Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) samt fysioterapeuter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) samt fysioterapeuter."— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) samt fysioterapeuter verksamma enligt avtal med SLL för verksamhetsåret 2013 Denna verksamhetsredovisning avser verksamhetsåret 2013 för fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt sjukgymnaster verksamma enligt avtal med Stockholms läns landsting (SLL). De flesta frågor har gett deltagarna en möjlighet att välja ett svarsalternativ, i de fallen är totalantalet desamma som totalantalet deltagare som medverkat i enkäten. I andra fall har deltagarna kunnat välja fler än ett svarsalternativ, vilket leder till att totalantalet inkomna svar på den specifika frågan skiljer sig från totalantalet deltagare.

2 1. Denna verksamhetsredovisning avser:

3 2. Välj något av följande:

4 3. Hur är din verksamhet organiserad?

5 4. Finns din mottagning listad på 1177 Vårdguiden?

6 5. Hur många veckor har din mottagning varit stängd under året?

7 6. Finns anställd personal på din mottagning?

8 7. Uppfyller din praktik de av SLL antagna riktlinjerna avseende tillgänglighet?

9 8. Förskriver du FaR? (fysisk aktivitet på recept)

10 9. I genomsnitt, hur många timmar per vecka har du och i förekommande fall av SLL beviljad vikarie, varit verksam på mottagningen?

11 10. Har du deltagit i någon form av fortbildning under året?

12 11. Hur många vardagar får en prioriterad patient i genomsnitt vänta från kontakttidpunkt till första erbjudna tid?

13 12. Har du fasta telefontider?

14 13. Har du haft anledning att kontakta Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster (tidigare ARV) under verksamhetsåret 2013?


Ladda ner ppt "Sammanställning av verksamhetsredovisning för fysioterapeuter verksamma enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) samt fysioterapeuter."

Liknande presentationer


Google-annonser