Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till nationalekonomi. Maslows behovstrappa Behoven är drivkraften som får oss att utföra olika saker – grunden i ekonomin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till nationalekonomi. Maslows behovstrappa Behoven är drivkraften som får oss att utföra olika saker – grunden i ekonomin."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till nationalekonomi

2 Maslows behovstrappa Behoven är drivkraften som får oss att utföra olika saker – grunden i ekonomin

3 Vad säger citaten? ”Allt har ett pris” ”Någon måste alltid betala” ”Det finns inga gratisluncher” ”Kostnaden för något är vad man tvingas avstå från för att få det”

4 Vad är ekonomi? Att hushålla med begränsade resurser i syfte att tillgodose olika mänskliga behov och önskemål. Handlar om modeller för att förklara verkligheten.

5 Resurser Krävs för produktion Produktionsfaktorer – Råvaror – Arbetskraft Fysiskt Know-how – Realkapital

6 Nationalekonomins tre grundläggande frågor Vad ska produceras och hur mycket? Hur ska produktionen gå till? För vem sker produktionen? Svaret på frågorna beskriver olika typer av ekonomiska system.

7 Ekonomiska ideologier och system Självhushållning Tradition Liberalism Socialism Socialliberalism Marknadsekonomi Planekonomi Blandekonomi JägarsamhälletJordbrukssamhälletIndustrisamhälletDagens samhälle

8 Ideologierna Adam Smith ”Wealth of nations” 1776 Industrialismen krävde förändring Laissez-faire, statens uppgift att försvara fri konkurrens Konkurrensen motorn Karl Marx Det kommunistiska manifestet, 1848 Reaktion på liberalismen och arbetarnas dåliga villkor.

9 För- och nackdelar med plan- och marknadsekonomi Marknadsekonomi + Tron på individens kapacitet + Konkurrens - Fria val gynnar bara de upplysta - Problem med kollektiva varor +/- Externa effekter – Positiva - utbildning – Negativa - miljön Planekonomi +Rättvis fördelning av överskott -/+ gemensamt ägande - Brist i information -Köer och svart marknad Lösning?: Blandekonomi

10 Blandekonomi ”En ren marknadsekonomi har aldrig funnits och kommer aldrig att finnas. Den intressanta frågan är snarare vilken grad av marknadsstyrning respektive reglering som är önskvärd.” Klas Eklund Skäl till regleringar: – Fördelningspolitik – Krav på full sysselsättning Mål: att förhindra arbetslöshet och lindra dess effekter

11 Ekonomins dilemma Begränsade resurser - obegränsade önskemål Verktyg: budgeten - central i ekonomin – Ur DN 2010-08-25: ”Pensionärerna har fått det bättre det senaste decenniet, ungdomarna klart sämre. Ändå är det de äldre som nu utlovas flest reformmiljarder. Skälet, menar statsvetare Peter Esaiasson, är att seniorernas lobbyorganisation vunnit kampen om politikerna.”

12 Marknads- eller planekonomi? Kan vi kategorisera stater på detta sätt? USA Ryssland EU27 Kina Nordkorea MarknadsekonomiPlanekonomi

13 Ekonomins aktörer och marknader Nationalekonomi kan liknas vid ett spel, där spelarna, aktörerna, möts på planen, marknaden, för att spela, dvs. göra affärer. – Varumarknad – Tjänstemarknad – Arbetsmarknad – Kreditmarknad

14 Det ekonomiska kretsloppet Om det är dåliga tider för företag i Sverige som för Ericsson, Volvo eller Electrolux märks det också i hela ekonomin. Vi vet att företagens, statens och vår egen ekonomi hänger ihop. För att enklare förstå hur ekonomin hänger ihop kan man tänka att samhällets ekonomi fungerar som i ett kretslopp.

15 Det ekonomiska kretsloppet Betalning för varor och tjänster Löner

16 Prisbildning vid perfekt konkurrens Utbud Efterfrågan Jämviktspris

17 ”Misstänkt byggkartell i Jämtland” ”Konkurrensverket misstänker en olaglig och hemlighållen kartell mellan byggföretag i Jämtland. En styrka på 50 personer gjorde på tisdagen en razzia mot åtta byggföretag i Östersund. Handlingar och datorer genomsöktes av Konkurrensverkets personal”. Dagens Nyheter 2012-02-01

18 ”Spanair-konkurs kan ge lägre priser” ”På kort sikt har den lett till stora problem för många resenärer. Men på lite längre sikt kan Spanairs ansökan om konkurs medföra lägre priser för den som vill resa till och inom Spanien. Spanair var inget utpräglat lågprisbolag. Men när företaget nu hastigt försvunnit från marknaden är det främst lågprisbolagen som kommer att slåss om Spanairs marknadsandelar. Det tror Brett Weihart, flygmarknadschef för Swedavia som driver flera flygplatser i Sverige, bland annat Arlanda”. Dagens Nyheter 2012-01-29

19 Konkurrensform:Perfekt konkurrens Monopolistisk konkurrens OligopolMonopol Antal företagMångaGanska mångaEtt fåtal1 InträdeshinderIngaGanska småGanska högaExtremt höga ProduktHomogenaDifferentieradeLikartadeInga substitut PrissättningPristagarePrissättare VinstmaximeringJa Inte nödvändigtJa Andra konkurrensmedel än priset NejJa Alternativ för kunden Ja Nej ExempelHötorgetTvättmedelBensinbolagenSystembolaget

20 Diskussionsfrågor Systembolagets monopol Dagligvaruhandeln


Ladda ner ppt "Introduktion till nationalekonomi. Maslows behovstrappa Behoven är drivkraften som får oss att utföra olika saker – grunden i ekonomin."

Liknande presentationer


Google-annonser