Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att införliva barn- och familjeperspektiv i den somatiska vuxenvården Jeanette Back och Camilla Molin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att införliva barn- och familjeperspektiv i den somatiska vuxenvården Jeanette Back och Camilla Molin."— Presentationens avskrift:

1 Att införliva barn- och familjeperspektiv i den somatiska vuxenvården Jeanette Back och Camilla Molin

2 Delprojekt 1 - mål Information Barnpiloter Verksamheter – handlingsplaner och rutiner Dokumentation Synliggöra barn som anhörig Informationsmaterial Samarbete kommun

3 Barn som anhörig Delprojekt 1 barnpilotträffar verksamhetsstöd journalmall foldrar och informationsmaterial utbildning seminarier enkäter nätverk

4 Handlingsplaner och rutiner Kirurgkliniken Falun Två halvdagar Alla personalkategorier Föreläsningar Work-shops

5 Temadagar – syfte och mål Inspiration Uppmärksamma Arbetsgrupp Handlingsplaner och rutiner Barnpiloter

6 Landstingsstyrelsebeslut 2 februari år 2009 En metod i arbetet att införliva barnkonventionen är att verksamheterna utser barnpiloter. Barnpiloterna verkar i samverkan med den egna verksamhetens ledning för att få till stånd ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens i verksamheten på kort och lång sikt. En barnpilot avses att finnas i samtliga verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar utifrån perspektivet barn som patient, barn som närstående och barn som medborgare.

7 Barnpilotens uppdrag Uppmärksamma barns och ungdomars behov Arbeta praktiskt med förbättringar Särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd Informera den egna verksamheten

8 Barnpilotutbildning Barnkonventionen Perspektiv Grupparbeten Läxa

9 Barnpilot – vad pågår Ger-rehab/hematolog/kuratorsenhet/öron- näsa-hals Palliativ vård Ambulans, akuten, habilitering Kuratorsenheten Psykiatrin

10 Uppdragsutbildning ”Familjebehandling vid livshotande sjukdom” Team Utbildningens upplägg

11 Syfte Barnen Patienten Familjen Vårdpersonal

12 Tack! Jeanette Back Sjuksköterska/delprojektledare Camilla Molin Kurator/delprojektledare 2014-03-20


Ladda ner ppt "Att införliva barn- och familjeperspektiv i den somatiska vuxenvården Jeanette Back och Camilla Molin."

Liknande presentationer


Google-annonser