Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språk Kap 11 Vad är språk? Kommunikationssystem via ljud och symboler för att uttrycka känslor, tankar, idéer, upplevelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språk Kap 11 Vad är språk? Kommunikationssystem via ljud och symboler för att uttrycka känslor, tankar, idéer, upplevelser."— Presentationens avskrift:

1 Språk Kap 11

2 Vad är språk? Kommunikationssystem via ljud och symboler för att uttrycka känslor, tankar, idéer, upplevelser

3 Vad är språk?

4 Hierarkiskt ◦ Mindre enheter blir större enheter ◦ Ord – fraser - meningar Regler ◦ Skapa nya yttranden ◦ Gå bortom här och nu

5 Vad är språk? Universellt ◦ Spontan utveckling av teckenspråk ◦ Alla lär sig språk ◦ Alla kulturer har språk ◦ Språkutveckling är likadan överallt ◦ Olika språk är  Olika på ytan  Liknande i sin funktion

6 Historia 1800-talet ◦ Broca, Wernicke 1900-talet ◦ Behaviorism, Skinner ◦ Universal Grammar, Chomsky ◦ Psykolingvistik  Förståelse  Produktion  Representation  Inlärning

7 Historia 1800-talet ◦ Broca, Wernicke 1900-talet ◦ Behaviorism, Skinner ◦ Universal Grammar, Chomsky ◦ Psykolingvistik  Förståelse  Produktion  Representation  Inlärning

8 Ord Lexikon ◦ Snabb inlärning ◦ Ca Ord ◦ Bokstäver ◦ Fonem – minsta meningsändrande ljudenhet ◦ Morfem – minsta meningsbärande enhet

9 Språkperception: fonem Top-down-effekt på fonem ◦ Phonemic restoration effect  ”The state governors met with their respective legislatures convening in the capital city.”  Host ◦ Vad sas? ◦ När hostades det?

10 Språkperception: ord The – 50 varianter Ta bort kontext – hälften av orden kan inte identifieras

11 Språkperception: ord Språksegmentering

12 Språkperception: ord Språksegmentering ◦ ”I scream, you scream, we all scream for icecream” ◦ I scream - Icecream

13 Språkperception: ord Språksegmentering ◦ Statistiska egenskaper  Prettybaby  Pre, ty, ba, by  Pre-ty är vanligare än ty-ba till exempel  Accordingtopsychologicalresearchveryyoungchildrencanbec omesensitivetothestatisticalregularitiesamongsyllablesinmean inglesslanguageandtherebyextractthewordsthatmakeupthelan guage.  doba, gatu, meli, sino  dobagatumelisinomeligatudobasinomelidobagatusinogatusino dobagatumeligatusinodoba……..

14 Språkperception: bokstäver Word superiority effect ◦ Lättare att identifiera bokstäver i ord än isolerat.

15 Språkförståelse: ord Word frequency – ordfrekvens ◦ Svarar snabbare på högfrekventa ord  Lexical decision task  Samma effekt för ögonrörelser  Fixering - Sackader

16 Språkförståelse: ord Lexical ambiguity  Ord med flera betydelser  Bug – insekt, avlyssning, störa Lexical priming Olika betydelser tillgängliga ca 200 ms innan kontext tar över, vi märker inte det.

17 Språkförståelse: meningar Semantik ◦ Mening Syntax ◦ Regler för att kombinera ord till meningar

18 Språkförståelse: meningar Parsing ◦ Gruppera ord till fraser ◦ Tvetydiga meningar ◦ ”Han väntade på bussen”

19 Språkförståelse: meningar Parsing ◦ Syntax first  Gruppering sker baserat på syntax tills det uppstår semantiska motsägelser ◦ Interactionist  Gruppering sker baserat på både syntax och semantik kontinuerligt  ”Spionen såg mannen med kikare” – Tvetydigt  ”Fågeln såg mannen med kikare” - Ej tvetydigt – p g a semantisk kunskap

20 Textförståelse Situationsmodeller ◦ Mental representation av vad en text handlar om, inte om ord, fraser, etc, utan om situationer, objekt, händelser o s v ◦ Hur skapar vi sådana representationer? ◦ Simulering av perceptuella och motoriska aspekter i berättelsen

21 Textförståelse Simulering  ”Han slog spiken i väggen”  ”Han slog spiken i golvet”  ”Jägaren såg örnen på himlen”  ”Jägaren såg örnen i sitt bo”  Visar bilden det som nämns i meningen?

22 Textförståelse Simulering

23 Språk och kognition Kan språk påverka perception/kognition?

24 Vilken matchar den övre?

25 Språk och kognition Vilken sida innehåller den ”udda” färgen?

26 Språk och djur


Ladda ner ppt "Språk Kap 11 Vad är språk? Kommunikationssystem via ljud och symboler för att uttrycka känslor, tankar, idéer, upplevelser."

Liknande presentationer


Google-annonser