Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lrf.se/mjolk Foto: Jan Peterssonc Status dec 2014 LRF Mjölks åtgärdsprogram information till medlemsföretag och regioner Foto: Jan Petersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lrf.se/mjolk Foto: Jan Peterssonc Status dec 2014 LRF Mjölks åtgärdsprogram information till medlemsföretag och regioner Foto: Jan Petersson."— Presentationens avskrift:

1 www.lrf.se/mjolk Foto: Jan Peterssonc Status dec 2014 LRF Mjölks åtgärdsprogram information till medlemsföretag och regioner Foto: Jan Petersson

2 www.lrf.se/mjolk Statliga garantilån Utmaningar: – Likviditetsproblem på många mjölkföretag – EU-regler om statligt stöd till jordbrukssektorn begränsar statens inblandning – Staten (Länsstyrelserna och Jordbruksverket) har inte tillgång till lantbruksekonomer för att behandla potentiella ansökningar om lånegarantier LRF Mjölks arbete: – LRF Mjölk utarbetar tillsammans med LRF Konsult ett förslag till lånegarantisystem som skulle medföra att lånegarantierna kan behandlas utan omfattande statlig administration – Kontinuerlig diskussion med Landsbygdsdepartementet – Diskussionerna i EU om stöd till mjölksektorn ger öppningar för införande

3 www.lrf.se/mjolk Höjning av stöduppköpspriser Utmaningar: – Det europeiska systemet för offentliga stöduppköp av mjölkpulver och smör finns på plats – Priset som erbjuds är så lågt att stöduppköpssystemet inte innebär något reellt prisgolv på marknaden LRF Mjölks arbete: – Arbete tillsammans med europeiska mjölk- och mejeriorganisationen, EDA – Gemensam position om höjning av stöduppköpspriset med 25 procent – Kontinuerlig inflationskorrigering – Intensivt påverkansarbete ffa gentemot kommissionen och EP

4 www.lrf.se/mjolk Dialog med långivare Utmaningar: – Att förse banker med korrekt marknadsinformation och prognoser på kort och lång sikt – Att se till att bankerna tar ansvar för deras kunder när marknaden sviktar LRF Mjölks arbete: – Bankmöte i Stockholm genomfört i oktober – Nytt möte i Stockholm planeras till mars 2015 – Regionalt möte i Skåne planeras 2015 – Ytterligare regionala möten efter förfrågan från regioner eller medlemsföretag

5 www.lrf.se/mjolk Beräkning av kostnader för branschriktlinjer Utmaningar: – Att ta reda på vad nuvarande branschriktlinjer medför för kostnader på gårdsnivå LRF Mjölks arbete: – Uppdrag till Växa Sverige att räkna på kostnaderna för befintliga branschriktlinjer på gårdsnivå – Underlaget kommer att presenteras för mjölkdelegationen i februari

6 www.lrf.se/mjolk Nya stöd inom ramen för CAP Utmaningar: – Att utarbeta stöd riktade till mjölkbönder inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken LRF Mjölks arbete: – Arbetet ”vilande” på grund av politiska läget och osäkerheten kring det nya landsbygdsprogrammet – Nuvarande fokus ligger på att säkerställa att inga försämringar kommer att ske i kompensationsbidraget eller vallstödet

7 www.lrf.se/mjolk Transparens på fodermarknaden Utmaningar: – Många mjölkföretagare beskriver ett kunskapsunderläge gentemot foderförsäljare – Höga genomsnittliga foderpriser i Sverige – Kan konkurrenssituationen på fodermarknaden förbättras? LRF Mjölks arbete: – Tillsammans med Agronomics utarbetas ett webbaserat foderjämförelseverktyg – Möjligt att följa förändringar i råvarupris för färdigfoder och för koncentrat – Referensgrupp med mjölkföretagare för att få användbart verktyg – Kommer att publiceras på proteintipset.se

8 www.lrf.se/mjolk Tillträde till nya marknader Utmaningar: – Strukturellt överskott på mjölk i EU – Rysslands handelsbojkott har skapat obalanser på EU-marknaden – Behov av tillgång till nya marknader LRF Mjölks arbete: – Arbete tillsammans med mejeriföreningarna för att kartlägga behov av insatser mot olika länder och regioner – Påverkansarbete gentemot departement och kommissionen för att undanröja s.k. tekniska exporthinder (t.ex. veterinära krav) – Bevakning, tillsammans med LRF, av offensiva och defensiva intressen, i pågående förhandlingar om handelsavtal

9 www.lrf.se/mjolk Beteslagstiftningen Utmaningar: – Svensk mjölkproduktion fördyras av ett flertal nationella svenska regler – Betskravet är för de flesta mjölkföretagare det mest kostsamma kravet, och en viktig symbol för krånglet med svenska regler LRF Mjölks arbete: – LRF Mjölk återkommer med information om det aktuella arbetet

10 www.lrf.se/mjolk Förenklingar Utmaningar: – Svensk mjölkproduktion fördyras av ett flertal nationella svenska regler LRF Mjölks arbete: – Arbete gentemot Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen – Medverkan i Jordbruksverkets förenklingsresa – De flesta offentliga kontroller ska aviseras 24 timmar före – Fokus på samordning av kontroller, kommuners avgifter och MKB – Vår kompletta förenklingslista kan skickas vid förfrågan

11 www.lrf.se/mjolk Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) Utmaningar: – Höga kostnader för veterinärbesök, långa avstånd mellan gårdarna LRF Mjölks arbete: – Tillsammans med Jordbruksverket utarbeta och starta ett system där mjölkföretagare med tillräckliga kunskaper tillåts utföra vissa läkemedelsbehandlingar på egen hand – Veterinärernas roll övergår till att bli förebyggande i högre utsträckning – Systemet förväntas starta andra kvartalet 2015

12 www.lrf.se/mjolk Utbetalning av djurbidrag vid halvårsskiftet Utmaningar: – Likviditetsproblem på många svenska mjölkföretag – All data för delutbetalning av djurbidraget (kopengen) bör finnas på plats vid halvårsskiftet – Troligtvis inga juridiska hinder – Jordbrukvserket tvingas bygga nya IT-system, vilket riskerar att försvåra arbetet LRF Mjölks arbete: – Kontinuerliga möten med Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket på alla nivåer


Ladda ner ppt "Www.lrf.se/mjolk Foto: Jan Peterssonc Status dec 2014 LRF Mjölks åtgärdsprogram information till medlemsföretag och regioner Foto: Jan Petersson."

Liknande presentationer


Google-annonser