Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstträff 2014 Christoffer Johansson, Bygg- och miljönämnden Assar Johansson – han som gör det! Martin Storm, Torsås kommun Medlemsföreningarna om vass-slåtter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstträff 2014 Christoffer Johansson, Bygg- och miljönämnden Assar Johansson – han som gör det! Martin Storm, Torsås kommun Medlemsföreningarna om vass-slåtter."— Presentationens avskrift:

1

2 Höstträff 2014 Christoffer Johansson, Bygg- och miljönämnden Assar Johansson – han som gör det! Martin Storm, Torsås kommun Medlemsföreningarna om vass-slåtter Vattenrådet, Pernilla Landin Gäddvåtmarken, Britt-Marie Östman Medlemsföreningarna, projekt och planer Föreningsstämma Önskemål om Vårträff 2015

3 Ett län med möjligheter* Landshövding Stefan Carlsson ”…viktigt att värna de grundläggande värdena i länet…” ”…vår långa kuststräcka som ger oss försörjning genom de gröna näringarna…” ”…fantastiska boendemiljöer och möjligheter till rekreation och friluftsliv…” * Barometern 13 september 2014 Foto: Ove Lind

4 Översiktsplan för Torsås Kommun 2010 ”Att anlägga bostäder och fritidshusbebyggelse i kustområdet utgör kommunens största möjlighet att attrahera människor till att flytta till kommunen”

5 Vårt uppdrag Två fokus: – Medverka till att de nationella miljömålen för vatten nås inom Torsås kommun och Kalmarsund – Initiera och stödja åtgärder som förbättrar kustmiljön. Men – inland och kust hänger ihop!

6 Når vi dessa 6 miljömål i Kalmar län till 2020 med nuvarande takt på insatser? Ingen övergödning – Nej! Levande sjöar och vattendrag – Nej! Grundvatten av god kvalitet – Nej! Hav i balans samt levande kust och skärgård – Nej! Myllrande våtmarker – Nej! Ett rikt växt- och djurliv – Nej! Det finns massor att göra för både oss och andra!

7 Vilken betydelse har vass-slåttern i vårt lokala miljöarbete för ökad genomströmning av våra delvis instängda vikar? John Bräutigam 22 november 2014

8 Örarevets naturreservat Foto: J Bräutigam 2013

9 Örarevets naturreservat Foto: J Bräutigam 2013


Ladda ner ppt "Höstträff 2014 Christoffer Johansson, Bygg- och miljönämnden Assar Johansson – han som gör det! Martin Storm, Torsås kommun Medlemsföreningarna om vass-slåtter."

Liknande presentationer


Google-annonser