Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad varudistribution

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad varudistribution"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad varudistribution
– ett klimatprojekt

2 Deltagare Helena Franzén, lokal projektledare Tyresö i Södertörnsprojekt Joakim Wangler, blivande förvaltare samordnade transporter Nils Leijonhufvud, integrationer, rutiner och processer Jonna Andersson, upphandlare Tomas Björkman, upphandlingschef

3 Agenda första timmen Presentation av projektet Samordnad varudistribution Information riktad till leverantörer som ska ansluta till samordnad varudistribution Frågor

4 Alla Södertörnskommunerna

5 Mål med samordnad varudistribution
Bidra till ett klimateffektivt samhälle Minst halvera koldioxidutsläpp vid kommunernas transporter Oförändrade eller sänkta kostnader för transporter Bättre närmiljö och trafiksäkerhet

6 Så här kommer det att fungera
Leverantör Enhet Widrikssons Åkeri Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör

7 Avtal tecknats med Widrikssons Åkeri AB
Avtalet gäller 4+2 år och omfattar: Ägande och drift av omlastningscentral Utleverans av varor till beställare Kundservice kopplat till uppdraget Tilläggstjänster S-G Andersson/Jan Hultgren

8 Vad innebär detta för dig som leverantör?
Kör alla beställningar till en adress – Widrikssons i Västberga Förändrat arbetssätt? Extra arbetsuppgifter? Tilläggskrav?

9 Varuflöden i dag Kommunens enheter Leverantörer

10 Varuflöden samordnad varudistribution
Kommunernas enheter Leverantörer

11 Beställningar, leveransaviseringar, varuflöden
Kommunernas enheter Beställningar Leveransaviseringar Leverantörer

12 Leveransavisering – krav på filformat
Leverantören ska leveransavisera kommunen och/eller distributionscentralen i elektroniskt format i samband med att transporten av varorna avgår. Leveransinformationen bör skickas enligt standard för SFTI i EDIFACT eller XML. (Helst XML). För att underlätta denna process ska ni ge exempelfiler och specifikation. DESADV XML IFTMIN

13 Leveransavisering – krav på innehållet
Namn på leverantören* Leverantörens referens Avropsreferens (ordernr/beställarkod)* Vikt(transporterad)exkl tara* Kollinr (fraktsedelsnr)* Typ av lastbärare (rullvagn, pall, box) Antal av lastbärare Mottagaradress: (eller GLN)* - Mottagarnamn - Kommun - Gatuadress (ej boxadress) - Postnr - Postort Telefonnummer till godsmottagare *Ska-krav

14 Leveransavisering genom webbformulär
Om inte leverantören kan skicka leveransaviseringsinformation i efterfrågat format, så ska samma information skrivas in i ett webbformulär som distributören tillhandahåller. I denna webb kan man också skriva ut transportetiketter. Detta gör det möjligt för mindre leverantörer utan IT-stöd och etikettlösning att vara med och leverera till kommunerna. Webborder – Leveransavisering K2 Godsmottagrare Adress GLN Vikt Vikt Referens Skapa etikett

15 Små leverantörer utan IT stöd
Leveransavisering Proceedo Leverantörer Leverantörer IFTMIN D96 Huddinge Kommun Order/ orderbekräftelse XML Leverantörer XML SFTI K2 IFTMIN D93 Widrikssons Leverantörer Leverantörer TE I S Leverantörer IFTMIN D96 K2 Kundwebb XML Ringer Faxar Leverantörer Tyresö Kommun XML SFTI E-post Leverantörer XLS K2 agerar EDI hub och hanterar mappningen Tyresö kommun sätter upp en EDI brevlåda(Tex TEIS) för att agera motpart till leverantörerna. Webbformulär för de som inte kan skicka elektronisk leveransavisering Webborder Små leverantörer utan IT stöd

16 Övriga krav Etiketter Godsmottagaradressen inklusive telefonnummer
kollinr i streckkodsformat. (STE) Tider Leveransaviseringsfilen ska skickas senast kl: 16 den dagen som godset levereras till omlastningscentralen (Widrikssons). Godsmottagning hos omlastningscentralen Widrikssons kan ta emot godset mellan kl: dagen innan godset levereras till godsmottagarna (enheterna). Lastbärare Helst rullvagnar men även pall och lådor går bra. Möte bör bokas mellan leverantörerna och Widriksson för att stämma av hur utbyte av dessa ska ske.

17 Övriga krav, fortsättning…
Två varuflöden Livsmedel och Övrigt Leveransdagar till omlastningscentral 1-2 fasta dagar per vecka: använd leveransdatum Mål Leveransdagar till enheterna 1-2 fasta dagar per vecka Reklamation och returer Vid reklamation: Saknad vara, fel vara och fel kvalitet Då ska enheterna kontakta leverantören för justering. Om det snabbt behöver kompletteras går det med direktleverans från leverantören. Returflöden går också direkt nu i början. Eventuellt kan detta komma att ändras senare. Vid transportskadat gods eller fel tempererad vara – gör enheterna reklamation mot Widrikssons. Detta gäller även om antalet kolli inte stämmer överens med det aviserade.  Vid returer på grund av felbeställning kontaktar enheterna leverantören om hur det ska hanteras.

18 Frågor?


Ladda ner ppt "Samordnad varudistribution"

Liknande presentationer


Google-annonser