Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fråga 1 Finns det någon elektricitet i hjärtat? 1 Ja X Nej 2 Kanske.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fråga 1 Finns det någon elektricitet i hjärtat? 1 Ja X Nej 2 Kanske."— Presentationens avskrift:

1 Fråga 1 Finns det någon elektricitet i hjärtat? 1 Ja X Nej 2 Kanske

2 Fråga 2 Kalle 59 år gammal skrevs in på hjärtavdelning i gårkväll för bröstsmärtor som debuterade i samband med ansträngning. Negativa troponiner och inget patologiskt EKG. På övervakningsstationen ser du detta vad gör du? 1. Kvitterar larmet och bedömer det som störningar. X. Slutar med det du gör, springer och hämta hjärtstartaren för att sedan springa till patientens sal. 2. Springer till patientens sal.

3 FRÅGA 3

4 Fråga 3 Nina 68 år gammal elkonverterades för några timmar sedan från förmaksflimmer till sinusrytm. Patienten påkallar din uppmärksamhet och meddelar känslan av hjärtklappning. Vad gör du? 1. Springer och hämtar hjärtstartaren eftersom du samtidigt ser denna rytmremsa och tänker då ”ojdå ventrikelflimmer”. X. Ringer jouren och meddelar de fynd som nämns under punkt x och förslår enligt SBAR betablockare i.v. 2. Ber Nina lägga sig ner, kopplar syrgas och tar puls och blodtryck pulsen är svårräknad men snabb och oregelbunden, Bt 90/60 och du talar om att du kommer och tittar till henne om en liten stund igen.

5 Fråga 4 Du ska snart gå av ditt nattpass och håller på att läsa av telemetriövervakningen för Peter 48 år gammal, hereditet för hjärt och kärlsjukdom. Inskriven på hjärtintensiven för en diagnostiserad hjärtinfarkt. Genomgick PCI i proximala LAD för 12 timmar sedan. Du ser att följande rytm har fångats frekvent under natten. Vad gör du? 1 Noterar detta i text och rapporterar vidare till nästa sjuksköterska X. Noterar detta i text och tänker inte mer på det eftersom Peter har sovit gott hela natten. 2. Noterar detta i text och ber sköterskan ta upp detta på ronden då detta kan vara ett tecken på olika saker så som hjärtsviktstendens som kan påverka Peters eftervård.

6 Vad beskriver EKG- kurvan ?
Fråga 5 Vad beskriver EKG- kurvan ? 1. Aktionspotentialen i en hjärtcell X. EKG utveckling vid infarkt 2. Svallbard

7 Fråga 6 Lena 28 år gammal med typ A-beteende har sökt för vård då hon känt av hjärtat ”känns som hjärtat slår kraftigare” vilket skapar stark oro hos henne. Följande ses på telemetrin: Vad är det hon känner? 1 SVES X VES 2. VES i bigemeni

8 Fråga 7 Du arbetar på akuten och håller precis på att ta ett EKG på Ragnar 55 år gammal som sökt för bröstsmärta. I väntan på det störningsfria EKG:et ser du följande på kurvan, vad gör du? 1. Funderar över varför det är så mycket störningar och börjar felsöka. X. Trycker på EKG-maskinens registrera EKG. (eftersom EKG:et ändå är uppkopplat), akutlarmar och startar Hlr 2. Höjer fotändan, ropar på hjälp och tar fram Bt-manschetten.

9 Fråga 8 Vad gör hon då hon står precis utanför salen?
Åke 50 år, rullstolsburen, telemetriövervakad på hjärtavdelningen, rullar i korridoren och meddelar ansvarig sköterska att han känner sig inte riktigt pigg. Sköterskan säger rulla in på rummet och lägg dig så kommer jag och tar ett blodtryck, vilket Åke gör. Någon minut senare och sköterskan är på väg in till Åke larmar det på sköterskans piper till hjärtövervakningen. 9:2 takykardi, 150, och sjuksköterskan vet att Åke är patienten. Hon ser sig över axeln och ser följande kurva på telemetristationen: Vad gör hon då hon står precis utanför salen? 1. Springer in, gör medvetande och andningskontroll, ingen kontakt eller andning, larmar, kollar klockan, startar HLR. Efter 2 min HLR har ingen ur personalgruppen kommit för att hjälpa så hon fortsätter med HLR. X. Går till telemetristationen för att kvittera larmet för att noggrannare bedöma rytmen 2. Springer in, gör medvetande och andningskontroll, ingen kontakt eller andning, larmar, kollar klockan, startar HLR. Efter ca 3 min har ingen ur personalgruppen kommit för att hjälpa så sjuksköterskan beslutar sig för att springa och hämta hjärtstartartaren själv.

10 Fråga 9 Vad heter denna arytmi? Ventrikelflimmer X Torsade de pointes Ventrikeltakykardi

11 Fråga 10 Vilken är rytmen? 1 Sinusrytm X Sinusrytm med AV-block 1
2. Sinustakykardi

12 Fråga 11 50 mm/s Vilken är rytmen? 1 Sinusrytm X Förmaksfladder
2 Sinustakykardi

13 Fråga 12 Vilken är rytmen? 1 Ventrikelflimmer X 3:1 blockerat förmaksfladder 2. 4:1 blockerat förmaksfladder

14 Fråga 13 Vad är det för arytmi? AV-block II typ II X Förmaksflimmer

15 Fråga 14 Tommy 63 år har senaste veckorna känt av yrsel och ibland näst intill svimfärdig. Han skrivs in för hjärtövervakning och det här ses på skärmen till och från under dygnet som Tommy vårdats. Vad ser du på EKG:t? 1. AV-block II typ II X. AV-block III 2. AV-block II typ I

16 Fråga 15 Vilka symtom har patienten ? 1 Yrsel X. Hjärtklappning 2. Troligen inga symtom

17 Fråga 16 Martin 27 år har senaste tre dagarna synkoperat 4 gånger utan förvarning. Han skrivs nu in för hjärtövervakning och följande kurva ses. Vilken rytm har Martin? 1. Förmaksfladder X. Sinusrytm 2. Förmaksflimmer

18 Fråga 17 Gun 56 år har paroxysmalt förmaksflimmer. Vilken rytm har hon nu? 1. Förmaksflimmer X. Förmaksfladder 2. Sinusrytm med enstaka SVES

19 Fråga 18 Bild:1 Bild:2

20 Vilket är rätt alternativ?
Fråga 18 Vilket är rätt alternativ? Ventrikeltakykardi bild 1 Ventrikeltakykardi bild 2 X. Ventrikelflimmer bild Ventrikeltakykardi bild 2 Ventrikelflimmer bild Ventrikelflimmer bild 2

21 Vilka symtom har sannolikt patienten?
Fråga 19 Vilka symtom har sannolikt patienten? Dyspné, orkeslöshet, yrsel X. Bröstsmärta Hjärtsvikt

22 Fråga 20 Vad är det som händer? Asystoli där HLR påbörjas
X. Pulslös elektrisk aktivitet (PEA) där HLR påbörjas 2. PEA som övergår i ventrikelflimmer

23 Fråga 21 Vad är det för arytmi? AV-block II typ I
X. Sinusrytm som övergår i förmaksflimmer AV-block II typ II

24 Vilket alternativ visar normalvärden?
Fråga 22 Vilket alternativ visar normalvärden? 1. PQ-tid 222 ms, QRS 117 ms X. PQ-tid 182 ms, QRS 96 ms 2. PQ-tid 150 ms, QRS 136 ms

25 Facit: Fråga 1: alternativ X Fråga 2: alternativ X

26 Slut på bildspelet Frågor skapade av: Annika Persson,
En temakväll för studenter från, sjuksköterske - och läkarprogrammen. anordnades på KTC av Maike Gallwitz pedagogisk AT på KTC. Dessa frågor presenterades som en del av denna temakväll. Frågor skapade av: Annika Persson, ssk UAS, som föreläste om EKG tolkning denna kväll.


Ladda ner ppt "Fråga 1 Finns det någon elektricitet i hjärtat? 1 Ja X Nej 2 Kanske."

Liknande presentationer


Google-annonser