Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ei:s bedömning av effektsituationen till 2025 Therese Hindman Persson Chefsekonom Energimarknadsinspektionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ei:s bedömning av effektsituationen till 2025 Therese Hindman Persson Chefsekonom Energimarknadsinspektionen."— Presentationens avskrift:

1 Ei:s bedömning av effektsituationen till 2025 Therese Hindman Persson Chefsekonom Energimarknadsinspektionen

2 Innehåll Vår bedömning av effektsituationen till 2025 i fyra olika scenarier utöver basscenariot Finns det ett problem? Är det klokt att ta bort effektreserven? Vad göra för att minimera behovet av en effektreserv?

3 Basscenario Idag kända investeringar – Inklusive Olkiluoto och Fennovoima till 2025 – Vindkraft totalt 10800 MW till 2025 Tre reaktorer ur drift på grund av ålder – Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 Planerade förstärkningar NordPool-området Förbindelse Kapacitet Tidpunkt NO-DE 1400 2018 NO-UK 1400 2021 DK1-NL 700 2019 DK1-DE +720 2019 SE-DE 700 2025 Övriga förstärkningar Pol-Lit /2 steg)1000 MW2020 Sydvästlänken 1200 MW2016 SE21200 MW2025 Bränslepriser Basscenario Dagens Utsläppsrätter (EUR/ton) 13,2 7 Kol (USD/ton) 80 63 Gas (EUR/MWh) 23 20

4 De fyra scenarierna 1.Torrår (30 TWh vattenkraft undantas Norden) 2.Torrår + bristande tillgänglighet kärnkraftseffekt (Forsmark 1; 984 MW ur drift) 3.Begränsad tillgänglighet överföring norska Östlandet och västra Götaland (reduktion 50 % 1072 MW) 4.Högre priser på kol, gas och utsläppsrätter BasscenarioHöga bränslepriserDagens Utsläppsrätter (EUR/ton) 13,2 25 7 Kol (USD/ton) 80 120 63 Gas (EUR/MWh) 23 30 20

5 Topplastsituation olika scenarier Topplast: 29 000 MW (vårt antaganden) Antal timmar (antagande): Beroende av import i alla scenarier: Finland, Litauen, Norge, Tyskland – Import från Finland (och Litauen) bygger till viss del på rysk import – Rysk kapacitetsmarknad har minskat handeln men inte den tillgängliga kapaciteten ÅrAntal timmar >25000 MWAntal timmar >27000 MW Modellerat 202522846

6 Resultat Generellt sett så finns det inga problem varken vad det gäller energi eller effekt i något av de fyra scenarier vi studerat Mot 2025 är det i Sverige SE3 som är utmaningen – Bortfall kärnkraft, om det blir fler reaktorer på samma site kan det bli bortfall i reaktiv effekt, näteffekter Internationellt: mot 2025 all kärnkraft borta i Tyskland, handelssituationen påverkas Topplast under vinter är utmaningen

7 Klokt att behålla effektreserven? Nej inte om man vill sträva mot välfungerande marknader där aktörer fattar beslut och agerar på effektiva prissignaler Måste våga tillåta höga priser! Om vi behåller effektreserven sätter vi en del av marknadskrafterna ur spel och riskerar att försena utveckling av mekanismer, incitament och investeringar som behövs för ett framtida hållbart system

8 Vad behöver vi i framtiden? Nya marknadsmässiga spelregler för att hantera systembalansering och effektvariationer Efterfrågeflexibilitet i en ny situation – Tydliga prissignaler Idag erbjuder ett flertal nätägare tidsdifferentierade nättariffer Framåt: tidsdifferentierad effekttariff Effekter av skatter på prissignaler – Hitta och/eller möjliggör ny planeringsbar produktion Incitamentsstrukturer Nätinvesteringar Lagring Europeisk kontext Ei har satt igång ett arbete kring ett antal av ovan frågor

9 Någon skillnad mot 2030? Fler kärnkraftsreaktorer är gamla vilket ökar nödvändigheten av ett energisystem som kan hantera olika effektsituationer inklusive intermittent kraft Ju mer vi närmar oss 2030 desto större blir de negativa effekterna av att behålla effektreserven Efterfrågeflexibiliteten är central


Ladda ner ppt "Ei:s bedömning av effektsituationen till 2025 Therese Hindman Persson Chefsekonom Energimarknadsinspektionen."

Liknande presentationer


Google-annonser