Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Vellinge kommun 6-7 februari 2014 Staffan Carlberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Vellinge kommun 6-7 februari 2014 Staffan Carlberg."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Vellinge kommun 6-7 februari 2014 Staffan Carlberg

2 Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion EU och KRAV: skillnader och likheter Miljönyttan KRAV-certifiering av kök

3 Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan

4 Om KRAV KRAV grundades 1985 En ekonomisk förening som drivs utan vinstsyfte KRAV finansieras främst via licenser från de KRAV-anslutna företagen Kontoret ligger i Uppsala där 20 anställda arbetar KRAVs namn och märke är ett registrerat varumärke KRAV arbetar med att på olika sätt främja KRAV-godkänd produktion och konsumtion, bland annat genom regelutveckling, internationellt samarbete, opinionsbildning, marknadsföring och utbildning

5 Det är lätt att göra rätt! Sammanställning mervärdesmärkningar Ekologiskt: Övriga kvalitetsmärkningar livsmedel: Miljömärkningar non food:

6 20-25 % av klimatgasutsläppen från svenska hushåll kommer från livsmedel Matens miljöpåverkan

7 Mat och klimat - En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv SIK-Rapport Nr 776 2008 Matens klimatpåverkan för olika steg i produktens livscykel

8 Vadå ekologisk? En ekologisk produkt har tagits fram med metoder som är skonsamma mot:  Miljö  Djuren  Producenten och  Konsumenten Ekologiska produkter kommer från produktion som kontrolleras enligt ett regelverk för ekologisk produktion, t.ex. KRAV eller EU- förordningen.

9 Det är antingen ekologiskt eller inte Ja! Nej! Ett livsmedel är antingen ekologiskt eller konventionellt. Det finns inget ”nästan ekologiskt” Närproducerat eller egenodlat är inte detsamma som ekologiskt Endast certifierade livsmedel får säljas som ekologiska

10 Ekologisk produktion 4. Socialt ansvar (KRAV) 3. God hälsa 2. God djuromsorg 1. Bra miljö

11 Skonar våra vatten Ökar den biologiska mångfalden Är aktsamt med jordens bördighet GMO är ej tillåtet 1. Ekologiskt - Bra för miljön

12 Material framtaget med stöd från Jordbruksverket Växtproduktion Karens 2 år för marken Inga kemiska bekämpningsmedel får användas Förebyggande åtgärder mot skade- görare och ogräs Ingen handelsgödsel får användas Varierad växtföljd

13 2. Ekologiskt - God djuromsorg Hänsyn till djurens naturliga behov och beteenden Tillgång till utevistelse och rekreation Ekologiskt foder och djuren äter mer grovfoder, dvs gräs och klöver Regler för slakt (endast KRAV) Rutinmässig förebyggande medicinering får inte förkomma

14 Djuromsorg för KRAV-grisar De är ute året om och har möjlighet att böka De kan ta ett svalkande gyttjebad på sommaren Suggorna har ströbädd och möjlighet att bygga bo De drivs inte på med elpåfösare vid slakt

15

16

17

18 KRAV-certifierad fisk (endast KRAVs regler) Vildfångad KRAV-fisk: Kommer från hållbara bestånd Selektiva fiskemetoder som minskar bifångster och klämskador Miljögifter i fiskebeståndet kontrolleras Regler som minskar fartygens miljöpåverkan All fisk går att spåra till vilken båt som fiskat den, när och var Odlad KRAV-märkt fisk: Foder som är ekologiskt och hållbart Har större utrymme än konventionellt odlad fisk för att kunna bilda stim och för att inte skada varandra

19 3. Ekologiskt - God hälsa I ekologiska livsmedel hittar du aldrig: syntetiska färg-, smak- eller aromämnen konstgjorda sötningsmedel härdade fetter Tillsatser: Sverige (Livsmedelsverket) godkänner cirka 300 tillsatser EU-ekologiskt tillåter cirka 50 tillsatser KRAV tillåter endast cirka 40 tillsatser

20 Produktionen får inte innebära brott mot mänskliga rättigheter Anställda minderåriga ska få delta i utbildning Arbetare ska få organisera sig fackligt KRAV följer ILO:s kärnkonventioner (International Labour Organisation) 4. Ekologiskt - Socialt ansvar (endast KRAVs regler)

21 Ditt val gör skillnad för en medmänniska Den som odlar ekologiskt behöver inte skydda sig mot farliga bekämpningsmedel Ekologiska produkter ger mer betalt Ekologiska odlingskooperativ skapar ökat självägande och ekonomisk utveckling Att köpa ekologiska och rättvisemärkta produkter från tredje världen är en bra form av bistånd

22 Det är lätt att handla ekologiskt! EU-ekologiskt EU:s förordning om ekologisk produktion EU-ekologiskt är minimikravet för allt som kallas ekologiskt inom EU KRAV KRAVs regler för ekologisk produktion KRAVs regler har EU-ekologiska förordningen som grund, men har hårdare och bredare regler

23 Visst spelar det roll!

24 94% av åarna i Skåne innehåller bekämpningsmedel Länsstyrelsen Skåne 2010

25 Hur mycket eko/KRAV köpte Lund 2012? 33.000 kg 752.000 liter

26 Hur mycket bekämpningsmedel sparade Lund bara på dessa två livsmedel?

27 x 8.500 st Hur mycket mindre Roundup 2012 bara med hjälp av Lunds eko-mjölk?

28 Hur mycket mindre myrgift 2012 bara med hjälp av Lunds eko-mjölk? x 165.000 st

29 Lunds inköp av KRAV- och eko-kaffe 2012 33.000 kg

30 x 34.000 st Hur mycket mindre Roundup 2012 bara med hjälp av Lunds eko-kaffe?

31 Hur mycket mindre myrgift 2012 bara med hjälp av Lunds eko-kaffe? x 660.000 st

32 Burkarna efter varandra i en lång rad, antaget att de är 10 cm breda 66.000 meter (> 6,6 mil, dvs Vellinge - Glumslöv)

33 Konventionell kaffeodling Tredje mest besprutade grödan i världen : 95 % minskning av fåglar Stor mängd döda och invalidiserade Omfattande vattenförorening

34 Ekologisk kaffeodling Ingen besprutning Samma eller större fågelpopulation som skogen Inga förgiftningar Ingen vattenförorening

35 Kan man lita på systemet då?

36 Regelutveckling Kontinuerlig förbättring Tas fram i en öppen process där producenter, konsument- och miljöorganisationer, forskare och handel deltar.

37 Så blir mjölken från gården KRAV-certifierad - 1 Inbesiktning av lantbruket utförs av en revisor Både växtodling och djurhållning måste vara ekologiskt, revision sker årligen Djurens hälsa är mycket viktig, tillgång till bra betesmarker etc.

38 Så blir mjölken från gården KRAV-certifierad - 2 Ett KRAV-certifierat mejeri hämtar mjölken från gården Den ekologiska mjölken hanteras separat på mejeriet Mjölken tappas i KRAV-märkt förpackning Mejeriets rutiner revideras årligen enligt KRAVs regler

39 Lantbruk Kvarn Bageri Revision i varje led ger pålitlig certifiering Restaurang (KRAV)

40 Ekomatsligan 2013 (siffror från 2012)

41 KRAV-certifiera restaurang och storhushåll Nivå 1: minst 25% eko, alt 15 livsmedel helt utbytta* Nivå 2: minst 50% eko* Nivå 3: minst 90% eko* * KRAV/EU-eko/MSC, varav minst 50% KRAV-märkt

42 Allmänt om restaurangcertifiering Redovisning av inköp En lägsta garanterad nivå av KRAV-märkta livsmedel i olika nivåer Inga rödlistade fiskar eller GMO-märkta livsmedel Miljöpolicy Personalens kunskaper om ekologisk produktion och KRAV

43 Mervärden för ekologiskt Diskutera bordsvis i 5 min Vilka tre av nedanstående mervärden är viktigast för er? Enighet i gruppen! Större biologisk mångfaldKlimatfördelar, mindre växthusgaser Skonar våra vatten Inga kemiska bekämpningsmedel Så få tillsatser som möjligt Värnar om djurenCertifierat och kontrollerat Övning Är aktsam om jordens bördighet Ingen GMO Socialt ansvarstagandeÄrligare mat, månar om din hälsa Smakar bättre

44 Hur vill du bidra? Vad ska du och ditt arbetslag göra för göra eko till det självklara valet för Herrestorp?

45 Material framtaget med stöd från Jordbruksverket Tre saker att komma ihåg! God djuromsorg Inga kemiska bekämpningsmedel Framtidens mat för en hållbar värld


Ladda ner ppt "Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Vellinge kommun 6-7 februari 2014 Staffan Carlberg."

Liknande presentationer


Google-annonser