Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P-O Skatt Säkerhets- & Säkerhetsskyddschef Johan Sjöblom Bitr. säkerhetschef SLU Säkerhet Krishantering vid SLU Krisinfo Utbidlningsdagar 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P-O Skatt Säkerhets- & Säkerhetsskyddschef Johan Sjöblom Bitr. säkerhetschef SLU Säkerhet Krishantering vid SLU Krisinfo Utbidlningsdagar 2015."— Presentationens avskrift:

1 P-O Skatt Säkerhets- & Säkerhetsskyddschef Johan Sjöblom Bitr. säkerhetschef SLU Säkerhet Krishantering vid SLU Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

2 Vad ska ”krispasset” leda till: Insikt i vad en kris är…för SLU. Insikt i SLU:s krisorganisation och vilka som gör vad vid en kris? Vetskap om studentkårernas roll vid olika kriser. Konkreta tips och ”verktyg” för att initialt kunna ta hand om en kris. SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

3 En vedertagen definition är… ”En oförutsedd händelse eller en händelse vi inte kan hantera som riskerar att orsaka stor skada på människa, miljö, ekonomi eller på varumärket”. En annan definition är… ”När organisationen saknar handlingsberedskap, man har helt enkelt inte några invanda rutiner för att bemästra den aktuella situationen”. Ordet KRIS är grekiska och betyder vändpunkt el. dramatisk höjdpunkt. SLU Säkerhet Vad är en kris? Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

4 Personlig kris. - -Händelse som drabbar individen själv och människor i dess närhet. SLU Säkerhet Två olika kristyper. Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

5 Personlig kris. - -Händelse som drabbar individen själv och människor i dess närhet. Myndighets-/företags-/organisationskris. - -Händelse som drabbar hela eller delar av en org. och äventyra dess verksamheter (inkl. personal), förtroende, ekonomi och överlevnad. SLU Säkerhet Två olika kristyper. Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

6 Exempel på kriser vid SLU? 2003……Mord på en tjeckisk gäststudent på Ultuna campus. 2005……Två Umeåstudenter omkommer i trafikolycka i Jämtland. 2005……En SLU-forskare avlider i hjärtinfarkt inför studenter på Borneo. 2006……Rysk gästforskare grips för spioneri efter en längre tids spaning. 2007……Överfall och försök till våldtäkt på utländsk gäststudent i Alnarp. 2010…… Student vid SLU Alnarp begår självmord. 2011…… Större trafikolycka med studenter i Skara. 2014…… Trafikolycka med studenter i Alnarp. SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

7 SLU:s krisorganisation Omfattar hela SLU ~ 3 000 helårsanställda ~ 4 000 helårsstudenter ~700 aktiva forskarstuderande 32 orter från norr till söder SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

8 SLU:s krisorganisation En krisgrupp på varje huvudort Närhetsprincipen Krisgrupperna består av utpekade funktioner/ personer i SLU:s org. Studentkårsrepresentant finns med i resp. krisgrupp. Umeå Uppsala Skara Alnarp SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

9 SLU:s krisorganisation? SLU Säkerhet Krisgrupper: AlnarpSkaraUmeåUppsala (tillika central KG) DekanPlatschefDekanRektor Fak. DirInformatörFak. DirStf. Rektor Säk.ansvarigSäk.ansvarigSäk.ansvarig Säkerhetschef InformatörPrefekt (adj.) InformatörPress-/kommunikationschef Personalspec.Personalspec. Personalspec.Univ.direktör Studentrepr. Studentrepr.Personalchef SLUSS-repr. Dekan för berörd fakultet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

10 Krisgruppernas funktion? Ska arbeta för att begränsa krisens omfattning. Ska ha den samlade bilden över krisen. Ska besluta om den interna och externa information som ska lämnas under krisens olika faser. Orienterar sig om läget och tar ställning till om vilka resurser som bör inkallas. Krisgruppens ledare är huvudansvarig och beslutsfattare för gruppen. SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

11 Studentrepr. roll i krisgruppen? Länken mellan studenter/kårer och krisgrupp/SLU, NI har bäst kunskap om studenternas förhållanden/situation. SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

12 När aktiveras SLU:s krisorg? Träder in vid akuta kriser som exempelvis: Större olyckor (med eller utan personskador) t ex explosion på laboratorier, trafikolyckor, brand etc. Händelser på universitetet med våld eller hot om våld "Världshändelser" som kan påverka universitetets anställda och studenter. Grövre brottslighet med påverkan på organisationen Riktlinjer för krisarbete vid SLU SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

13 SLUSS/Kårernas roll… Samordnar information och ev. insatser för studenternas och kårernas vidkommande! Länk mellan Studenter och SLU. SLUSS krisjoursnr. 018-67 30 70. OBS! SLUSS krisjour är ingen 112-funktion! SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

14 Några råd vid en krishändelse? Samla in så mycket fakta som möjligt om en händelse snarast möjligt! - Vad har hänt? - Var har det hänt? - Finns ev. skadade eller omkomna? - Vilka är drabbade? - Har de drabbade fått hjälp? - Vart är de förda/var finns de nu? SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

15 Några råd vid en krishändelse? Samla in så mycket fakta som möjligt om en händelse snarast möjligt! Bedöm situationen och INFORMERA berörda! Ta inte på er för mycket, prioritera…vad är viktigt och vad kan vänta! Ta hjälp! Kom ihåg…ni är ingen 112-funktion! SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

16 Frågor och/eller funderingar…? SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

17 Mer information finns på… Studentwebben Medarbetarwebben (stöd och service - säkerhet) SLU Säkerhet Krisinfo Utbidlningsdagar 2015

18 P-O Skatt Säkerhets- & Säkerhetsskyddschef SLU Johan Sjöblom Bitr. säkerhetschef sakerhet@slu.se SLU Säkerhet Tack för oss Krisinfo Utbidlningsdagar 2015


Ladda ner ppt "P-O Skatt Säkerhets- & Säkerhetsskyddschef Johan Sjöblom Bitr. säkerhetschef SLU Säkerhet Krishantering vid SLU Krisinfo Utbidlningsdagar 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser