Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Icke-farmakologiska åtgärder vid sömnbesvär Amanda Hellström leg. ssk, spec. ssk. Kirurgisk Omvårdnad Dr Medicinsk Vetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Icke-farmakologiska åtgärder vid sömnbesvär Amanda Hellström leg. ssk, spec. ssk. Kirurgisk Omvårdnad Dr Medicinsk Vetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Icke-farmakologiska åtgärder vid sömnbesvär Amanda Hellström leg. ssk, spec. ssk. Kirurgisk Omvårdnad Dr Medicinsk Vetenskap

2 Insomnia symptoms in elderly persons ASSESMENT, ASSOCIATED FACTORS AND NON- PHARMACOLOGICAL NURSING INTERVENTIONS

3 Varför behöver vi sova? Sömn kan ses som ett grundläggande behov liknande hunger, vilket är avgörande för en individs överlevnad. Sömnbrist kan resultera i: försämrad proteinsyntes, minskad cellulär immunitet, försämrad prestations- och intellektuell förmåga.

4 Sömn cyklerna Sömnen är en cyklisk process där vi går igenom 3 olika stadier av NREM sömn och Ett stadium av REM sömn. Varje cykel varar ca. 90-120 min och upprepas sedan genom natten. N1 N2 REM N3/ djupsömn N3/allra djupast N3/ djupsömn N 2

5 Två samverkande processer Process S som styrs av tidigare sömn och vakenhet. Process C som har en endogen styrning, dvs. en kroppsegen naturlig rytm för sömn och vakenhet

6 Den cirkadiska klockan Ljus från omgivningen träffar specifika celler i näthinnan som signalerar till den inre klockan i hypothalamus.

7 Dygnsrytmen SCN reglerar: sömn/vakenhet, kroppstemperatur hormonnivåer.

8 Kl. 24 till 12 Kl. 6 Kroppstemperatur stiger, kortisol börjar utsöndras Kl. 4:30 Lägsta kroppstemperatur Kl. 2 Högsta melatoninnivån i kroppen och djupaste sömnen Kl. 7:30 Melatonin utsöndring slutar Kl. 6:45 Ökning av puls och blodtryck

9 Kl. 12 till 24 Kl. 15:30 Hög koncentrationsförmåga, bästa reaktionstid Kl.22:30 Tarmrörelser avtar Kl 21 Melatonin utsöndring startar Kl 19 Kortisolutsöndring avtar, puls och blodtryck sänks Högsta kroppstemperatur Kl.14:30 Bästa koordinationsförmåga Kl. 18:30 Lägsta halt av melatonin Högsta blodtryck

10 Negativ påverkan av dygnsrytm Dunkelt inne/ lite tid utomhus Fysisk inaktivitet Mycket tid i sängen

11 Positiv påverkan av dygnsrytm Ljus/Mörker Fysisk aktivitet Tidpunkter för måltider Social interaktion

12 Orsaker till sömnproblem hos äldre Sjukdom/multisjukdom Läkemedel Förändringar i sömn avseende djup Sociala omständigheter Missnöje med aktivitetsutbud/inaktivitet Stressande situationer/miljöer ”Nattvandraren” av Edvard Munch

13 Individuella och omgivningsfaktorer Ålder Kognition Sömnsjukdom Psykiskt/medicinskt tillstånd Blindhet Mediciner Uttalad dagtrötthet Cirkadisk rytm för sömn och vakenhet Social aktivitet Fysisk aktivitet Ljusexponering Rutiner vid boende Bemanning

14 Sömn hygien Begränsa intag av nikotin, koffein och alkohol Undvik tupplurar Ljusexponering Motionera Diet Begränsa ljud Begränsa ljus Rumstemperatur Frisk luft Komfortabel säng Regelbundna sängvanor Begränsa antalet väckningar

15 Undersökning avsamband mellan sömnsvårigheter och fritidsaktiviteter i ett urval av personer (≥60 år) i Sverige. Tvärsnittsstudie inkluderande (n= 945) deltagare hämtade från SNAC-B. Data insamlad år 2007-2009. Samband mellan sömn och aktivitet undersöktes. Hänsyn togs till om ålder, kön, funktionellt status (IADL), generell hälsa, sinnesstämning kunde påverkat sambanden. Interaktioner mellan variabler undersöktes. (Synergetisk effekt)

16 Exempel på aktiviteter som undersöktes Trädgårdsarbete Motionerande Plocka bär och svamp Handarbete Spela sällskapsspel Spela ett musikinstrument Läsa böcker Se på TV

17 Beskrivning av urvalet och sömnproblem KvinnaManTotalt Antal524421945 Medelålder74.372.873.6 Sömn <5h8339122 Svårt att somna18874262 Svårt att somna om efter uppvaknande 11245157 Svårt att sova pga spänning eller sinnesstämning 16571236 Svårt att sova pga smärta eller klåda 11154165 Vaknar för tidigt308236544 Tar sömntabletter varje natt613192

18 Resultat i korthet Socio-intellektuella aktiviteter var associerade till färre sömnproblem. Fysiska aktiviteter var betydelsefulla i de ojusterade modellerna, men effekten försvann då justering gjordes. Personer som skattade sin generella hälsa som dålig/någorlunda löpte en större risk för att ha sömnproblem. Att göra reparationer i sitt hem var förenat med färre sömnproblem och särskilt viktigt för kvinnor.

19 Syfte: att utforska sömnvanor och dagliga aktiviteter vid äldreboende. Ännu ett syfte var att undersöka kopplingen mellan sömnvanor och dagliga aktiviteter. Kvalitativ, explorativ studie Datainsamling höst/vinter 2011-2012. Tre olika orter, två avdelningar på vardera ort Allmän geriatrisk inriktning 39 observationstillfällen á 1½ - 2 timmar 10 intervjuer Innehållsanalys

20 Avdelningens rytm är livets takt Förbättrad sömn. Längre och mer sammanhållen. Omvårdnad på natten. Trygga ljud. Regelbundenhet och rutiner dagtid. Inomhus promenader. Enskildhet och gruppaktivitet. Läsning, Musik, Spel, Utomhus vistelse Graden av beroende tycktes inverka - SJÄLVSTÄNDIGHET

21 Att vara observant på: Personer som behövde hjälp med förflyttning oftast sittande passiva i dagrummet Ofta mellan vakenhet och slummer Gemensamt utrymme ≠ social stimulans

22 Behov av självständighet ”Sense of self” - personligt varande - egna ägodelar - egen lägenhet - kontakt med ”världen utanför”

23 Slutsatser Aktiviteter som framförallt har en social och intellektuell komponent är associerade med färre sömnproblem. Viktigt att stötta genom att skapa regelbundenhet i dygnsrytmen, sträva efter att de boende har kontroll över sin dag.

24 Fortsatt forskning Vi behöver mer kunskap om IFM i sömnförbättrande syfte (effekter) Långtidseffekter av IFM Fyndet att reparationer/underhåll av eget hem Betydelsen av spel

25 Hur omsätts detta till praktiken? Kunskap om sömn och dess betydelse till kliniskt verksamma och i vårdutbildningar. Kunskap om IFM till kliniskt verksamma och redan i utbildningen. För att kunna utvärdera vad vi gör måste vi veta hur och när vi ska mäta.

26 ”TAKE HOME MESSAGE” Sömn är ett basalt behov nödvändigt för vår hälsa Vårt arbete kan göra skillnad Tänk på sömnen dag som natt!

27 Tack för mig! amanda.hellstrom@bth.se


Ladda ner ppt "Icke-farmakologiska åtgärder vid sömnbesvär Amanda Hellström leg. ssk, spec. ssk. Kirurgisk Omvårdnad Dr Medicinsk Vetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser