Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Obs! Följande bilder är ett stöd då förstudien ska redovisas på ett överskådligt sätt för beslutsfattare. Som komplement till detta måste en mer omfattande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Obs! Följande bilder är ett stöd då förstudien ska redovisas på ett överskådligt sätt för beslutsfattare. Som komplement till detta måste en mer omfattande."— Presentationens avskrift:

1 Obs! Följande bilder är ett stöd då förstudien ska redovisas på ett överskådligt sätt för beslutsfattare. Som komplement till detta måste en mer omfattande förstudierapport utformas. Redovisning av förstudie 1

2 2

3 Nyttan med reservkraft Larma via trygghetslarm. Bo kvar i sin bostad. Handla basvaror i matbutiken. Larma via SOS Alarm. Lämna sina barn på förskolan. Ha tillgång till dricksvatten. Kunna ta ut pengar. Fortsätta driva verksamheten med god leveranssäkerhet. Skapa trygghet i organisationen. Få en förutsägbar krishantering. Behålla ett starkt varumärke. Minimera ekonomiska förluster. För den enskilde handlar det till exempel om att kunna: För organisationen handlar det till exempel om att: 3Redovisning av förstudie

4 Syftet med förstudien Här beskrivs syftet med den genomförda förstudien. Till exempel: Ta fram förslag till reservkraftslösning inför beslut. Inventera reservkraftbehov för att klargöra vilka möjligheter det finns att försörja verksamheterna med reservkraft. Ta fram en kostnadsbild. Redovisning av förstudie 4

5 Mål med förstudien Här beskrivs målen för förstudien. Till exempel: Tekniska lösningsförslag. Organisation. Investeringsbudget. Tidplan för genomförande. Redovisning av förstudie 5

6 Avgränsningar Här beskrivs vilken/vilka organisationer och verksamheter som förstudien omfattar. Redovisning av förstudie 6

7 Arbetssätt för förstudien Här beskrivs vilka som har arbetat med förstudien och på vilket sätt arbetet bedrivits: Projektledare för förstudien. Verksamheter/funktioner som deltagit i förstudiearbetet. Så här har vi arbetat. Redovisning av förstudie 7

8 Samhällsviktiga verksamheter Exempel 1: Storkök X Äldreboende Y Förskola Z Exempel 2: Vattenverk X Pumpstation Y Pumpstation Z Här beskrivs vilka verksamheter i organisationen som behöver elförsörjning även vid driftavbrott. 8 Redovisning av förstudie

9 Nuläge Här beskrivs hur elförsörjningen ser ut idag för samhällsviktiga verksamheter (föregående bild). Redovisning av förstudie 9

10 Ambitionsnivå och målbild Redovisning av förstudie 10 Här beskrivs ambitionsnivån för de samhällsviktiga verksamheter som är viktigast att försörja med el även vid ett driftavbrott. Till exempel: Storkök X ska säkra elförsörjningen inom en timme. Alternativt: Vattenverket X ska säkra elförsörjningen med endast ett kort avbrott.

11 Förslag tekniska lösningar Här beskrivs hur varje samhällsviktig verksamhet ska elförsörjas. Till exempel: Typ av reservkraftaggregat. Storlek på reservkraftaggregat. Placering av reservkraftaggregat. Redovisning av förstudie 11

12 Bränsleförsörjning Här beskrivs en idé om hur bränsleförsörjningen ska säkras. Till exempel: Depå eller mellanlager där bränsle kan hämtas under kris. Fordon som ska användas för att säkra bränsleförsörjningen. Avtal som krävs för att säkra bränsleförsörjningen. Redovisning av förstudie 12

13 Miljöpåverkan Här beskrivs åtgärder som krävs för att minimera miljöpåverkan. Till exempel: Åtgärder för att minska risken för läckage av drivmedel. Åtgärder för att minimera bullerpåverkan. Åtgärder för att minimera påverkan av avgaser. Åtgärder för att uppnå en hög brandsäkerhet. Åtgärder för att minska risken för stöld. Redovisning av förstudie 13

14 Förslag organisation Här redovisas den organisation som krävs. Till exempel: Organisation för drift- och underhåll av reservkraftaggregaten. Organisation för hantering av reservkraft under ett driftavbrott i elförsörjningen. Redovisning av förstudie 14

15 Ekonomi Här beskrivs en kostnadsbedömning. Till exempel: Uppskattning av investeringskostnader. Uppskattning av kostnader för drift och underhåll. Uppskattning av kostnader för att säkerställa bränsleförsörjningen. Uppskattning av kostnader för miljöåtgärder. Uppskattning av kostnader för utbildning och övning. Redovisning av förstudie 15


Ladda ner ppt "Obs! Följande bilder är ett stöd då förstudien ska redovisas på ett överskådligt sätt för beslutsfattare. Som komplement till detta måste en mer omfattande."

Liknande presentationer


Google-annonser