Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna."— Presentationens avskrift:

1 Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker Plats för eget material från SF och IF

2 Idrottens föreningslära Vi är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarna har 21 distrikt runt om i landet som arbetar med att utveckla de idrottsföreningar som finns runt om i Sverige. Det finns fem former för vår verksamhet: Lärgrupper Kurser Föreläsningar Process- och utvecklingsarbeten Kulturprogram Kontaktuppgifter till ditt distrikt finns på www.sisuidrottsutbildarna.se

3 Idrottens föreningslära Vem är du? Vad är din roll i föreningen? Varför är du här?

4 Idrottens föreningslära Vi kanske borde bilda en förening! I en förening samverkar man med andra under avtalade former

5 Idrottens föreningslära Frågan är… Varför bildar man en förening? Har du varit med om att bilda en förening och varför gjorde ni det?

6 Idrottens föreningslära Varför bildar man en förening? Vanliga svar: ”kommunen kräver det för att vi ska få tillgång till anläggningar”, ”det är ett villkor från förbundet för deltagande i seriespel” ”vi måste vara en förening för att få bidrag” (eller ”för att få sälja Bingo Lotter”) Men är det ”meningen med föreningen”?

7 Idrottens föreningslära Meningen med föreningen Det är medlemmarna som avgör hur det ska vara i föreningen. Det är medlemmarna som genom sitt engagemang, sina demokratiska rättigheter avgör vilka gemensamma överenskommelser som ska finnas i föreningen. Meningen med föreningen är den gemensamma föreningsidén som svarar på frågorna vad, varför och för vem man vill göra något..

8 Idrottens föreningslära Föreningsidén ger uppdraget

9 Idrottens föreningslära Fyra viktiga V Verksamhetsidé Värdegrund Vision Verksamhetsplan

10 Idrottens föreningslära Frågan är… Vad är meningen med er förening? Vad är ert uppdrag? –Vad, varför och för vem?

11 Idrottens föreningslära En ideell förening bildas Lag om ideella föreningar saknas, därför får svaret sökas i praxis (dvs. rättsliga avgöranden, HD, äldre datum). Enligt praxis gäller att Stadgar av någorlunda fullständighet skall antas Styrelse skall utses att företräda föreningen. Namn/firma kan sägas ingå i kravet på fullständiga stadgar. Genom bildandet blir föreningen en Juridisk person!

12 Idrottens föreningslära Juridisk person En ideell förening är, precis som en fysisk person, ”rättskapabel”, och kan därför: äga saker vara part i avtal vara part inför domstol vara medlem i annan ideell förening försättas i konkurs Den juridiska personen svarar med sina tillgångar för de skulder som uppkommer

13 Idrottens föreningslära En sektion är ingen juridisk person Ishockey Fotboll Boule Skidor Ett årsmöte En styrelse En ”ägare” - Medlemmarna En avtalspart IF-styrelsen står över sekt.- styrelserna Gemensamma skulder! Tennis Orientering Ett namn Föreningen är en juridisk person

14 Idrottens föreningslära Medlemsavtalet ger stadga Mål och syfte Föreningens namn och ort Hur man blir medlem Hur man utesluter medlemmar Hur medlemsavgift fastställs Styrelse och revisorer Hur beslut ska fattas Årsmötets genomförande Hur man lägger ner föreningen Stadgeändringar

15 Idrottens föreningslära Föreningens hierarki Årsmötet (medlemmarna) Styrelsen (sysslomän) ……………………………….. Sektioner/Kommittéer Lag Funktionärer/ledare Anställda Delegering av beslutanderätt

16 Idrottens föreningslära Demokratiska principer Majoritetsprincipen "Den mening som fått de flesta antalet röster avgör i regel uppkommande fråga” (dock. kvalificerad och relativ majoritet) Likhetsprincipen Majoriteten får vid sitt beslutsfattande inte utan "lagstöd" utsätta de enskilda medlemmarna för olika behandling Detta gäller för all demokratisk föreningsverksamhet

17 Idrottens föreningslära Frågan är… Vad är det bästa med demokrati? Vad är det sämsta med demokrati?

18 Idrottens föreningslära Medlemmens rättigheter Att vara medlem är frivilligt Som medlem har man rätt att delta i föreningens aktiviteter Rätt till information Rätt att bli behandlad lika som alla andra Påkalla extra förenings- möte (minst 10% av medlemmarna) Rösträtt. Förslagsrätt Påverkansrätt

19 Idrottens föreningslära Medlemmens skyldigheter Betala medlemsavgift Följa gemensamt fattade beslut Inte skyldighet att utöver medlemsavgift och övriga stadgade avgifter bidra till föreningens ekonomi genom att ex sälja lotter, men då å andra sidan har du heller inte möjlighet att kräva att få åtnjuta det som lottförsäljningen ska gå till Du måste vara medlem för att få tävla för föreningen Du måste följa angivna tävlingsregler

20 Idrottens föreningslära Föreningens rättigheter och skyldigheter Skatter och avgifter Föreningen är skattebefriad för inkomster man har på sådant man tjänar: –i den idrottsliga verksamheten –på så kallad serviceverk- samhet som anses ha en indirekt anknytning till föreningens ändamål –av så kallad hävd eller tradition Föreningen får varken göra avdrag för eller lägga på moms för saker man utför/säljer. Läs mer om skatter och avgifter på www.rf.se

21 Idrottens föreningslära Arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift ska betalas: –För ersättningar på 1 000 kr eller mer till någon med A-skattsedel –I beloppet räknas också andra ersättningar som milersättning och traktamente, stipendier och gåvor. Undantag från regeln gäller idrottsutövare där arbetsgivar- avgift bara betalas för ersättningar över ett halvt prisbasbelopp. Läs mer om arbetsgivaravgift på på www.skatteverket.se

22 Idrottens föreningslära Fundera på… Hur får ni in pengar till verksamheten i er förening? Vad har ni för ersättningar till era ledare och aktiva?

23 Idrottens föreningslära Idrottsrörelsens organisationer – hur hänger dom ihop? RF SF IF DF SDF SISU SOK SISU-d

24 Idrottens föreningslära Idrottens organisation RF SF IF DF SDF SISU SOK SISU-D 35+12 68 68+3 21.000 IOC EOC ISF ESF 2,5 - 3 milj

25 Idrottens föreningslära Föreningsutveckling En organisations utveckling kan beskrivas i fyra stadier: Integration Vision Produktion Administration

26 Idrottens föreningslära Frågan är… Vilken fas befinner sig din förening i? Vad får dig att tro det?

27 Idrottens föreningslära Ett viktigt vägval…

28 Idrottens föreningslära Frågan är… Hur arbetar ni med verksamhetsutveckling i er förening? Vad är viktigast för er att ta tag i när ni kommer hem?

29 Idrottens föreningslära Hjälp på vägen 1.Förväntningar och förhoppningar 2.Engagemangsbarometer 3.Så ska vi arbeta! 4.Varumärkesarbete 5.Fem snabba mot framtiden 6.Utmaningar! 7.Tio heta tips för ständig utveckling 8.Omvärlden och vi 9.Planera för utveckling

30 Idrottens föreningslära Tänkvärt… Att våga är att förlora fotfästet en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv. Sören Kiergegaard


Ladda ner ppt "Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära - grunden Nya Föreningsguiden Målstegen Idrotten vill Normalstadgar Skatter och avgifter – PM SISU Idrottsutbildarna."

Liknande presentationer


Google-annonser