Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Politiskt seminarium …för ett gott liv i en livskraftig kommun Torsås 25 februari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Politiskt seminarium …för ett gott liv i en livskraftig kommun Torsås 25 februari 2015."— Presentationens avskrift:

1 Politiskt seminarium …för ett gott liv i en livskraftig kommun Torsås 25 februari 2015

2 Dagens program Öppnas – John Bräutigam Översiktsplanen – Henrik Nilsson Bokor Vattenvårdsplanen – Hans Larsson Politikens möjligheter – Christofer Johansson Åtgärdsprogram för Södra Östersjön – Pernilla Landin

3 www.water.usgs.gov

4 ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORSÅS KOMMUN 2010 ANTAGANDEHANDLING 2010-09-29 ANTAGEN i KF §114, 2010-10-27 LAGA KRAFT 2011-06-21 ANTAGEN i KF §114, 2010-10-27 LAGA KRAFT 2011-06-21

5 Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun 2014-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12

6 GRUNDVATTEN OCH DRICKSVATTEN

7 www.water.usgs.gov

8 Bild: Alcontrol

9 Bild. www.eskilstuna.se Dricksvatten

10 KommunKommunalt vattenEnskilt vatten Borgholm6832 Mörbylånga7624 Västervik8515 Hultsfred8317 Vimmerby7525 Oskarshamn8911 Högsby6535 Mönsterås*8016 Nybro8020 Kalmar8515 Emmaboda8020 Torsås5545 * Ca 4% av hushållen har allmänt vatten som distribueras vidare av enskilda VA-samfälligheter. Källa: Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län 2013. Länsstyrelsen i Kalmar län Andelen hushåll som har allmänt vatten respektive enskilt vatten

11 Dricksvatten

12 DAGVATTEN

13 Dagvatten

14 Källa:Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde 2014-2017 Rensningspåverkan och vandringshinder i biotopkarterade vattendrag inom Bruatorpsåns och Grisbäckens avrinningsområden

15 AVLOPPSVATTEN

16 Enskilda avlopp

17 Kommunala reningsverk

18 KUSTVATTEN

19 Kustvatten

20 Foto: Länsstyrelsen.se Kustvatten

21 KUSTNÄRA BOENDE

22 Kustnära boende ”Att anlägga bostäder och fritidshusbebyggelse i kustområdet utgör kommunens största möjlighet att attrahera människor till att flytta till kommunen” Från Översiktsplan för Torsås Kommun 2010

23 Kustnära boende

24

25 Guide till lokalt arbete med miljömål (RUS*) - 2014 Den politiska viljan och ambitionsnivån är viktig Kommunens arbete är inte över när mål och åtgärder för miljömålen är antagna Genomförandet! Kommunfullmäktige ska tydligt ange vilka som bär ansvaret för genomförandet och hur det ska följas upp * Guide till Lokalt arbete med miljömål. Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet. Länsstyrelserna rapport 2014:54 www.rus.lst.se

26 Bild: www.ostrasmaland.se


Ladda ner ppt "Politiskt seminarium …för ett gott liv i en livskraftig kommun Torsås 25 februari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser