Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk Kap 11 Vad är språk? Kommunikationssystem via ljud och symboler för att uttrycka känslor, tankar, idéer, upplevelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk Kap 11 Vad är språk? Kommunikationssystem via ljud och symboler för att uttrycka känslor, tankar, idéer, upplevelser."— Presentationens avskrift:

1 Språk Kap 11 Tobias.Johansson@hkr.se

2 Vad är språk? Kommunikationssystem via ljud och symboler för att uttrycka känslor, tankar, idéer, upplevelser

3 Vad är språk?

4 Hierarkiskt ◦ Mindre enheter blir större enheter ◦ Ord – fraser - meningar Regler ◦ Skapa nya yttranden ◦ Gå bortom här och nu

5 Vad är språk? Universellt ◦ Spontan utveckling av teckenspråk ◦ Alla lär sig språk ◦ Alla kulturer har språk ◦ Språkutveckling är likadan överallt ◦ Olika språk är  Olika på ytan  Liknande i sin funktion

6 Historia 1800-talet ◦ Broca, Wernicke 1900-talet ◦ Behaviorism, Skinner ◦ Universal Grammar, Chomsky ◦ Psykolingvistik  Förståelse  Produktion  Representation  Inlärning

7 Historia 1800-talet ◦ Broca, Wernicke 1900-talet ◦ Behaviorism, Skinner ◦ Universal Grammar, Chomsky ◦ Psykolingvistik  Förståelse  Produktion  Representation  Inlärning

8 Ord Lexikon ◦ Snabb inlärning ◦ Ca 50 000 Ord ◦ Bokstäver ◦ Fonem – minsta meningsändrande ljudenhet ◦ Morfem – minsta meningsbärande enhet

9 Språkperception: fonem Top-down-effekt på fonem ◦ Phonemic restoration effect  ”The state governors met with their respective legislatures convening in the capital city.”  Host ◦ Vad sas? ◦ När hostades det?

10 Språkperception: ord The – 50 varianter Ta bort kontext – hälften av orden kan inte identifieras

11 Språkperception: ord Språksegmentering

12 Språkperception: ord Språksegmentering ◦ ”I scream, you scream, we all scream for icecream” ◦ I scream - Icecream

13 Språkperception: ord Språksegmentering ◦ Statistiska egenskaper  Prettybaby  Pre, ty, ba, by  Pre-ty är vanligare än ty-ba till exempel  Accordingtopsychologicalresearchveryyoungchildrencanbec omesensitivetothestatisticalregularitiesamongsyllablesinmean inglesslanguageandtherebyextractthewordsthatmakeupthelan guage.  doba, gatu, meli, sino  dobagatumelisinomeligatudobasinomelidobagatusinogatusino dobagatumeligatusinodoba……..

14 Språkperception: bokstäver Word superiority effect ◦ Lättare att identifiera bokstäver i ord än isolerat.

15 Språkförståelse: ord Word frequency – ordfrekvens ◦ Svarar snabbare på högfrekventa ord  Lexical decision task  Samma effekt för ögonrörelser  Fixering - Sackader

16 Språkförståelse: ord Lexical ambiguity  Ord med flera betydelser  Bug – insekt, avlyssning, störa Lexical priming Olika betydelser tillgängliga ca 200 ms innan kontext tar över, vi märker inte det.

17 Språkförståelse: meningar Semantik ◦ Mening Syntax ◦ Regler för att kombinera ord till meningar

18 Språkförståelse: meningar Parsing ◦ Gruppera ord till fraser ◦ Tvetydiga meningar ◦ ”Han väntade på bussen”

19 Språkförståelse: meningar Parsing ◦ Syntax first  Gruppering sker baserat på syntax tills det uppstår semantiska motsägelser ◦ Interactionist  Gruppering sker baserat på både syntax och semantik kontinuerligt  ”Spionen såg mannen med kikare” – Tvetydigt  ”Fågeln såg mannen med kikare” - Ej tvetydigt – p g a semantisk kunskap

20 Textförståelse Situationsmodeller ◦ Mental representation av vad en text handlar om, inte om ord, fraser, etc, utan om situationer, objekt, händelser o s v ◦ Hur skapar vi sådana representationer? ◦ Simulering av perceptuella och motoriska aspekter i berättelsen

21 Textförståelse Simulering  ”Han slog spiken i väggen”  ”Han slog spiken i golvet”  ”Jägaren såg örnen på himlen”  ”Jägaren såg örnen i sitt bo”  Visar bilden det som nämns i meningen?

22 Textförståelse Simulering

23 Språk och kognition Kan språk påverka perception/kognition?

24 Vilken matchar den övre?

25 Språk och kognition Vilken sida innehåller den ”udda” färgen?

26 Språk och djur http://www.youtube.com/watch?v=KxmvRpnVXJQ


Ladda ner ppt "Språk Kap 11 Vad är språk? Kommunikationssystem via ljud och symboler för att uttrycka känslor, tankar, idéer, upplevelser."

Liknande presentationer


Google-annonser