Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRÅN KUNG TILL KEJSARE DEL 2 Revolutioner!. INNEHÅLL  Momentet tar vid där det förra slutade och kastar oss in i sjuttonhundratalet.  Vi kommer att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRÅN KUNG TILL KEJSARE DEL 2 Revolutioner!. INNEHÅLL  Momentet tar vid där det förra slutade och kastar oss in i sjuttonhundratalet.  Vi kommer att."— Presentationens avskrift:

1 FRÅN KUNG TILL KEJSARE DEL 2 Revolutioner!

2 INNEHÅLL  Momentet tar vid där det förra slutade och kastar oss in i sjuttonhundratalet.  Vi kommer att titta på tre revolutionstyper och några varianter av dem.

3 VAD SKA MAN KUNNA?  Du ska kunna redovisa för händelserna som ledde fram till de olika revolutionerna.  Du ska kunna redovisa för deras betydelse.  Du ska kunna resonera kring hur de hänger ihop.  Du ska kunna jämföra olika revolutioner av samma typ  Du ska kunna redovisa några olika ideologier och ta ställning för deras för- och nackdelar.

4 HUR JOBBAR VI?  Vi utgår ifrån lektionsanteckningar, filmer, och Historia B  Vi tränar oss i PowerPoint för att behandla tidslinjer och tankekartor.  Vi diskuterar och tränar oss i att jämföra och motivera, bl.a. genom korta övningar i grupp.

5 HUR VISAR JAG VAD JAG KAN?  Momentet kommer att examineras genom en salsskrivning.  Du får ta med alla anteckningar och din tidslinje till skrivningen.  Du får välja om du skriver för hand eller i Word, i vilket fall du lämnar in skrivningen på arbetsytan vid skrivningstidens slut.

6 VAD HAR JAG TRÄNAT?  Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,  Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, och  Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

7 ORDLISTA  Revolution  Agrar  Teg  Växelbruk  Faktorer  Investera  Kapitalägare  Malm  Kol  Kanal  Flygande skyttel  Utbildning  Klass  Privilegier  Trikoloren  Författning  Moderat  radikal  Ideologi  Elit  Kollektiv  Koloni  Bojkotta  Självständighets- förklaring

8 Jordbruk Uppfinningar Grödor Industri 6 faktorer Europa Politik Frankrike Kolonierna


Ladda ner ppt "FRÅN KUNG TILL KEJSARE DEL 2 Revolutioner!. INNEHÅLL  Momentet tar vid där det förra slutade och kastar oss in i sjuttonhundratalet.  Vi kommer att."

Liknande presentationer


Google-annonser