Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2008 Ordförandekonferens Djurönäset 26 – 27 november 2008 Torbjörn Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2008 Ordförandekonferens Djurönäset 26 – 27 november 2008 Torbjörn Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2008 Ordförandekonferens Djurönäset 26 – 27 november 2008 Torbjörn Carlsson

2 Uppföljning av uppdragen – VP 2008  Lönepolitik  Jämställdhet  Mångfald  Medlemsrekrytering  Servicemål  Facklig utbildning  Uppföljning/utvärdering

3 Prioriterade uppdrag  att genomföra servicemålen  att organisationsgraden ska bibehållas eller öka med en (1) procentenhet

4 Uppdrag, dialoger och uppföljning  Uppdrag till avdelningarna – förmedlas vidare till sektioner/klubbar – VP 2008  Uppföljning av uppdragen på regionala konferenser april 2008 - lönepolitik och rekrytering  Avdelningsdialoger under kongressperioden

5 Uppdrag, dialog och uppföljning  Verksamhetsdagar hösten 2008 med rikstäckande avdelningar  Uppföljning av uppdragen - rikstäckande avdelningar i september/oktober 2008. Svarsfrekvens xx%  Redovisas på ordförandekonferensen i november

6 Vilket genomslag har uppdraget ´Lönepolitik´ fått i er avdelningsstyrelse? 1 (inte alls) - 5 (helt) Medelvärde 3,6

7 Har avdelningen utverkat lönekartläggning enligt jämställdhetslagstiftningen som en förutsättning för löneavtal? 1Ja 2Pågår/under arbete 3Nej - men uppgiften ligger på avdelningen 4Nej - uppgiften ligger på sektion/klubb

8 8 Har avdelningen verkat för att en partsgemensam utbildning inom jämställdhets- och mångfaldsområdet ska komma till stånd? 1Ja - inom bägge områdena 2Ja - men enbart inom jämställdhetsområde t 3Ja - men enbart inom mångfaldsområdet 4Nej - inte inom något område 5Uppgiften ligger på sektion/klubb

9 Vilket genomslag har uppdraget ´Medlemsrekrytering´ fått i avdelningsstyrelsen? 1 (inte alls) - 5 (helt) Medelvärde 3,8

10 10 Finns det en rekryteringsansvarig för avdelningen? 1Ja 2Nej 3Ansvaret fördelat på annant vis

11 22. Har avdelningen rutiner för att tillämpa de servicemål som förbundet lagt fast? 1Ja 2Nej 3Delvis

12 23. Prioriterar avdelningen de utbildningar som lagts fast i förbundsstyrelsens uppdrag till avdelningarna? 1(inte alls) - 5(helt) Medelvärde 3,7 Facklig utbildning

13 24. Har den nya verksamhetsprocessen i förbundet påverkat avdelningens verksamhetsplanering (VP)? 1Ja 2Nej 3Delvis

14 Sammanfattning - uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2007 Sett över fyra år – klara förbättringar av hur avdelningarnas uppdrag genomförs! Lönepolitik, medlemsrekrytering och servicemål – klart plus! Uppföljningen inom avdelningen av sektion/klubb - hur fungerar den? Lönekartläggning inför avtal?


Ladda ner ppt "Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2008 Ordförandekonferens Djurönäset 26 – 27 november 2008 Torbjörn Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser