Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiviteter på arbetsplatserna (erfarenheter från rekryteringsprojektet 2005) Tillsammans med lokala fackliga företrädare genomföra aktiviteter på arbetsplatserna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiviteter på arbetsplatserna (erfarenheter från rekryteringsprojektet 2005) Tillsammans med lokala fackliga företrädare genomföra aktiviteter på arbetsplatserna."— Presentationens avskrift:

1 Aktiviteter på arbetsplatserna (erfarenheter från rekryteringsprojektet 2005) Tillsammans med lokala fackliga företrädare genomföra aktiviteter på arbetsplatserna för att rekrytera nya medlemmar. Samtal och planering tillsammans med lokala facket Aktiviteter på arbetsplatserna tillsammans med lokala facket Säkerställa uppföljning av lokala facket Rapportera genomförda aktiviteter

2 Rekryteringspotentialer (erfarenheter från rekryteringsprojektet 2005) En fortsatt satsning måste utgå från en bättre analys av rekryteringspotentialer och eventuella organisationspolitiska konsekvenser Medlemsutveckling Vad händer på arbetsplatserna Möjligheter för ST att rekrytera och ta hand om nya medlemmar inom organisationsområdet Lokala fackets rekryteringsarbete Andra organisationers aktiviteter

3 Samtalsmetodik vid rekrytering (erfarenheter från rekryteringsprojektet 2005)  Öppna ett samtal  Hålla igång ett samtal  Avsluta ett samtal Sätta mål ♥ Lotsa ♥ Lyssna

4 Kraftfull rekrytering Nyrekrytering motsvarande ett nytt förbund på tio år Årliga rekryteringsmål Handlingsplaner för rekrytering Rekryteringsansvariga Kanslistöd rekrytering  Utbildning för rekryteringsansvariga  Aktiviteter på arbetsplatserna med lokala facket  Uppföljning av aktiviteter och medlemsstatistik

5 Uppdrag till kansliet Ombudsmännen ska vara synliga för medlemmar och andra anställda på arbetsplatserna och rekrytera nya medlemmar Bättre analys Kunskap från rekryterarna  analys  metod  samtal  gemensamma aktiviteter } utbildningsdag

6 Kvantitativa aktivitetsmål 1 utbildningsdag per region/VE för berörda ombudsmän 5 dagar per ombudsman och månad i tio månader 6 aktiviteter tillsammans med rekryterare feb-juni Varje sektion inom de prioriterade avdelningarna ska ha kontaktats under 2006 Minst 5 handlingsplaner per ombudsman under 2006 160 utbildade medlemsrekryteringsansvariga inom prioriterade avdelningar Uppdraget ska ge 2 500 nya medlemmar 2006

7 Arbetsmodell Möte med lokala facket för analysera nuläge, boka och planera aktivitet Genomföra aktivitet (förtroendevalda + ombudsman + rekryterare (feb - juni )) Stödja lokala facket i arbetet med att ta fram en handlingsplan för rekrytering 2006 – 2007  Metod: LMMRU, rekryteringsutbildning  Rutiner: servicemål, Tria-kollen, 11-stegsprocessen, roller och ansvar Följa upp arbetet enligt rekryteringsplanen efter sex månader

8 Prioriterade avdelningar 26 avdelningar är prioriterade. En analys har gjorts utifrån: Medlemsutveckling, såsom pensioneringar (PNS). Vad händer på arbetsplatserna, såsom nyanställningar med anledning av regeringens jobbsatsningar (JBS), inom den offentliga sektorn m m samt omlokalisering (OMLK). Dessutom finns en satsning på ett antal avdelningar utifrån löneutbildning rikstäckande avdelningar (LUR), arbetet. Fler avdelningar kan komma att bli prioriterade under året eftersom fördelning av anställningar när det gäller regerings jobbsatsning inte är klar.

9 Prioriterade avdelningar: ST inom….. 101 Arbetsmarknadsverket 102 Försäkringskassan 103 Skatteverket 104 Länsstyrelsen 107 Polisväsendet 114 Lantmäteriet 201 Regeringskansliet 202 Domstolsväsendet 208 Posten 211 Räddningsverket 214 Universitet och högskolor 229 Migrationsverket 230 Vägverket 232 Kultursektorn 234 Kronofogdemyndigheten 235 Statens institutionsstyrelse 300 SIKA 304 Kriminalvården 305 Arbetslivsinstitutet 314 Naturvårdsverket 325 NUTEK 326 CSN 337 Elsäkerhetsverket 408 Fastighetsverket 412 Konsumentverket 433 Socialsektorn, Folkhälso- institutet

10 Prioriterade avdelningar: PNS, JBS, OMLK, LUR, Omfattas av alla 4, omfattas av PNS och JBS, omfattas av PNS och LUR, omfattas av PNS, JBS och LUR, omfattas av JBS, OMLK och LUR, omfattas av OMLK och LUR ST inom….. 201 Regeringskansliet 229 Migrationsverket 408 Fastighetsverket 211 Räddningsverket 300 SIKA 305 Arbetslivsinstitutet 314 Naturvårdsverket 325 NUTEK 326 CSN 337 Elsäkerhetsverket 412 Konsumentverket 433 Socialsektorn, Folkhälso institutet 101 Arbetsmarknadsverket 102 Försäkringskassan 103 Skatteverket 104 Länsstyrelsen 107 Polisväsendet 114 Lantmäteriet 208 Posten 202 Domstolsväsendet 214 Universitet och högskolor 230 Vägverket 232 Kultursektorn 234 Kronofogdemyndigheten 235 Statens institutionsstyrelse 304 Kriminalvården

11 LMMRU – handlingsplan för Framgångsrik rekrytering Läge Mål Metoder Resurser Uppföljning/ Utvärdering

12 11 stegsprocessen för Framgångsrik rekrytering 1. Bevaka planerade nyanställningar 2. Se till att ST syns i platsannonserna 3. Delta i urvalsarbetet 4. Kontakta de som blir kallade till intervju 5. Delta i anställningsintervjuer 6. Bevaka anställningsbeslutet 7.Gratulera den som fick jobbet 8. Hälsa välkommen till arbetsplatsen och erbjud medlemskap i ST

13 11 stegsprocessen, fortsättning 9. Delta i arbetsplatsens introduktion för nyanställda 10. Genomför ett uppföljningssamtal 11. Sammanfatta genomförda åtgärder

14 Aktiviteter på arbetsplatserna Färdiga förslag: Upplägg. Ansvarsfördelning. Tidsåtgång. Material. Information/marknadsföring. ”Välkommen till jobbet” ”Seminariepaket” ”Personliga möten på arbetsplatsen” ”Introduktion för nyanställda”

15 Tria-kollen Ta reda på Triamedlemskap: Mejla triakollen@st.org Ring 031-61 70 50 Ring ST Direkt 020-578 578 Sök på; personnummer/telefon/förnamn/efternamn/e-post

16 Att göra: RE/VE-chefer, ombudsmän, rekryterare Planera på individnivå Stödja/coacha Följa upp på individnivå Dokumentera

17 Nyckeltal Rekryterare x 7 : 1 aktivitet per dag fyra dagar i veckan = 16 aktiviteter per månad → 64 aktiviteter jan-juni per rekryterare 448 aktivteter på arbetsplatserna Ombudsmän x 27: 5 dagar per månad och ombudsman i tio månader 1 aktivitet per dag = 50 aktiviteter → 1 350 under 2006 6 dagar under feb-juni tillsammans med rekryterarna → 162 gemensamma aktivteter

18 Nyckeltal forts. Ombudsmän: Minst 5 handlingsplaner per ombudsman = 135 handlingsplaner 4 dagar per handlingsplan. 5 handlingsplaner x 4 dagar = 20 dagar Tillgänglig tid 50 dagar per ombudsman


Ladda ner ppt "Aktiviteter på arbetsplatserna (erfarenheter från rekryteringsprojektet 2005) Tillsammans med lokala fackliga företrädare genomföra aktiviteter på arbetsplatserna."

Liknande presentationer


Google-annonser