Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-11-12 Bromma Flygplats Per Hörnsten, Demoskop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-11-12 Bromma Flygplats Per Hörnsten, Demoskop."— Presentationens avskrift:

1 Bromma Flygplats Per Hörnsten, Demoskop

2 2 Kort om undersökningen  Syfte  Att mäta om boende kring Bromma flygplats föredrar att flygplatsen är kvar eller om det istället byggs bostäder i och i kring flygplatsområdet.  Målgrupp  Boende i följande områden; Nälsta, Flysta, Bällsta, Beckomberga, Eneby, Riksby, Mariehäll, Ulvsunda, Traneberg, Alvik, Fredhäll, Kristineberg.  Metod  500 telefonintervjuer genom ett slumpmässigt telefonnummerurval i ovanstående områden.  Vägning  Undersökningsresultatet har vägts på kön och ålder enligt befolkningsstatisktik i det aktuella området.  Intervjuperiod  6-10 november 2014.

3 3 Sammanfattning  En majoritet av de boende kring Bromma flygplats absoluta närhet vill behålla flygplatsen framför att bygga bostäder i och i kring flygplatsområdet  52% vill behålla flygplatsen och 38% vill bygga bostäder istället.  10% vet inte, har ingen uppfattning eller så spelar det ingen roll för dem vad som händer.  Uppfattningen om flygplatsens framtid är speglas tydligt i partitillhörighet  72% av dem som röstar på något alliansparti vill behålla flygplatsen, medan motsvarande andel bland rödgröna väljare är 29%.  Ju längre man bott i området desto starkare är preferensen för att flygplatsen ska vara kvar.  Bland dem som bott längre än 20 år i området vill 63% behålla flygplatsen. Motsvarande andel bland dem som bott i området upp till 10 år är 47%.  Upplevelsen av buller från flygplatsen varierar.  Ca tredjedel störs i mycket eller ganska hög grad av buller från flygplatsen, ca en tredjedel störs i ganska liten grad och en tredjedel störs inte alls.  Bland den tredjedel som störs i mycket eller ganska hög grad vill 74% bygga bostäder istället för att behålla flygplatsen.

4 Flygplats vs bostäder 4 Den rödgröna majoriteten i Stockholms stadshus vill lägga ner Bromma Flygplats och bygga bostäder där. Vad skulle du föredra. Att Bromma flygplats finns kvar eller att det byggs ca bostäder på och i kring flygplatsområdet? Bas: Samtliga, 500 intervjuer Bott i området Partitill- hörighet Boende- form Ålder Kön

5 Flygplats vs bostäder 5 Den rödgröna majoriteten i Stockholms stadshus vill lägga ner Bromma Flygplats och bygga bostäder där. Vad skulle du föredra. Att Bromma flygplats finns kvar eller att det byggs ca bostäder på och i kring flygplatsområdet? Bas: Samtliga, 500 intervjuer Störs av bullret Område

6 Bullerstörning 6 I vilken grad störs du av buller från flygplatsen? Bas: Samtliga, 500 intervjuer


Ladda ner ppt "2014-11-12 Bromma Flygplats Per Hörnsten, Demoskop."

Liknande presentationer


Google-annonser