- och testmätningar."— Presentationens avskrift:

1 UPPTAKT FÖR RESPEKTIVE FÄLTORGANISATION Utrustning Genomgång inför produktions- och testmätningar

2 UTRUSTNING GPS/RTK roverutrustning GSM modem GSM abonnemang Telefonnummer till Nätverks-RTK programmet

3 Principskiss Nätverks-RTK SWEPOS  serverNätverks-RTK-program GSM-modemGPS-mottagare SWEPOS  -data RTCM, virtuell station NMEA-position RTCM, virtuell station ROVER

4

5 Skall konfigureras för att sända NMEA/GGA meddelanden ungefär var 30 sekund. Skall konfigureras för att ta emot korrektioner i RTCM format. Mottagare bör kunna hantera data från virtuella referensstationer. Mottagaren bör kunna hantera transformation till lokalt system. Antennmodellering GPS/RTK ROVER UTRUSTNING

6 GSM-MODEM Inköp av GSM modem till GPS utrustning Tala med er instrumentleverantör ! Anslutningsavgift till nätverks-servern 1300 kr/ linje

7 GSM-ABONNEMANG Alt 1, Europolitan, vid beställning av abonnemang kontakta Björn Tegner, Europolitan, tel: 0708-331714 Alt 2, Lantmäteriets avtal. (Lantmäteriet står för avtalet men fakturan skickas direkt till användaren) Alt 3, Eget abonnemang

8 PROJEKTETS AVTAL MED EUROPOLITAN Inträdesavgift ? Kr Månadsavgift ? Kr Fax och Datatrafik0:51 kr/min öppningsavgift ? kr/samtal

9 LANTMÄTERIETS AVTAL, TELIAS DOF ABONNEMANG Inträdesavgift 0 Kr Månadsavgift 150 Kr Fax och Datatrafik mån-fre 08:00-18:001:13 kr/minut övrig tid0:56 kr/minut öppningsavgift 0:29 kr/samtal

10 TELEFONNUMMER TILL NÄTVERKS-RTK PROGRAMMET Under detta projekt kommer det endast att vara ett gemensamt ingående ISDN-nummer till Gävle. Antalet samtidiga användare dimensioneras efter antalet betalda anslutningar Detta underlättar väsentligt för användarna. Numret är ännu ej klart.

11 TESTMÄTNINGAR Produktions och testmätningsperiod 1:a juli, 2002 - 1:a juli, 2003 Testmätning 1 - 2 dagar/månad alternativt koncentrerat till 2-3 perioder / år - Jämförelse mot fast referensstation - Testmätning på kända SWEREF punkter

12 JÄMFÖRELSE MOT FAST REFERENSSTATION Två roverutrustningar - mätning parallellt med samma antenn. En roverutrustning - mätning på känd punkt med NätverksRTK och direkt efter med ”RTK mot fast referensstation” Stativ för noggrann centrering Spara råa observationsdata så ofta som möjligt

13 TESTMÄTNING PÅ KÄNDA SWEREF-PUNKTER Mätning på fyra SWEREF/RIX95 punkter Punkterna placerade på varierande avstånd från närmsta referensstation. Stativ för noggrann centrering Spara råa observationsdata så ofta som möjligt 2 mätserier bestående av 10 upprepade mätningar 2 mätserier vid annan tid på dagen

14 EXEMPEL PÅ MÄTPUNKTERNAS PLACERING

15 MÄTPROCEDUR För varje mätserie utförs 10 mätningar enligt följande procedur: 1 - GPS-mottagaren ominitialiseras (ny RTK-initialisering). 2 - Invänta fixlösning och notera tid till fix. 3 - Notera eventuellt kvalitetstal (sigmavärde) vid fix. 4 - Notera antal satelliter på rover/bas/gemensamt vid fix. 5 - Notera PDOP vid fix. 6 - Notera kvalitetstal för GSM-länk och ålder på basstationsdata. 7 - Gör en mätning, dvs registrera positionen när fixlösning erhållits 8 - Ev, anmärkningar görs nedtill på bladet Upprepa sekvens 1 - 8

16 SAMMANSTÄLLNING AV MÄTNINGARNA Mätfilerna levereras i lämpligt format som är enkelt att importera i t.ex Excel Mätfilen bör innehålla; Tid, Punkt ID, Antal satelliter, PDOP, koordinater, kvalitetstal, Flyt/Fix, GSM-länk

17 EXEMPEL PÅ REDOVISNING AV RESULTAT

18

19 DETALJERAT RESULTAT PER PUNKT OCH MÄTGRUPP

20 AVTAL Skickas ut under mars för underskrift Vi behöver veta önskemål om betalningsperioder - Standardperioder är 15 juni 2002 och 15 mars 2003

21 UTBILDNING OCH LÅNE- UTRUSTNING FÖR NYA GPS ANVÄNDARE 2 dagars grundläggande kurs i GPS Gratis utbildning förutom ev, resa/kost/logi Intresset avgör var kurserna kommer att hållas

22 GENOMGÅNG INFÖR PRODUKTIONS- OCH TESTMÄTNINGAR ”UPPSTARTSDAGAR” Preliminärt 10:e - 14:e juni Genomgång av rutiner för testmätning Eventuellt inläggning av transformationssamband Funktionskontroll av egen utrustning. ett, max två fabrikat vid varje genomgång

23 FÖRSLAG TILL KURSPROGRAM Dag 1 Inledning, presentation och genomgång av kursuppläggning Introduktion till satellitpositionering Översikt över mottagare och beräkningsprogram Genomgång av fasta referensstationer och GPS-tjänster Fältövning, absolutmätning och mätning med DGPS Referens- och koordinatsystem Genomgång av DGPS Observationsekvationer och felkällor Genomgång av standard RTK och nätverks-RTK

24 FÖRSLAG TILL KURSPROGRAM Dag 2 Fältövning, standard RTK och Nätverks-RTK Studiebesök på SWEPOS driftledningscentral Genomgång av anslutning mot SWEPOS med cm- dm-noggrannhet Web-baserad automatisk beräkningstjänst på SWEPOS BERÄKNINGSÖVNING Beräkning av referensstationen vid RTK-mätningen mot SWEPOS - SWEPOS informationstjänst - Åtkomst av data från SWEPOS - Användning av efterberäknade bandata - Koordinattransformation - Restfelshantering - Transformation av RTK-detaljerna från den fritt uppställda bas-stationen

25 VI BEHÖVER VETA Vilken utrustning kommer att användas fabrikat/typ Intresse att delta i kurs Intresse att låna utrustning under delar av projekttiden För de som inte redan besvarat förfrågan om detaljerad information är vi tacksamma om ni kan göra detta snarast.


Ladda ner ppt "UPPTAKT FÖR RESPEKTIVE FÄLTORGANISATION Utrustning Genomgång inför produktions- och testmätningar."

Liknande presentationer


Google-annonser