Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Mia Sundelin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Mia Sundelin"— Presentationens avskrift:

1 Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Mia Sundelin mia.sundelin@can.se

2 Varför gjordes den här undersökningen? Ett led i SKL:s arbete med att förstärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Kartläggningen initierades av Kunskap till praktik.

3 Var har vi fått informationen ifrån? Alla som besökte någon verksamhet som arbetar med missbruk- eller beroende under v. 39 2012. 2394 föräldrar till barn under 18 år. Dessa hade 4 503 barn varav 3 749 var under 18 år. Föräldrarnas uppgifter om barnens situation. En hel del problem med datainsamling, men det bedöms ändå som användbart.

4 Tre delar i kartläggningen 1.Skattning av antal barn 2.Vilket stöd får barnen 3.Vilket stöd får föräldrarna

5 Hur många är barnen? Flera studier oberoende av varandra Socialstyrelsens patientregister Föräldraenkäten Vanor & konsekvenser

6 Barn under 18 år med minst en förälder i beroende- eller missbruk 4,5 – 5,2 %

7 80.000 – 100. 000 barn!

8 Vad kom vi fram till?

9 23,6 %

10 En av fyra får stöd Inget mörkertal. Ingen grupp som är ”hard to reach”.

11 Vilka får stöd? Tydligt åldersmönster – äldre får i större utsträckning stöd. Förälderns missbruk – alkohol mindre. Förälder + förälders partner i vård. De barn som har egna problem. Däremot ingen skillnad mellan pojkar och flickor.

12 Problemens fördelning Antal problemAndel barnAndel av alla problem 070,70 1 till 324,659,8 4+4,740,2 Totalt100

13 De som har problem får i större utsträckning stöd. Får stöd Inga problem13,7% Har något problem46,6% 5 % som har mest problem70,0%

14 Skillnader mellan olika vårdgivare HuvudmanStöd Kommun20,1% Landsting19,9% Annan23,2% Stat23,2% Integrerad17,7%

15 Skillnad beroende på vad man bor

16

17 Sammanfattningsvis 1 av 3 har problem. Var fjärde får stöd. Vanligare att få stöd om man: Har problem Är äldre Förälderns missbruk – narkotika eller blandmissbruk Förälderns partner också är i vård

18 Sammanfattningsvis Vissa skillnader mellan län – men INGEN är bra. Alla resultat pekar på att barnen får stöd först när de själva har problem – dvs inget preventivt tänk. Arbeta för att ALLA barn får stöd.

19 Tack för att ni lyssnade! Mia Sundelin mia.sundelin@can.se


Ladda ner ppt "Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Mia Sundelin"

Liknande presentationer


Google-annonser