Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flödesschema över hur avloppsgaser kan uppstå och spridas i en villa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flödesschema över hur avloppsgaser kan uppstå och spridas i en villa."— Presentationens avskrift:

1 Flödesschema över hur avloppsgaser kan uppstå och spridas i en villa.

2 Ventilationsaggregat

3 Tilluft

4 Frånluft

5 Golvbrunnar

6 Avloppsstammar Avloppsbrunn Trekammarbrunn

7 Hink med förorenat innehåll

8 Hink med förorenat innehåll

9 Spridning i avloppsystem och till avloppsbrunn/avloppsnät

10 Spridning i avloppsystem och till avloppsbrunn/avloppsnät

11 Aerosoler (luftburna partiklar) bildas där vatten blandas med luft
Aerosoler (luftburna partiklar) bildas där vatten blandas med luft. Aerosoler kan vara bärare av andra ämnen som finns i avloppsystemet.

12 Mögel och Radon är inte ovanligt i avloppsystem.

13 I avloppsystemen kan man även finna svavelväte, bakterier, virus, ohyra mm.

14 De flesta förknippar nog avloppsgaser med dålig lukt.

15 Golvbrunn torkar ut

16 Frånluft och undertyck i lokalen suger in avloppsgaser

17 Rumsluften blir förorenad

18 Föroreningar sprids till ventilationsanläggning och intilliggande lokaler.

19 Övrig information Aerosoler svävar länge i luften och är potentiella bärare av bakterier, virus och andra hälsofarliga ämnen. Uttorkade golvbrunnar inne i fastigheten (skrubbar, källarlokaler, våtutrymmen) kan leda avloppsgaser direkt in i lokalerna utan att passera ventilationssystemet. Ämnen/organismer som kan innebära hälsorisker samlas inte bara i pumpgroparna, de kan finnas/uppstå i golvbrunnarna eller i avloppsledningarna. Ämnen/organismer kan även komma in i avloppsystemet från det externa avloppsnätet. En ventilationsanläggning med hög effekt sprider hälsoriskerna snabbare. Det går snabbare att förorena luften i ett rum än att ventilera bort alla föroreningar.


Ladda ner ppt "Flödesschema över hur avloppsgaser kan uppstå och spridas i en villa."

Liknande presentationer


Google-annonser