Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hygienkonferens hösten 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hygienkonferens hösten 2014"— Presentationens avskrift:

1 Hygienkonferens hösten 2014

2 Program EBOLA Skyddsutrustning EBOLA
VRI-förebyggande arbete-framgångsfaktorer Vårdhygieniska aspekter-mentometer övning Övriga frågor Anders Lindblom Annica Blomkvist Marianne Janson

3 Ebola

4 Fruit bat (”flyghund”)

5

6

7

8

9 Antal fall till och med vecka 40
Country Cases Deaths Guinea 1 157 710 Sierra Leone 2 304 622 Liberia 3 696 1 998 Nigeria 20 8 Total 7 177 3 338

10 Sjukdom Inkubationstid 4-10 (2-21) dagar Symtom Hastig debut med feber
Muskelvärk, huvudvärk, ledvärk Illamående/kräkningar, diarré, buksmärtor Ögoninflammation, halsinfektion, herpesliknande utslag Hudutslag, blödningar från hud, slemhinnor, mag-tarmkanalen 5-7 sjukdomsdagen

11 Symtom forts Andningspåverkan hos svårt sjuka
Dödsfall uppträder vanligen 7-16 sjukdomsdagen

12 Behandling Ingen specifik behandling som är utprovad finns
Vätska, blodtransfusion, respiratorbehandling Monoklonala antikroppar och serum från tillfrisknande har provats

13 Smittvägar Infekterade kroppsvätskor (blod, kräkningar, saliv, avföring, urin, sädesvätska) Virus kan överleva flera dagar i intorkat tillstånd och i vätska Kan smitta sexuellt upp till 3 månader efter tillfrisknande Annars låg smittsamhet Ingen luftburen smitta UD (men ej WHO) avråder från resa till Sierra Leone, Guinea och Liberia Ingen smittsamhet innan insjuknande

14 Smittsamhet Hög risk Viss risk
Nära kontakt (<1m) med ebolapatient som hostar, kräks, har diarré, blöder Viss risk Tillfällig kontakt med ebolapatient Vistelse i samma väntrum, färd med samma buss, receptionist på sjukvårdinrättning

15 Handläggning Viss risk Hög risk Lugnande besked
Kontrollera temp 2 ggr per dag 21 dagar efter exponering Söka vård om temp > 38,6 eller symtom på sjukdom Hög risk Vård på infektionsklinik

16 Personer med symtom Viss risk
Inom 3 veckor efter hemkomst från riskområde utvecklar feber Varit i kontakt med vilda djur Besökt/arbetat inom sjukvård Arbetat i laboratorium Vistats i provins med utbredd Ebola

17 Personer med symtom Hög risk
Inom 3 veckor efter hemkomst från riskområde utvecklar feber Blödningsmanifestationer Vistas i familj där ebola förekommit Deltagit i vård av ebolasjuk Laboratoriepersonal/vårdpersonal som kommit i kontakt med kroppsvätskor ”Viss riskpatient” som utvecklat organsvikt, blödningar

18 Vård av patient Patienten skall hänvisas och omhändertas på infektionskliniken Transport dit i ambulans, ej allmänna kommunikationer Vårdas på infektionskliniken tills diagnos är ställd Efter kontakt transport till högisoleringsenheten i Linköping

19 Skyddsutrustning vid ebola
På- och avklädning ska övervakas av någon erfaren person Viktigt att utrustningen sitter som den ska Tas på och av i rätt ordning

20 Påtagning av skyddsutrustning
Påtagning ska göras i följande ordning: Engångs stövelskydd/stövlar Sprita händerna Sterila handskar under op-rock med mudd Vätsketät engångsrock med mudd (op-rock) Andningsskydd FFP3 med övertäckt ventil (vätskeresistent -sluta tätt kring näsa och mun) Täckande operationshuva (ska hänga fritt utanpå rocken) Visir (täcka hela ansiktet) Långärmat plastförkläde Nitrilhandskar (ovanpå rockens ärmmudd)

21 Avtagning av skyddsutrustning
Avklädning sker i följande ordning och kastas som riskavfall i anslutning till patientrummet Avklädning påbörjas inne i rummet: Ta av plastförklädet Yttre paret handskar (behåll sterila handskar på)

22 Avtagning av skyddsutrustning
Fortsatt avklädning i smutsig del av slussen 3. Visir kastas 4. Tag av operationshuva och kasta 5. Lossa skyddsrockens snörning, dra av rocken så den hamnar ut och in 6. Ta av stövelskydden/stövlarna 7. Ta av de sterila handskarna 8.Desinfektera händerna 9. Ta sedan av andningsskyddet Desinfektera händerna igen!!

23 Handdesinfektion och handtvätt
Handtvätt med tvål och vatten under sekunder om händerna skulle bli synligt kontaminerade, därefter handdesinfektion I övrigt enbart handdesinfektion under sekunder Desinfektera ALDRIG handskarna

24 Punktdesinfektion Spill av blod eller annan kroppsvätska torkas upp med absorberande material, tex papper, engångsdukar eller blöjor Punktdesinfektera med Virkon, alternativt klorin, ytdesinfektionsmedel 70 + med tensid

25 Avfallshantering Stickande/skärande avfall läggs i punktionssäker behållare Övrigt kontaminerat avfall, tex skyddsutrustning läggs i blå sopsäck och därefter i L gul box för smittförande avfall, inne på rummet eller i slussen Boxarna förvaras i rummet/slussen i väntan på transport Skall märkas med etikett för smittförande avfall Skall spritas av innan de lämnar rummet

26 Slutstädning av vårdrum och inventarier
Kontakt tas med högisoleringsenheten i Linköping för råd om tillvägagångssätt inför slutstädning Hela rummet rengörs och desinfekteras Försegla rummet tills lämplig metod för desinfektion är beslutad


Ladda ner ppt "Hygienkonferens hösten 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser