Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kom igång med Nationella ramverket för öppna data

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kom igång med Nationella ramverket för öppna data"— Presentationens avskrift:

1 Kom igång med Nationella ramverket för öppna data 2014-12-04
Peter Mankenskiöld, SKL Steve Cook, Norconsult Astando

2 Öppna data Öppna data är i korthet information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering. Sveriges Kommuner & Landsting Komplett Primär Aktuell Tillgänglig Maskin-läsbar Fri Öppet form

3 Direktiv & råd PSI-direktiv PSI-lagen E-Delegationens vägledning
2003 PSI-direktiv 2010 PSI-lagen mar 2013 E-Delegationens vägledning nov 2013 SKLs nationellt ramverk (utkast) 2015 SKLs Nationellt ramverk för offentliga sektorn

4 Vem riktar sig ramverket till?
Ramverket är en stöd i planering och genomförande av arbete med öppna data. Det riktar sig till: Informationsägare Tekniker Administratörer Informatörer I kommun eller landsting

5 Vad ingår i det nationella ramverket?
Vägledande principer Råd gällande ansvar, roller, avgifter mm Råd för inventering av informationsresurser Råd för att bedöma nyttor och kostnader för publicering av datamängder Verktyg för att bedöma nyttor och kostnader för publicering av datamängder Bild: Margaret W. Carruthers

6 Vad ingår i det nationella ramverket?
Råd för beskrivning av datamängder Råd för kravställande vid upphandlingar Råd gällande beständiga länkar Råd för framställande av maskinbara organisationsbeskrivningar Mall för framställande av maskinläsbara organisationsbeskrivningar Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data Bild: Margaret W. Carruthers

7 Checklista för arbete Snabbstart Fördjupning Besluta Inventera Planera
1. Utse ansvarig för arbetet 2. Ta ställning till informationssäkerhet 3. Besluta om avgifter och villkor inom nuvarande ordning 4. Skapa en förteckning över öppna data 5. Publicera datamängder Organisera Säkerställ Förbered Publicera Snabbstart Fördjupning Besluta Inventera Planera Publicera 6. Besluta om avgifter och villkor 7. Inventera informationsresurser 8. Upprätta publiceringsplan 9. Publicera datamängder

8 Vägledande principer Informationshantering
Publicera arkivbeskrivningar, dokumenthanteringsplaner samt information om hur verksamheten organiserar information. Beskrivning av möjligheterna att exporta/utbyta data från interna system ska finnas. Interna processer och system En utsedd person med ansvar för öppna data ska finnas. Ta ställning till hur arbete med öppna data förhåller sig till informations-säkerhet. Överväga behov av export av data i maskinläsbart format vid upphandling av system. Avgifter och övriga villkor Information om avgifter och övriga villkor ska finnas publicerad på hemsidan. Publicering och semantik Publicera en förteckning över öppna data på hemsidan. Betygsätta publicerad data enligt femstjärnemodellen. Publicera data med beständiga länkar. Sträva efter att beskriva semantiken för informationen.

9 Organisation, ansvar, avgifter mm
1. Utse ansvarig för arbetet 2. Ta ställning till informationssäkerhet Organisera Säkerställ Förbered Publicera Snabbstart Fördjupning Besluta Inventera Planera Publicera 3. Övergripande politiskt beslut 4. Besluta om avgifter och villkor 5. Regionell samverkan 6. Ta fram handlingsplan

10 Inventering av informationsresurser
Ansvarsfrågor Prioritering av IT-system Struktur av information i beskrivningen Beskrivning av informationsbärare Beskrivning av informationslagret Sekretess och personuppgifter Ansvarig person

11 Bedöma nyttor och kostnader
Underlag och stöd för att bedöma nyttor Underlag om efterfrågan av data Kostnadsberäkningar Underlag för att bedöma kostnad kontra nytta Prioriteringar Demokrati Effektivitet Ändamålsenlighet Kostnader Informationssäkerhet

12 Nyttor med att publicera datamängder

13 Förväntad användning av datamängder
Geografisk information Metrologisk- och miljöinformation Ekonomisk- och affärsdata Social information Trafik- och transportinformation Turist- och fritidsinformation Naturresursinformation Rättsinformation Vetenskaplig information och forskningsdata Utbildningsinnehåll Politiskt innehåll Kulturellt innehåll Kommersiell återanvändning Samhällsnyttig återanvändning Källa: Digital Broadband Content – Public Sector Information, OECD Digital Economy Papers No. 112

14 Att tänka på vid inköp/upphandling
Äganderätt till data Nyttjanderätt till data Åtkomst och extrahering Terminologi och språk API:ar Domäner och länkar Rätt till förvarning Rättigheter vid systemförändringar

15 Tekniskt råd i ramverket
Råd gällande beständiga länkar Beskrivning av datamängder Råd för framställande av maskinläsbara organisationsbeskrivningar Råd gällande vokabulärer för kommuners och landstings arbete med länkade öppna data

16 Verktyg och resurser SKLs nationell ramverk för öppna data
Strategi & planering Mät nytta Tillgängliggöra Använda Riktlinjer SKLs nationell ramverk för öppna data E-Delegationens rekommendationer vidareutnyttjande.se Kartläggning Verktyg i SKLs ramverk Publicering OppnaData.se OpenGov.se oppnadata.skl.se Compliance PSI-datakollen

17 Kom igång! http://oppna.skl.se
Diskutera samarbete inom kommunalförbund Samordna med informatörer/webbansvariga

18 Enkla första steg Utse kontaktperson
Skapa en /psidata sida på hemsidan (http://morus.se/2014/03/psi-datakollen/) Inkludera data från Kolada Börja definiera kommunens strategi Identifiera en(?!) datakälla att göra tillgänglig för återanvändning

19 Inkludera data från Kolada
Lägg till Morus sida om hur man skapar psidata sidan


Ladda ner ppt "Kom igång med Nationella ramverket för öppna data"

Liknande presentationer


Google-annonser