Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nobelstiftelsen – Kapitalförvaltning Aktuarieföreningen 4 september 2014 Gustav Karner Finanschef/CIO Nobelstiftelsen ____________________________________________________________________________________.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nobelstiftelsen – Kapitalförvaltning Aktuarieföreningen 4 september 2014 Gustav Karner Finanschef/CIO Nobelstiftelsen ____________________________________________________________________________________."— Presentationens avskrift:

1 Nobelstiftelsen – Kapitalförvaltning Aktuarieföreningen 4 september 2014 Gustav Karner Finanschef/CIO Nobelstiftelsen ____________________________________________________________________________________ 1

2 Bio - Gustav Karner Civil ingenjör Datateknik och civil ekonom Programmerare och kvantanalytiker Handelsbanken Markets Chef Risk Management Alecta Kapitalförvaltningschef Länsförsäkringar Finanschef/CIO Nobelstiftelsen Övriga uppdrag –Ordförande Östgöta Kapitalförvaltningsbolag –Medlem FPKs placeringskommitté –Styrelsemedlem Allba holding Finns på –Twitter: @GustavKarner –Linked-in: Gustav Karner _____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 2

3 Agenda Nobelstiftelsen Historiska resultat Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 3

4 Agenda Nobelstiftelsen Historiska resultat Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 4

5 Vem var Alfred Nobel? Född 1833 i Stockholm. Uppfostrad i Stockholm och St. Petersburg. Fadern företagare/entreprenör. Fick en bred och djup bildning. Inriktning mot naturvetenskap – kemi. Experimenterade med sprängämnen. Patent redan vid 30. Sammantaget 355 patent. Känd för dynamiten. Men allt från cyklar till konstsilke. Byggde ett företagsimperium med patenten som bas. Internationalist. Ständigt på resa. Skrev hundratals brev på fem språk. Levde senare i livet i Paris, Sanremo och Karlskoga. Ingen egen familj. Kontakt och affärer med bröderna Ludwig och Robert. Melankolisk. Dog ensam i Sanremo 1896. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 5

6 Nobels testamente Den förste store filantropen. Spännande och svår process. Släktingar emot. Tveksamhet från flera av prisutdelarna. Stiftelsen grundad först 1900. Sälj alla tillgångar. Avkastningen till fem priser, fysik, kemi, medicin, litteratur och fred. ”Hafva gjort menskligheten den största nytta”. Vetenskapsakademien, Karolinska Institutet, Svenska Akademien och Norska Stortinget fick ansvaret. Diskussion om tolkningen under åren som gått. Egentligen ”det förlupne året”. Litteratur – ”utmärktaste i idealisk rigtning”. Fysik – ”den vigtigaste upptäckt eller uppfinning”. Kemi – ”upptäckt eller förbättring”. Fred – ”för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer och spridande af fredskongresser”. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 6

7 Nobels testamente _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 7 http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/testamente.html

8 Nobelstiftelsens uppgift Sammanhållande länken för Nobelsfären Samordna Nobelprisutdelning och festligheter Förvalta stiftelsekapitalet _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 8

9 Sammanhållande länken Nobelprisinstitutionerna _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 9 Royal Swedish Academy of Sciences Nobel Assembly at Karolinska Institutet Swedish Academy Norwegian Nobel Committee Trustees of the Nobel Foundation The Nobel Foundation

10 Nobelprisutdelning och festligheter Nobelpriset Första priserna 1901. Under åren 876 pristagare och 22 organisationer. Priset är: a) Stort (8 miljoner kr och mer än $1 miljon. Har behållit realvärdet i svenska kronor). b) Universellt. c) Har en lång historia med kvalitet och oberoende. d) Bredd (allt från fysik till fred, förstärker varandra). _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 10

11 Nobelprisutdelning och festligheter Prisutdelningen _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 11

12 Nobelprisutdelning och festligheter Nobelfesten _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 12

13 Agenda Nobelstiftelsen Historiska resultat Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 13

14 Historiska resultat Nobelpriset över tid _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 14

15 Historiska resultat Stiftelsekapitalet över tid _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 15

16 Historiska resultat Senaste åren _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 16

17 Agenda Nobelstiftelsen Historiska resultat Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 17

18 Förvalta stiftelsekapitalet ”Prior Beliefs” _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN Vad är vår tro om kapitalförvaltning generellt? 18 Låga kostnader Diversifiera på ”riktigt” –Att leta lågt korrelerade riskkällor är aktiv förvaltning Rebalansera aggressivt ”Gå mot strömmen” –Agera på extrema under- eller övervärdringar Kvantitativa metoder är ett stöd, ingen sanning. Använd sunt förnuft.

19 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 19 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden I – Strategi Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer II – Portföljkonstr. Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk III –Implementering Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté IV – Uppföljning Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut

20 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 20 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden I – Strategi Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer II – Portföljkonstr. Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk III –Implementering Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté IV – Uppföljning Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut

21 Strategi ALM antaganden _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 21 Risknivå bestäms av –Styrelsens riskvilja. –Stiftelsens finansiella styrka och utgifter. –Tillgångarnas allokering kopplat till ett realt avkastningskrav efter stiftelsens utgifter blir kärnan i investeringsprocessen (ALM). Avkastningsantagaden/kovariansmatris

22 Strategi ALM resultat _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 22

23 Strategi Normalportfölj Normalportfölj (referens mot totalportföljen) Aktier inkl Private Eq.55 %+/- 10 % Räntebärande20 %+/- 10 % Alternativa investeringar25 %+/- 10 % _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 23

24 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 24 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden I – Strategi Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer II – Portföljkonstr. Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk III –Implementering Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté IV – Uppföljning Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut

25 Portföljkonstruktion Investeringskommitté _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 25 Investeringskommittén bildas på initiativ av Lars Heikensten 2011 Investeringskommittén fattar ”alla” förvaltningsbeslut Investeringskommittén består av: –Tomas Nicolin, ordf, tidigare VD Alecta och AP3 –Magnus Dahlquist, prof Handelshögskolan, VD SIFR –Lars Heikensten, VD Nobelstiftelsen, tidigare Riksbankschef –Carl-Henrik Heldin, ordf Nobelstiftelsen, cancerforskare –Kent Janér, grundare och CIO Nektar –Gustav Karner, CIO Nobelstiftelsen –Sven Nyman, grundare och CIO RAM ONE

26 Portföljkonstruktion Riskbudget _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 26 Totalrisk Avvikelser från benchmark Allokering Förvaltarval

27 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 27 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden I – Strategi Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer II – Portföljkonstr. Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk III –Implementering Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté IV – Uppföljning Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut

28 Implementering _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 28 Due dilligence, genomgång och underskrift av förvaltaravtal Växla likvid, föra över och valutasäkra Uppdatera depåbank och databas Adminstration: Kontrollera och konfirmera Adminstration: Kontrollera och konfirmera

29 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 29 _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden I – Strategi Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer II – Portföljkonstr. Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk III –Implementering Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté IV – Uppföljning Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut

30 Uppföljning Förvaltningsrapport, kort sikt _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 30

31 Uppföljning Långsiktigt benchmark _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 31

32 Sammanfattning Nobelstiftelsen har en intressant historia och ett starkt varumärke. God avkastning krävs för att behålla Nobelprisets storlek efter inflationen. En robust process med en kompetent investeringskommitté är nyckeln. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 32


Ladda ner ppt "Nobelstiftelsen – Kapitalförvaltning Aktuarieföreningen 4 september 2014 Gustav Karner Finanschef/CIO Nobelstiftelsen ____________________________________________________________________________________."

Liknande presentationer


Google-annonser