Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RLä 16.1.2015 Hantering och handläggning av våldssituationer I situationen: Håll dig lugn, så att du inte förvärrar situationen genom ditt eget beteende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RLä 16.1.2015 Hantering och handläggning av våldssituationer I situationen: Håll dig lugn, så att du inte förvärrar situationen genom ditt eget beteende."— Presentationens avskrift:

1 RLä 16.1.2015 Hantering och handläggning av våldssituationer I situationen: Håll dig lugn, så att du inte förvärrar situationen genom ditt eget beteende. Ta vid behov skydd och lämna platsen. Tillkalla hjälp. Hot och våld i arbetet eller arbetsmiljön ska inte tolereras. Fysiskt och psykiskt våld hör inte hemma på en arbetsplats. Inom utbildnings- och dagvårdssektorn får man inte tillåta våld från något som helst håll (barn, elever, studerande, anhöriga, anställda, utomstående) eller i någon som helst form (Arbetarskyddslagen [ArbsL] 27 §) I situationen: Håll dig lugn, så att du inte förvärrar situationen genom ditt eget beteende. Ta vid behov skydd och lämna platsen. Tillkalla hjälp. Hot och våld i arbetet eller arbetsmiljön ska inte tolereras. Fysiskt och psykiskt våld hör inte hemma på en arbetsplats. Inom utbildnings- och dagvårdssektorn får man inte tillåta våld från något som helst håll (barn, elever, studerande, anhöriga, anställda, utomstående) eller i någon som helst form (Arbetarskyddslagen [ArbsL] 27 §) Vänd dig genast till företags- hälsovården om situatio- nen lett till hälsopro- blem eller skador Informera även arbetar- skyddsful- lmäktigen för att få stöd. Arbetar- skyddsfull- mäktigen stöttar dig Efter situationen: Anmäl situationen till arbetsgivarens representant, dvs. din chef Gör en anmälan om våld eller säkerhetsbrist (ArbsL 19 §). Barn och elever under 15 år är skadeståndsrättsligt ansvariga och ungdomar i åldrarna 15-18 år även straffrättsligt ansvariga för sina handlingar. Chefen är skyldig att utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att stoppa våldet (ArbsL 8, 10, 27 §). Om chefen inte utreder fallet inom rimlig tid, kan du vända dig till chefens överordnade (ArbsL 8, 10 §). Efter situationen: Anmäl situationen till arbetsgivarens representant, dvs. din chef Gör en anmälan om våld eller säkerhetsbrist (ArbsL 19 §). Barn och elever under 15 år är skadeståndsrättsligt ansvariga och ungdomar i åldrarna 15-18 år även straffrättsligt ansvariga för sina handlingar. Chefen är skyldig att utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att stoppa våldet (ArbsL 8, 10, 27 §). Om chefen inte utreder fallet inom rimlig tid, kan du vända dig till chefens överordnade (ArbsL 8, 10 §). Anmälan till arbetarskyddsmyndigheten, om arbetsgivaren försummat att åtgärda brister i arbetsmiljön eller om situationen har lett till svåra skador (Arbetarskyddsmyndighetslagen 46, 50 §, Strafflagen kap. 47). Arbetsgivaren genomför nödvändiga förbättringar i arbetet och arbetsför- hållandena. Utbildningsanordnaren och chefen vidtar nödvändiga åtgärder med avseende på eleven/studeranden. Polisanmälan bör alltid göras vid hot, misshandel (även lindrig sådan) och liknande fall. En gemensam utredning av situationen bör göras så snart som möjligt Närvarande vid mötet: chefen och medarbetarna (parter, vittnen), arbetarskyddsfullmäktigen och vid behov företagshälsovården (ArbsL 10, 17 §, Företagshälsovårdslagen [FhvL] 12 §). Genomgång och analys av situationen (ArbsL 10, 27 §). Vid behov utreds lärarens bruk av maktmedel (Grundutbildningslagen [GrUL] 36b§). Man kommer överens om vilka åtgärder som bör vidtas och bedömer behovet av förbättringar i undervisningsarrangemangen eller arbetsförhållandena (ArbsL 10, 17, 27 §) eller i 1.förhållningsreglerna för förebyggande av hot och våld, inkl. ordningsreglerna och räddnings- och krisplanen, 2.säkerhetsarrangemang och anordningar för förebyggande och begränsande av våld, 3.möjligheterna att tillkalla hjälp 4.kännedomen om och iakttagandet av förhållningsreglerna i praktiken (behov av övning) (ArbsL 14, 17 §). Därtill bedöms behovet av brottsanmälan/anmälan om olycksfall till försäkringsbolaget/ordnande av eftervård för offret/vidtagande av disciplinära åtgärder/sammankallande av elev- eller studerandevårdsgruppen/barnskyddsanmälan (ArbsL 8, 10, 27 §, FhvL 12 §, Hälso- och sjukvårdslagen 16, 17 §, GrUL 29, 31a, 36a §, Barnskyddslagen 25 §) En gemensam utredning av situationen bör göras så snart som möjligt Närvarande vid mötet: chefen och medarbetarna (parter, vittnen), arbetarskyddsfullmäktigen och vid behov företagshälsovården (ArbsL 10, 17 §, Företagshälsovårdslagen [FhvL] 12 §). Genomgång och analys av situationen (ArbsL 10, 27 §). Vid behov utreds lärarens bruk av maktmedel (Grundutbildningslagen [GrUL] 36b§). Man kommer överens om vilka åtgärder som bör vidtas och bedömer behovet av förbättringar i undervisningsarrangemangen eller arbetsförhållandena (ArbsL 10, 17, 27 §) eller i 1.förhållningsreglerna för förebyggande av hot och våld, inkl. ordningsreglerna och räddnings- och krisplanen, 2.säkerhetsarrangemang och anordningar för förebyggande och begränsande av våld, 3.möjligheterna att tillkalla hjälp 4.kännedomen om och iakttagandet av förhållningsreglerna i praktiken (behov av övning) (ArbsL 14, 17 §). Därtill bedöms behovet av brottsanmälan/anmälan om olycksfall till försäkringsbolaget/ordnande av eftervård för offret/vidtagande av disciplinära åtgärder/sammankallande av elev- eller studerandevårdsgruppen/barnskyddsanmälan (ArbsL 8, 10, 27 §, FhvL 12 §, Hälso- och sjukvårdslagen 16, 17 §, GrUL 29, 31a, 36a §, Barnskyddslagen 25 §)


Ladda ner ppt "RLä 16.1.2015 Hantering och handläggning av våldssituationer I situationen: Håll dig lugn, så att du inte förvärrar situationen genom ditt eget beteende."

Liknande presentationer


Google-annonser