Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg."— Presentationens avskrift:

1 Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg

2 Antibiotikabehandling  Rätt indikation, dos, tid och kostnadseffektivt  Antibiotikas verkningar och biverkningar  Patientens förutsättningar  Antibiotikaanvändning skapar resistens  Risker för framtida patienter  Antibiotikas miljöpåverkan  Infektionens orsak

3 Våra källor  Medline  Cochrane  SBU  Läkartidningen  Apoteksbolaget  SMI / Strama  Urval

4 Antibiotika per åldersgrupp i öppenvård 1987 - 2004

5 Antibiotika till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

6 Pivmecillinam till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

7 Trimetoprim till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

8 Kinoloner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

9 Penicillin V till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

10 Tetracykliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

11 Penicillinasresistenta penicilliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

12 Klindamycin till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

13 Antibiotikaresistens  Flera mekanismer  Sverige - Internationellt  Kinoloner - Clostridium difficile

14 Escherichia coli

15 Streptococcus pneumoniae

16 Staphylococcus aureus

17 Högre ålder betyder  Ökande risk för sjukdom  Mindre marginaler att klara sjukdom  Mindre lokala och mer allmänna symtom  Mera förskrivning av antibiotika

18 Vården skapar risker  Nedsatt autonomi  Vårdpersonalens händer - handsprit!  Vårdsituationen  Smittspridning  Bärarskap - resistenta bakterier

19 Urinvägsinfektioner är vanliga och inte farliga  Hos män – avflödeshinder  Exspectans vid tvekan  Stor risk för överbehandling  Behandla 5 dygn  KAD problemen  ABU problemen

20 Luftvägsinfektioner kan vara farliga  Pneumoni: 10% mortalitet  Öli eller pneumoni?  CRP  Vaccinera!  Behandla 7 dagar

21 Hud och mjukdelsinfektioner  5 % av sjukhemsklientel har sår  Etiologi till såret  Revision och rätt förband  Kolonisering eller infektion?  Odla med förstånd  Korttidsbehandling med antibiotika  Utvärdera effekten av behandlingen

22 Budskap  Minskad antibiotikaanvändning möjlig vid urinvägsinfektioner och mjukdelsinfektioner  Följ nationella strategier för antibiotikaanvändning  Behandla kort  Förstärk vårdens hygieniska standard  Använd handsprit!

23 Budskap - Urinvägsinfektioner  Antibiotika med liten risk för resistensutveckling  Undvik kinoloner  Undvik KAD  Skilj på ABU och urinvägsinfektion  Behandla i 5 dygn

24 Budskap - Luftvägsinfektioner VVid misstanke om nedre luftvägsinfektion skall patienten läkarundersökas SSträva efter positiv diagnostik BBehandla i 7 dygn

25 Budskap - Mjukdelsinfektioner  God profylax mot sår  Revidera nekroser  Antibiotika endast vid säkra tecken på infektion

26 Om vi gölemmr det vi lrdäe oss fösrt bilr ny knsukap menginlsös

27 Om vi glömmer det vi lärde oss först blir ny kunskap meningslös

28

29 God vård: Ingen vårdrelaterad smittöverföring!

30

31 Makrolider till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

32 Penicilliner med utvidgat spektrum till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

33 Cefalosporiner till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

34 Penicilliner med enzymhämmare till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

35 Nitrofurantoin till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

36 Trimetoprim + sulfa till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

37 Haemophilus influenzae


Ladda ner ppt "Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg."

Liknande presentationer


Google-annonser