Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelsens presentation 2015-02-22. 1. Beslut om stöd 2. Möjligheter att framskrida fortare 3. Prioritering av vem som får stöd 4. Vad händer nu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelsens presentation 2015-02-22. 1. Beslut om stöd 2. Möjligheter att framskrida fortare 3. Prioritering av vem som får stöd 4. Vad händer nu."— Presentationens avskrift:

1 Styrelsens presentation 2015-02-22

2 1. Beslut om stöd 2. Möjligheter att framskrida fortare 3. Prioritering av vem som får stöd 4. Vad händer nu

3 Status på beslut gällande stöd Länsstyrelsens möjlighet att besluta om stöd har flyttats fram i olika omgångar till att idag vara tidigast september 2015.

4 Effekt Beställning tidigast oktober 2015 Start kanalisation ev. november Klart höst 2016 beroende på tjäle under vintern 15/16

5 Alternativ Från 3 september 2014 blev det tillåtet att starta projekt även om beslut kommer senare Man gör det ”på egen risk” om man senare inte beviljas projektstöd.

6 Alternativ Beställning i mars 2015 Start kanalisation april Klart julen 2015

7 Villkor för projektstöd Samtliga villkor som man anger som uppfyllda gäller vid slutfört projekt. Det innebär att vissa villkor går att arbeta upp under projektets genomförande. Ej uppfyllda villkor vid avslut av projekt enligt lämnade uppgifter kan ge nedsättning av stöd.

8 Villkor 1: Geografiskt område 2: Anslutningsgrad vid färdig installation 3: Högt antal möjliga anslutningar 4: Kunskap, kompetens och kapacitet Idag: 360 av 500 poäng Vid färdig installation:500 av 500 poäng

9 Villkor 2 för stöd, viktning 35 Anslutningsgrad vid färdig installation (max 5 poäng) 1 poäng: 50–74 % anslutna 3 poäng: 75–84 % anslutna 5 poäng: 85 % eller fler anslutna Idag 73% vilket ger 1 poäng, 176 av 242. 85% är 206 anslutna.

10

11

12

13 Risk? Sverige har valt att öppna bredbandsstödet i förtid för att bredbandsutbyggnaden på landsbygden inte ska tappa fart. Man gör det ”på egen risk” om man senare inte beviljas projektstöd.

14 Risk? Styrelsen anser att risken att ställas utan stöd är liten Om föreningen ställs utan stöd riskeras 40% av kostnadstäckningen

15 Möjlighet Flera entreprenörer står idag utan uppdrag vilket bör hålla priser på rimligt låga nivåer.

16 Vad händer nu? Upphandling kanalisation pågår Öppning anbud ca 7/3 Sammanställning kostnader Medlemsmöte för beslut kallas separat:  Starta eller Vänta?


Ladda ner ppt "Styrelsens presentation 2015-02-22. 1. Beslut om stöd 2. Möjligheter att framskrida fortare 3. Prioritering av vem som får stöd 4. Vad händer nu."

Liknande presentationer


Google-annonser