Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nobelstiftelsen – Kapitalförvaltning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nobelstiftelsen – Kapitalförvaltning"— Presentationens avskrift:

1 Nobelstiftelsen – Kapitalförvaltning
____________________________________________________________________________________ Aktuarieföreningen 4 september 2014 Gustav Karner Finanschef/CIO Nobelstiftelsen 1

2 Bio - Gustav Karner Civil ingenjör Datateknik och civil ekonom
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Civil ingenjör Datateknik och civil ekonom Programmerare och kvantanalytiker Handelsbanken Markets Chef Risk Management Alecta Kapitalförvaltningschef Länsförsäkringar Finanschef/CIO Nobelstiftelsen Övriga uppdrag Ordförande Östgöta Kapitalförvaltningsbolag Medlem FPKs placeringskommitté Styrelsemedlem Allba holding Finns på Linked-in: Gustav Karner ___________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 2

3 Agenda Nobelstiftelsen Historiska resultat
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Nobelstiftelsen Historiska resultat Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 3

4 Agenda Nobelstiftelsen Historiska resultat
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Nobelstiftelsen Historiska resultat Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 4

5 Vem var Alfred Nobel? _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Född 1833 i Stockholm. Uppfostrad i Stockholm och St. Petersburg. Fadern företagare/entreprenör. Fick en bred och djup bildning. Inriktning mot naturvetenskap – kemi. Experimenterade med sprängämnen. Patent redan vid 30. Sammantaget 355 patent. Känd för dynamiten. Men allt från cyklar till konstsilke. Byggde ett företagsimperium med patenten som bas. Internationalist. Ständigt på resa. Skrev hundratals brev på fem språk. Levde senare i livet i Paris, Sanremo och Karlskoga. Ingen egen familj. Kontakt och affärer med bröderna Ludwig och Robert. Melankolisk. Dog ensam i Sanremo 1896. Internationalist och entreprenör _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 5

6 Nobels testamente _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Den förste store filantropen. Spännande och svår process. Släktingar emot. Tveksamhet från flera av prisutdelarna. Stiftelsen grundad först 1900. Sälj alla tillgångar. Avkastningen till fem priser, fysik, kemi, medicin, litteratur och fred. ”Hafva gjort menskligheten den största nytta”. Vetenskapsakademien, Karolinska Institutet, Svenska Akademien och Norska Stortinget fick ansvaret. Diskussion om tolkningen under åren som gått. Egentligen ”det förlupne året”. Litteratur – ”utmärktaste i idealisk rigtning”. Fysik – ”den vigtigaste upptäckt eller uppfinning”. Kemi – ”upptäckt eller förbättring”. Fred – ”för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer och spridande af fredskongresser”. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 6

7 Nobels testamente 7 Läsbart, stipulerar vem som ska få pris och
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Läsbart, stipulerar vem som ska få pris och våra Investement guidelines _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 7

8 Nobelstiftelsens uppgift
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Sammanhållande länken för Nobelsfären Samordna Nobelprisutdelning och festligheter Förvalta stiftelsekapitalet _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 8

9 Sammanhållande länken Nobelprisinstitutionerna
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Royal Swedish Academy of Sciences Nobel Assembly at Karolinska Institutet Swedish Academy Norwegian Nobel Committee Trustees of the Nobel Foundation The Nobel Foundation Institutionerna som utser Nobelpristagare: KVA, Karolinska, Svenska Akademin och Norska nobelkomittén _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 9

10 Nobelprisutdelning och festligheter Nobelpriset
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Första priserna 1901. Under åren 876 pristagare och 22 organisationer. Priset är: a) Stort (8 miljoner kr och mer än $1 miljon. Har behållit realvärdet i svenska kronor). b) Universellt. c) Har en lång historia med kvalitet och oberoende. d) Bredd (allt från fysik till fred, förstärker varandra). Tillbaka till huvuduppgiften, priserna _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 10

11 Nobelprisutdelning och festligheter Prisutdelningen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Pristudelnignen sker i konserthuset 10:e dec varje år Repetion på kl10.00 fm, kungen vill inte vara med, han har gjort det här så många gånger, så av tradition och hävd: Kung för en dag _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 11

12 Nobelprisutdelning och festligheter Nobelfesten
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Tidigare var finanschefen också ansvarig för att provsmaka mat och viner men det finns tyngre experter än jag. När denna fantastiska bankett är över, champangegalopp för de som bidragit så att den kunde förverkligas, och sedan jul… _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 12

13 Agenda Nobelstiftelsen Historiska resultat
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Nobelstiftelsen Historiska resultat Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 13

14 Historiska resultat Nobelpriset över tid
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Hållit sig bra över tid men under 60 år betyligt under det initiala priserna realt _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 14

15 Historiska resultat Stiftelsekapitalet över tid
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Det beror på skatt (Stockholms största skattebetalare) och kaptialförvaltnignsresultat efter inflation (2.0x) Nominellt har kapitalet ökat lite mer än 100 ggr _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 15

16 Historiska resultat Senaste åren
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ AI över tid Mycket aktier, IT kraschen, AI, Finanskrisen I år, mkt US- och tillväxtmarknadsaktier, kort duration och mycket krediter, USD har get bra bidrag _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 16

17 Agenda Nobelstiftelsen Historiska resultat
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Nobelstiftelsen Historiska resultat Hur vi förvaltar stiftelsekapitalet Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 17

18 Förvalta stiftelsekapitalet ”Prior Beliefs”
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Vad är vår tro om kapitalförvaltning generellt? Låga kostnader Diversifiera på ”riktigt” Att leta lågt korrelerade riskkällor är aktiv förvaltning Rebalansera aggressivt ”Gå mot strömmen” Agera på extrema under- eller övervärdringar Kvantitativa metoder är ett stöd, ingen sanning. Använd sunt förnuft. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 18

19 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ I – Strategi II – Portföljkonstr. III –Implementering IV – Uppföljning Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 19

20 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ I – Strategi II – Portföljkonstr. III –Implementering IV – Uppföljning Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 20

21 Strategi ALM antaganden
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Risknivå bestäms av Styrelsens riskvilja. Stiftelsens finansiella styrka och utgifter. Tillgångarnas allokering kopplat till ett realt avkastningskrav efter stiftelsens utgifter blir kärnan i investeringsprocessen (ALM). Avkastningsantagaden/kovariansmatris Vi kan till viss del styra skuldsidan genom at minska kostnader och Nobelpriset _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 21

22 Strategi ALM resultat 22 Real utveckling Matlab modell
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Real utveckling Matlab modell Höginflation en risk _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 22

23 Strategi Normalportfölj
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Normalportfölj (referens mot totalportföljen) Aktier inkl Private Eq. 55 % +/- 10 % Räntebärande 20 % +/- 10 % Alternativa investeringar 25 % +/- 10 % För att uppnå mönstret _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 23

24 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ I – Strategi II – Portföljkonstr. III –Implementering IV – Uppföljning Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 24

25 Portföljkonstruktion Investeringskommitté
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Investeringskommittén bildas på initiativ av Lars Heikensten 2011 Investeringskommittén fattar ”alla” förvaltningsbeslut Investeringskommittén består av: Tomas Nicolin, ordf, tidigare VD Alecta och AP3 Magnus Dahlquist, prof Handelshögskolan, VD SIFR Lars Heikensten, VD Nobelstiftelsen, tidigare Riksbankschef Carl-Henrik Heldin, ordf Nobelstiftelsen, cancerforskare Kent Janér, grundare och CIO Nektar Gustav Karner, CIO Nobelstiftelsen Sven Nyman, grundare och CIO RAM ONE _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 25

26 Portföljkonstruktion Riskbudget
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Totalrisk Avvikelser från benchmark Allokering Förvaltarval Allokering- > Extremlägen. Shiller dyrt, långsiktig trend OK. Inga stora positioner nu. Aktiv risk -> Jim Simon, IAS Princeton, grundare som stöd i IK Möten, referenser viktigt, Värderare, Revisorer _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 26

27 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ I – Strategi II – Portföljkonstr. III –Implementering IV – Uppföljning Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 27

28 Implementering Implementering
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Due dilligence, genomgång och underskrift av förvaltaravtal Växla likvid, föra över och valutasäkra Adminstration: Kontrollera och konfirmera Uppdatera depåbank och databas _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 28

29 Förvalta stiftelsekapitalet Investeringsprocess
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ I – Strategi II – Portföljkonstr. III –Implementering IV – Uppföljning Avkastningsmål ALM-modell Långsiktiga antaganden Makroanalys/ förvaltaranalys Nyckeltal(∆risk/korr) Fördelning mellan riskfaktorer Implementering marknadsrisk och aktiv risk Säkra tex valuta/ränterisk Uppföljning av steg I till III till styrelse och inv.kommitté Styrelsebeslut Investeringskommittébeslut Due-diligence Förvaltningsuppdrag Förvaltaravtal Depåbankshantering Hedge-overlays Möjlig totalrisk Förväntad avkastning Placeringspolicy Strategisk tillgångs- fördelning Rebalanserings- policy Riskbudget (önskade- och oönskade risker) Passiv exponering Aktiv risk Förvaltarval Avkastningsuppföljning Nyckeltalsuppföljning Benchmarking Jmfrt normalportfölj Peer-group jmfr _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 29

30 Uppföljning Förvaltningsrapport, kort sikt
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Kortsiktigt bmk Index MV + RAFI och aktiv small cap och tillväxtmarknader _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 30

31 Uppföljning Långsiktigt benchmark
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ Ta bort AP7, kommer att vara väldigt bra eller väldigt dåligt pga 150% leverage _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 31

32 Sammanfattning _____________________________________________________________________________________________________________________________________ Nobelstiftelsen har en intressant historia och ett starkt varumärke. God avkastning krävs för att behålla Nobelprisets storlek efter inflationen. En robust process med en kompetent investeringskommitté är nyckeln. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ NOBELSTIFTELSEN 32


Ladda ner ppt "Nobelstiftelsen – Kapitalförvaltning"

Liknande presentationer


Google-annonser