Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinduism, buddhism, taoism, shinto, zen. Etik och moral

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinduism, buddhism, taoism, shinto, zen. Etik och moral"— Presentationens avskrift:

1 Hinduism, buddhism, taoism, shinto, zen. Etik och moral
Religioner I Asien Hinduism, buddhism, taoism, shinto, zen. Etik och moral

2 Vad kommer vi att jobba med?
Vi kommer att studera religioner ur ett geografiskt perspektiv – Asien. Vi kommer att jobba med studietekniker för att strukturera informationen och skaffa oss en gedigen begreppsbas. Vi kommer att öva oss ytterligare i att resonera kring fakta, dra slutsatser och jobba med tankeexperiment. Vi kommer att diskutera och öva oss att finna balansen mellan fakta-jämförelse-tes-slutsats/motivering

3 Vad tar vi upp i religionsavsnittet?
Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. Huvuddragen i världsreligionernas historia. Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

4 Vad ska jag kunna? Du ska under momentet träna förmågan att:
analysera religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

5 Betygskriterier för betyget A
Eleven har mycket goda kunskaper om världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

6 Hur gör vi? Vi läser ur och diskuterar SOSReligion 4 s. 4-59 i urval
Vi har genomgångar, klassrumsdiskussioner och gruppdiskussioner. Vi ser en film och några korta utdrag ur dokumentär-/undervisningsfilmer. Vi läser delar av andra läromedel.

7 Hur visar jag vad jag kan?
Du ska svara på frågorna nedan i Google Drive i ett dokument som du döper till Asiatiska religioner, namn och sedan delar med Du besvarar frågorna med givna deadlines (läxikonen) men i samma dokument. Du kommer att ha möjligheten att komplettera din inlämningsuppgift om så behövs eller skriva ett redovisande arbete om en av de mindre religionerna inom det geografiska området.

8 Inlämningsuppgift 1: Hinduism
1) Förklara följande ord: Karma Puja Veda Ghandi Ganges Sikh 2) Beskriv varna- och kastsystemet. 3) Vilka sätt att se på gud och vägen till befrielse finns det? Vilken väg väljer Hare Krishna? 4) Atman-Brahman-Moksha. Vad är det och hur hör de ihop? 5) I Dharma finns en regel som återfinns i ökenreligionerna. Hur kan man jämföra dessa religioner (Kan man jämföra dem)? En liten hjälp: samsara, sanatan dharma, aspekt/inkarnation.

9 Inlämningsuppgift 2: Buddhism
1) Förklara följande ord: Sangha Asket Dalai Lama Siddharta Pari-Nirvana Lekman Dharma  2) Vad är skillnaden mellan etik och moral? Ge exempel.  3) Det finns två riktningar i buddhismen som kallas Mahayana och theravada. Vad är det för skillnad? Finns det fler? Riktningar inom riktningarna?  4) De fyra sanningarna diskuterar ett förhållningssätt till livet. Förklara vad de står för och lägg särskild vikt vid den 4:e ?   5) ”Kineserna är människor som alla andra. De värjer sig mot livets smärta och längtar efter lycka. De är, som alla andra, värda att älska.” Hur kan man tänka så om ett folk som invaderat ens land? Försök förklara efter vad du vet om buddhism hur man kan ha en sådan inställning. Skulle du kunna tänka så?

10 Inlämningsuppgift 3: Moraliskt dilemma
Eva älskar Gunnar. Hon befinner sig på den södra sidan av en flod tillsammans med Kalle och Sven. Gunnar finns på den norra sidan tillsammans med Bengt. Eva bestämmer sig för att far över floden, men för att klara det måste hon ha hjälp av en person. Eva frågar Kalle om han vill hjälpa henne. Nej, säger Kalle. Jag sköter mig själv och lägger mig inte i andras affärer. Sven lovar att hjälpa henne om han först får ligga med henne. Eva går med på det och kommer över floden. När Gunnar och Eva träffas berättar Eva vilket pris hon fått betala för att de ska kunna vara tillsammans. Gunnar blir rasande och förskjuter Eva. En sådan kvinna vill han inte leva med. Eva blir förtvivlad och berättar vad som hänt för Bengt. Bengt blir mycket upprörd å Evas vägnar och klår upp Gunnar för att ha varit grym mot Eva. Vem handlar mest respektive minst moraliskt i denna berättelse?


Ladda ner ppt "Hinduism, buddhism, taoism, shinto, zen. Etik och moral"

Liknande presentationer


Google-annonser