Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Att söka till högskolan med en examen från IB-programmet Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas 2015-02-05 För dig som har eller som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Att söka till högskolan med en examen från IB-programmet Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas 2015-02-05 För dig som har eller som."— Presentationens avskrift:

1 Sv Att söka till högskolan med en examen från IB-programmet Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas 2015-02-05 För dig som har eller som kommer att ta en IB- examen

2 Sv Det svenska utbildningssystemet februari 2015

3 Sv Kolla att du har rätt förkunskaper februari 2015

4 Sv  Den som börjar en högskoleutbildning behöver vissa förkunskaper för att kunna följa utbildningen  Om du har de förkunskaper som krävs för den utbildning du vill söka, har du också behörighet till utbildningen Du behöver ha rätt förkunskaper februari 2015

5 Sv Grundläggande behörighet  Krävs till alla kurser och program på högskolans grundnivå Särskild behörighet  Varierar mellan utbildningarna Behörighetskraven delas in i: februari 2015

6 Sv Du som har eller kommer att ta en IB-examen, har grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige om du har tillräckliga kunskaper i svenska, engelska och matematik. Grundläggande behörighet februari 2015

7 Sv Language and Literature A, HL/SL eller Literature A, HL/SL i svenska, danska eller norska med lägst betyg 4 Alternativt Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3 med lägst betyget E, eller godkänt resultat i Test i svenska för universitetsstudier (Tisus). För att få grundläggande behörighet i svenska måste du ha: februari 2015

8 Sv För att få grundläggande behörighet i engelska måste du ha lägst nivå: English B, SL eller Engelska 6 Högre nivåer i engelska ger förstås också grundläggande behörighet februari 2015 Grundläggande behörighet, engelska

9 Sv För att få grundläggande behörighet i matematik måste du ha lägst nivå: Mathematical studies, SL Grundläggande behörighet, matematik februari 2015

10 Sv  De särskilda behörighetskraven är kopplade till utbildningens innehåll eller inriktning  För varje utbildningsområde (juridik, arkitektur, vård) har man bestämt vilka särskilda förkunskaper som är nödvändiga för att en student ska kunna följa utbildningar som ges inom just det området  De särskilda förkunskapskraven = behörighetskurser  Till Skolverkets behörighetsvisare (för nationella program) Till Skolverkets behörighetsvisare Särskild behörighet februari 2015

11 Sv Juristprogrammet Grundläggande behörighet + lägst betyget E i Hi 1 b (alt 1a1 + 1a2), Sh 1b (alt 1a1 + 1a2) = Områdesbehörighet A1 Sjuksköterskeprogrammet Grundläggande behörighet + lägst betyget E i Ma 2a/2b/2c, Nk 2 eller motsvarande kunskaper, Sh 1b (alt 1a1 + 1a2) = Områdesbehörighet A14 Så här beskrivs kraven på Antagning.se februari 2015

12 Sv Här ser du vad IB-ämnena motsvarar i den svenska gymnasieskolan: Kurs IB:s motsvarighet Svenska 3 Language and Literature A, HL/SL eller Literature A, HL/SL Engelska 6 English B, SL med annat undervisnings- språk än engelska Engelska 7 English A, HL/ SL och English B, HL alternativt English B, SL med engelska som undervisningsspråk IB-ämnen och Gy11-kurser februari 2015

13 Sv Kurs IB:s motsvarighet Matematik 3b Mathematical Studies Matematik 5 Mathematics SL, Mathematics, HL Fysik 2 Physics HL/SL Kemi 2 Chemistry HL/SL Biologi 2 Biology, HL/SL Naturkunskap 2 Environmental Systems, SL eller två av ämnena Chemistry, Physics och Biology, HL/SL IB-ämnen och Gy11-kurser februari 2015

14 Sv Kurs IB:s motsvarighet Historia 2 History, HL/SL Samhällskunskap 1 IB-examen Samhällskunskap 2 IB-examen ger särskild behörighet i samhällskunskap oavsett vilket grupp 3- ämne som lästs Moderna språk 2* Pre-IB (separat dokument) Moderna språk 3* Ab initio (nybörjar)språk, t.ex. tyska, franska Moderna språk 4* Språk, SL Moderna språk 5* Språk, HL *) Gäller inte svenska och engelska. IB-ämnen och Gy11-kurser februari 2015

15 Sv Så här räknar du ut ditt meritvärde februari 2015

16 Sv  När det finns fler sökande till en utbildning än det finns platser, måste man göra ett urval bland dem som söker. Den med ett högre meritvärde får då en plats före den med lägre meritvärde.  Du som ska ta en IB-examen har möjlighet att få max 22,5 i meritvärde, men till många utbildningar räcker ett lägre meritvärde för en plats. Vägen till meritvärdet går via dina total points februari 2015

17 Sv 1.Börja med att räkna om dina total points till 10 – 20-skalan (tabell finns) 2.Lägg till de kompletteringar som du eventuellt har gjort för att bli behörig 3.Lägg till meritpoängen Tre steg för att räkna fram ditt meritvärde februari 2015

18 Sv IB 10,00–20,00 2413,50 33 17,50 2513,95 34 18,11 2614,50 35 18,49 27 15,03 36 18,95 28 15,31 37 19,31 2915,70 38 19,55 3016,04 39 19,83 3116,60 40–45 20,00 3232 17,18 IB-betyg översatta till 10–20-skalan februari 2015

19 Sv Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik = meritkurser. För att få meritpoäng krävs att du har lägst betyget Godkänt i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng. Kolla om du får lägga till meritpoäng februari 2015

20 Sv Meritkurser  Moderna språk ger högst 1,5 meritpoäng*  Engelska ger högst 1,0 meritpoäng  Matematik ger högst 1,5 meritpoäng Man måste ha lägst betyget Godkänt Kurser i svenska och engelska ger inte meritpoäng som modernt språk Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng februari 2015

21 Sv Språk 1 Language B, HL eller Language B, SL (inte svenska och engelska) ger 1,5 meritpoäng Language ab initio eller ett modernt språk under det förberedande året (“pre-IB”), alltså språk 3, ger 0,5 meritpoäng om språk 3 inte krävs för särskild behörighet och om du inte kan få meritpoäng utifrån punkt 1 här Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 februari 2015

22 Sv English A, HL/SL eller English B, HL eller English B, SL om engelska är undervisningsspråk ger 1,0 meritpoäng Meritpoäng för engelska – max 1,0 poäng februari 2015

23 Sv Meritpoäng för matematik – max 1,5 poäng februari 2015

24 Sv Skilj på behörighetskurser och meritkurser Behörighetskurser ̶Krävs för särskild behörighet ̶Gäller alla sökande ̶Varierar mellan utbildningar Meritpoäng för meritkurser Kurser i matematik, moderna språk och engelska kan ge meritpoäng Vilka kurser som räknas beror på vad som krävs för behörighet Gäller all utbildning på grundnivå februari 2015

25 Sv Dina total points omräknade till 10—20-skalan + eventuella kompletteringar + meritpoäng (max 2,5) = meritvärde Ditt meritvärde februari 2015

26 Sv Urval och antagning Du kan delta i flera urvalsgrupper februari 2015

27 Sv  Om det är fler sökande än det finns platser till en utbildning måste man göra ett urval bland dem som sökt  Urvalet är alltså själva antagningen  Alla behöriga sökande deltar i urvalet till varje utbildning  Du konkurrerar med ditt meritvärde  Till många utbildningar kommer alla behöriga sökande in När det finns fler sökande än platser till en utbildning gör man ett urval februari 2015

28 Sv Så här fördelas platserna Betygsurval Minst en tredjedel av platserna på en utbildning går till sökande med betyg. Provurval Minst en tredjedel av platserna går till sökande som gjort högskoleprovet. Andra urvalsgrunder Högst en tredjedel av platserna går till sökande som prövas utifrån de kriterier högskolan beslutat om för en viss utbildning. Kan vara högskolepoäng, intervjuer mm. februari 2015

29 Sv  Betygsgrupp I, BI: gymnasiebetyg utan komplettering – max 22,5  Examensgruppen BIex: enbart sökande med gymnasieexamen utan kompletteringar – max 22,5  Betygsgrupp I, BII: gymnasiebetyg med komplettering – max 22,5  Folkhögskolegruppen, BF: studie- omdöme från folkhögskola – max 4,0 Betygsurvalet görs i fyra olika grupper februari 2015

30 Sv BI Gäller dig som är behörig med enbart IB- examen och dig som läst en kurs parallellt med IB-examen. En eller flera kurser som lästs parallellt ska vara avslutade före den 19 juni samma år som du tar ut din IB-examen. Betygsgrupp I, BI februari 2015

31 Sv Gäller dig med IB-examen och betyg från gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller annan behörighetsgivande kurs som avslutats efter IB-examen Gäller även för dig som har retakes tagna efter att du fått ditt certifikat eller din IB- examen. Du som har höjt ditt meritvärde genom retakes prövas i både BI och BII (i BI med ditt ursprungliga meritvärde och i BII med ditt nya meritvärde). Behörighetskompletteringar tillgodoräknas bara i grupp II. Betygsgrupp II, BII februari 2015

32 Sv Du kan delta i flera urvalsgrupper  Du som söker med din IB-examen prövas i betygsgrupp 1 (BI)  Du som kompletterar din IB-examen för att bli särskilt behörig eller för att förbättra ditt merit-värde prövas i betygsgrupp 2 (BII).  Du som dessutom väljer att göra högskoleprovet prövas också i grupp HP, provurvalsgruppen. februari 2015

33 Sv Kolla gärna antagningsstatistiken  Genom att titta på statistik för tidigare terminer kan du få en ungefärlig bild av vilket meritvärde som brukar krävas till en viss utbildning  I Jämför utbildning på studera.nu hittar du senaste antagningsstatistiken vid varje utbildningJämför utbildning på studera.nu  Du kan också gå direkt till UHR:s statistikdatabas för att söka fram flera olika terminer statistikdatabas februari 2015

34 Sv Läs mer om IB på Antagning.se februari 2015


Ladda ner ppt "Sv Att söka till högskolan med en examen från IB-programmet Vilka förkunskaper som krävs och hur dina betyg räknas 2015-02-05 För dig som har eller som."

Liknande presentationer


Google-annonser