Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cartesia Skolskjuts Cartesia Skolskjuts är ett marknadsledande och kvalificerat beslutsstödssystem som effektiviserar och kvalitetssäkrar skolskjutsplaneringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cartesia Skolskjuts Cartesia Skolskjuts är ett marknadsledande och kvalificerat beslutsstödssystem som effektiviserar och kvalitetssäkrar skolskjutsplaneringen."— Presentationens avskrift:

1 Cartesia Skolskjuts Cartesia Skolskjuts är ett marknadsledande och kvalificerat beslutsstödssystem som effektiviserar och kvalitetssäkrar skolskjutsplaneringen med en unik arbetsmodell. Cartesia Skolskjuts är programmet som ger dig full kontroll över din skolskjutsplanering. Programmet kombinerar fakta från elevregistret med kartinformation över adresser, avstånd, bussturer, hållplatser och allt som krävs för en korrekt hantering av kommunens skolskjutsar. Allt presenteras i överskådliga kartor och rapporter. Vi har hjälpt över 40 kommuner och länstrafikbolag att göra stora miljöbesparingar och sparat miljontals kronor samtidigt som systemet skapar förutsättningar för en kvalitetssäkrad process som stödjer svenskt lagstiftning och lokala regler.

2 Nyttoeffekter Minska antalet körda km Minska bensinförbrukningen Minska utsläpp av koldioxid Minska kommunens kostnader Bättre uppföljning av entreprenörernas debitering Stora tidsbesparingar i planeringsarbetet

3 Rätt Data - Rätt Information - Rätt Beslut
Ledande inom verksamhetsnära Geografisk IT

4 Om jag har Cartesia skolskjuts
Bättre underlag för upphandling av transporter Hjälpmedel för bättre planering av transporter Aktuell, detaljerad och korrekt information ökar trovärdigheten Lättare att ta fram presentationsmaterial för användning vid föredragningar för politiker och vid föräldramöten Restiderna har minskat väsentligt, 10 % anges i en kommun Antalet körda mil minskade med 27 % Mindre stress Kraftigt reducerad miljöpåverkan Debitering av körda kilometer kunde minskas avsevärt Elever som har rätt till skolskjuts baserat på beräknat minsta avstånd mellan bostad och skola med hänsyn till barnens ålder och "säker skolväg" Planering av elevernas fördelning på skolor utifrån upptagningsområden, tidsbesparing från 2-3 veckor till några minuter. Effektiviteten vid framtagandet av skolskjutsberättigade elever ökar.


Ladda ner ppt "Cartesia Skolskjuts Cartesia Skolskjuts är ett marknadsledande och kvalificerat beslutsstödssystem som effektiviserar och kvalitetssäkrar skolskjutsplaneringen."

Liknande presentationer


Google-annonser