Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation och information för personer med funktionshinder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation och information för personer med funktionshinder"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation och information för personer med funktionshinder

2 Först frågar sedan hjälpa
Innan du erbjuder din hjälp till personer med funktionshinder, fråga först om och vilken hjälp som behövs Funktionshinder innebär inte alltid att personen önskar assistans

3 Respekt Kommunikation mellan människor bör alltid bygga på ömsesidig respekt. Den förhindrar konflikter och underlättar kommunikationen. Inte alla typer av funktionshinder är synliga. Du skall respektera särskilda behov trots ditt eventuella intryck att ingen assistans behövs.

4 Tydliga budskap Man bör använda ett enkelt språk i kommunikationen. Vid behov bör språket göras ännu enklare, i syfte att göra det mera begripligt. Det kommer att göra det möjligt för oss att kommunisera med människor med lägre intellektuella förmåga, utlänningar eller personer som är döva från födseln. Enkelt språk innebär inte att prata med en vuxen som ett barn!   Det innebär att tillämpa enkla strukturer och vanliga ord.

5 Håll ögonkontakt Kommunicerar med den funktionshindrade gästen, försök att initiera och hålla ögonkontakt med gästen. Tala alltid direkt med gästen; kom ihåg att teckenspråkstolk är bara en mellanhand, precis som andra tolkar.

6 Ändra inte ditt ordförråd?
Ändra inte de ord och fraser du använder i kontakt med personer med funktionsnedsättning. Till blinda personer kan du också säga: "Vi ses” eller: ”Låt oss titta på en film”; och till en döv person: ”Trevligt att höra från dig"

7 Personliga utrymmen/integritet
Varje person har hans/hennes personliga utrymme/integritet som inte bör kränkas. Om personer med funktionsnedsättning använder hjälpmedel som rullstol, kryckor, rollator eller vit käpp är det en del av det personliga utrymmet. Bryta inte mot det utrymmet.

8 Teckenspråk Teckenspråk är inte universell - varje nationell grupp har sitt eget språk Det är alltid bra att ge alternativa kommunikationsformer Kom ihåg att nationella talspråk är ett främmande språk för döva

9 Alternativa lösningar
Hittills kan inte många hörande använda teckenspråk. Om du behöver teckenspråkstolkar kan du få hjälp med online-tjänster som nyligen utvecklats, men som saknas i Sverige. Inte i Sverige

10 Tekniska lösningar som stödjer personer med hörselskada
Ljud-induktionsslinga Det är ett system som stöder hörseln och överför ljudet direkt till hörapparater eller cochleaimplantat. Det ökar förståelsen och minskar de negativa effekterna av avståndet mellan samtalspartnern, surrande ljud eller efterklang.

11 Tekniska lösningar som stödjer hörselskadade
Ljud-induktions fönster slinga? Det fungerar på samma sätt som ljud-induktionsslinga som används i stora utrymmen, men dess täckning är mycket mindre (mellan 1,2 -1,5 m) Den kan vara bärbar eller fast installerad

12 Tekniska lösningar som stödjer hörselskadade FM-system Den består av sändare som fångar talarens röst och sänder den till den lilla mottagaren som är ansluten till hörapparat eller microfon (vid cochleaimplantat). Det är till hjälp i bullriga platser, på gruppresor med guide, etc.

13 Tekniska lösningar som stödjer personer med hörselskada Offentliga platser ska utrustas med system som stödjer hörselskadade standard hearing sound-induction loop with hearing aid

14 Beskrivning av omgivningen
Synskadade rör sig ofta runt på egen hand, men de har svårt att hitta på nya platser. Du bör noggrant och precist beskriva lokalernas utformning/geografi, entréer, möbler och andra föremål.

15 Ibland kräver kommunikationsprocessen tålamod från båda sidor.
Ha tålamod Ibland kräver kommunikationsprocessen tålamod från båda sidor. Stammande människor, personer med hörselnedsättning, eller personer med intellektuella funktionshinder, kan ibland behöva mer tid. Du ska inte pressa dem eller tala för dem eftersom det kan göra kommunikationen omöjligt.

16 Det kommer att underlätta läsning för alla människor med synproblem
Tryckt information Tryckt information (foldrar, broschyrer, menyer, etc.) bör vara: i lättläst och i ett begripligt språk, skrivas ut med minsta typsnittet av 14 punkter med kontrast och på enkel/lung bakgrund.   Det kommer att underlätta läsning för alla människor med synproblem

17 Tillgängligheten på webben och elektroniska dokument
Tillgänglighet innebär i vilken utsträckning innehållet kan uppfattas, förstås och kunna navigera igenom sidorna, av alla människor oavsett förmåga, egenskaper eller funktionshinder; eller oavsett vilken programvara eller hårdvara de använder.

18 Tillgängligheten av webbinnehåll och elektroniska dokument
Kom ihåg att din Internetleverantören är ofta den första kontakten med ditt företag, så gör webben tillgänglig för så många som möjligt! Tillgängligheten till webbinnehåll och elektroniska dokument kan uppnås genom överensstämmelse med internationella standarder som beskrivs i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 på

19 Öppenhet och flexibilitet
Den grundläggande frågan om effektiv kommunikation är goodwill och flexibilitet i förhållande till dina samtalspartner. När de grundläggande frågorna uppfylls – kan båda sidor vara nöjda!

20 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Kommunikation och information för personer med funktionshinder"

Liknande presentationer


Google-annonser