Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Press och media Så kan pressarbete hjälpa oss att nå en mer demokratisk och solidarisk värld fri från droger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Press och media Så kan pressarbete hjälpa oss att nå en mer demokratisk och solidarisk värld fri från droger."— Presentationens avskrift:

1 Press och media Så kan pressarbete hjälpa oss att nå en mer demokratisk och solidarisk värld fri från droger.

2 Varför vara med i media? Använd bikupor och låt deltagarna surra två och två i några minuter. Behöver de hjälpfrågor kan ledningen säga: Vem kan tänkas se UNF i tidningen? Vad kan det leda till? Vilken bild ger det av en organisation som visar upp sin verksamhet och/eller sina åsikter i TV? Exempel på positiva effekter Trovärdighet i våra frågor gentemot politiker – ökar vårt politiska inflytande. Fler ser alkoholnormen, nykterhet och viktiga politiska frågor – opinionsbildning Vi kan bli kända som organisationen som hittar på mycket bra saker – attraktivare för nya medlemmar Vår fantastiska organisation syns – en stolthet för oss, vår förening, distrikt och hela förbundet.

3 Hur kan vi komma in i traditionell media?
Pressmeddelanden Debattartiklar Insändare Diskutera i helgrupp: Vad är det för skillnad på dem? När har de använts? Har de några exempel? Att lyfta fram: Pressmeddelande Skrivet om en nyhet och som en artikel i en tidning. Har både objektiva texter som berättar om fakta och citat från en talesperson som kan ha mer åsikter. Ska kunna kopieras in direkt i en tidning. Men journalister ändrar oftast om. Ibland ringer de talespersonen som är föreslagen och ibland lägger de in citatet direkt. Debattartikel Skrivet om en åsikt och har ett politiskt förslag. En argumenterande text med en tydlig avsändare. Insändare En text som fokuserar på åsikter. Ofta kortare och inte lika formellt argumenterande som debattartikel. Kan vara anonym men i UNF brukar vi skriva namn och distriktet vi är medlemmar i.

4 Debattartiklar och insändare
Båda utgår från textförfattaren Debattartikeln är ofta en företrädare för en organisation Insändaren kan vara organisation, individ och dessutom går det att vara anonym Båda har förslag till förändring Debattartikeln har politiska förslag gärna riktade till någon person eller instans som är ansvarig. Argumenterar oftast med fakta. Insändaren kan utöver politiska förslag också rikta sig mer till allmänheten ”vi borde alla”. Kan argumentera med känsla. Bilden är från Jennys insändare i Nyheter24. Hon skrev den under UNF till ALLA 2014 på en träff med Womba Womba i Skaraborg.

5 Pressmeddelanden Om EN nyhet – håll en röd tråd och välj en aktuell nyhet att berätta om Fundera över nyhetsvärde – vad gör det intressant för läsarna och journalisten? I sidfoten finns information om UNF. Ni kan anpassa det lokalt. Ni kan också lägga in en faktaruta t ex om topp tre utelivsställen i kommunen eller annat som är lätt att plocka ut ur nyheten. Mallen som syns till höger finns på unf.se/verktyg Dela ut mallen. Mallen innehåller denna information: Pressmeddelande XX månad 2014 Intresseväckande rubrik med nyhetsvinkel Ingressen är ett fetmarkerat stycke som sammanfattar nyheten på 2-4 rader. Journalister ska förstå nyheten genom att bara läsa denna text och bedöma om den är intressant för läsarna. Du lyfter den viktigaste informationen och texten ska kunna användas rakt av som en notis i tidnigen Här skrivs det viktigaste av det som har hänt. Skriv objektivt som om det vore en journalist som har skrivit. Du skriver t.ex. Ungdomens Nykterhetsförbund har genomfört en undersökning istället för vi har genomfört en undersökning. Undvik superlativer, förkortningar och fackspråk. Skriv strukturerat och med en röd tråd. Lyft ett citat från en ansvarig från UNF som subjektivt berättar om varför detta är viktigt, t.ex. Unga förtjänar ett bra uteliv istället för att begränsas av alkoholnormen. Skriv två till tre rader och avsluta citatet med, säger Förnamn Efternamn, titel. Här skrivs mer brödtext som berättar om nyheten. Kom ihåg att bara ha en nyhet per pressmeddelande och att skriva max ett A4. Mejla ut det på morgonen (omkring 08.00) och se till att vara tillgänglig under dagen om journalister hör av sig. Citera samma person eller en ny beroende på vad som passar. Kanske en lokalt ansvarig först och förbundsordföranden sen. Eller kanske först en pristagare och sedan distriktsordföranden som delade ut priset. Avsluta: berättar Förnamn Efternamn, Titel. Diplomutdelning/aktion/aktivitet kommer att äga rum den här tiden på denna plats. Ni är välkomna att delta. Kontakta denna person för mer information.

6 Nyhetsvärde Närhet i tid Närhet i rum – lokal vinkel Jämförelser Identifikation Trender Avslöjanden Liten mot stor Närhet i tid – det är aktuellt nu Närhet i rum – om orten som tidningen/radiokanalen/TV-programet bevakar Jämförelser kan vara att Sollentuna kommun är den bästa i Stockholms län. Ofta ser vi kommentarer på löpsedlarna om ”hela listan”. Identifikation handlar om att den som läser ska känna igen sig. Det är ofta den personliga berättelsen. Trender kan vara som CAN:s årliga undersökning som visar att fler och fler unga väljer nykterhet. Det kan också vara ett ökat intresse för alkoholfritt och annat vi kan peka på. Avslöjanden kan till exempel vara att kommunen lagt skattepengar på alkohol i sin representation, att ölköpskontroller visar att tillsynen är bristfällig eller liknande. Liten mot stor är ett perspektiv som bygger på att vara underdog. Det kan vara en UNF:are som startar en egen mötesplats när kommunen lägger ned fritidgården eller ungdomars protester mot att en stor ölfestival kommer att starta för att öka intresset för alkoholhaltiga drycker.

7 Vilka dagar kan bli våra?
Temadagar Andra aktuella händelser som kan användas

8 Hur är det om vi inte gör något?
Om vi inte gör ngt arbete är det vad journalisterna själva kommer över och vad andra ger dem som dominerar mediabilden. Det betyder att UNF antingen inte kommer att synas eller att bilden av oss bestäms av andra. Troligen syns UNF bara om det är något dåligt som händer. Annars bestäms bilden av ungas engagemang, alkohol och andra droger av andra i media.

9 Vilka nyheter har vi redan?
Istället för att bara låta journalister och andra aktörer bestämma vad som lyfts i media kan vi börja med att berätta om det vi redan gör och vilka nyheter vi redan har.

10 Berätta kort om att det redan finns intressanta saker inom organisationen som kanske kan användas. Här är exempel från Westanders PR-handbok som gratis kan beställas från deras hemsida. För UNF är det framförallt intressant med 3, 4, 7 och 13. De kommer att nämnas först i nästnästa bild. OBS Texten är inte uppe för att läsas. Men om du vill läsa den finns den här: 1. STATISTIK Media älskar procenttecknet. Det ger ett intryck av objektivitet och trovärdighet, indikerar att en undersökning gjorts och att trender kan beskrivas. Den som presenterar statistiken får tolkningsföreträde. Exempel: Apoteket presenterar kvartalsvis den samlade läkemedelsförsäljningen och månadsvis hur andelen e-recept ökar runtom i landet. 2. EKONOMISKA RESULTAT Affärstidningar redovisar resultat från börsnoterade bolag. Presentationen av kvartalsresultat bör göras levande och innehålla kommentarer från företagets vd om både den gångna och den kommande perioden. Börsnoterade företag måste kommunicera detta, men också mindre företag och organisationer kan kommunicera ekonomiska resultat. 3. NYANSTÄLLNINGAR ELLER NY STYRELSE Så gott som alla personförändringar är intressanta nyheter för media. Hit hör nyanställningar och tillsättandet av en ny vd eller generalsekreterare. Hela processen från nominering till val av ordförande och styrelse är också medialt intressant. För lokalmedia är ”den egna” styrelsemedlemmen i en riksorganisation ofta av stort intresse. Exempel: Inför lanseringen av Feministiskt initiativ spekulerade media mycket om vilka som skulle ingå i ledningen. 4. FLER MEDLEMMAR/KUNDER Ökande medlemstal och fler kunder bör sättas in i ett sammanhang. Beskriver det en trend eller går det mot strömmen? Exempel: Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) ökade sitt medlemsantal, i motsats till nedgången bland föreningsaktiva i övrigt. Med lokalt anpassade pressmeddelanden fick UNF mycket publicitet på de orter där ökningen skett. 5. NYA KUNDER En ny kund kan vara medialt intressant, om affären är stor, överraskande eller av allmänintresse. Exempel: Jas 39 Gripen får mycket publicitet varje gång försäljning till andra länder diskuteras. 6. SAMARBETSAVTAL Samarbetsavtal är en rak nyhet som kan snappas upp, särskilt om samarbetet är nyskapande. Beskriv samarbetet utifrån dess Exempel: Genomslaget blev stort när Vattenfall och Electrolux inledde ett samarbete kring ”det intelligenta hemmet”, med vitvaror som skulle kommunicera via elnätet. 7. LYCKADE SATSNINGAR Media är intresserade av framgångar, i synnerhet inom ett udda eller oväntat område. Exempel: Ishotellet i Jukkasjärvi, världens första hotell helt i is, har fått omfattande internationell publicitet. 8. UTLANDSSATSNINGAR Öppnandet av ett kontor eller en produktlansering utomlands är medialt intressant, särskilt för lokalpressen på företagets huvudort. Exempel: Svenska medier rapporterar ofta om H&M:s eller Ikeas nya butiker och varuhus utomlands. 9. FÖRÄNDRAD INRIKTNING En förändrad inriktning eller åsikt kan ha stort nyhetsvärde. Exempel: När folkpartiet krävde godkänt språktest för svenskt medborgarskap var detta oväntat och avvikande. Publiciteten ledde till stora valframgångar. 10. NYA VERKSAMHETSOMRÅDEN Nya satsningar som kompletterar den traditionella inriktningen kan vara medialt intressanta. Exempel: När Apoteket och vårdföretaget Capio lanserade ”Vårdotek” på apoteken i Göteborg gav det uppmärksamhet i media. 11. NYA PRODUKTER För att få publicitet kring rena produktnyheter utanför fackpressen, bör ni fokusera på allmänintresset och det nyskapande med produkten. Exempel: Statoil lanserar E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) på mackarna och redovisar regelbundet den ökade E85- försäljningen som ett led i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. 12. INSAMLINGSRESULTAT Goda eller ökande insamlingsresultat kan redovisas efter en kampanj och på årsbasis. Exempel: De stora summor som samlades in efter tsunamin gav omfattande publicitet för bland andra Röda Korset. 13. KAMPANJER Fackpressen är intresserad av reklam- och pr-kampanjer, såväl inför starten som när utvärderingen presenteras. Exempel: Ett femtiotal inbjudna journalister deltog när Ikea-katalogen lanserades en sommardag i Kungsträdgården i Stockholm. 14. FRAMTIDSPLANER Ambitiösa målsättningar är medialt intressanta, speciellt om de uttrycks i konkreta siffror och åtaganden. Media minns löftena, så lova bara det som kan hållas. Exempel: 1999 slängde Jonas Birgersson en tegelsten genom ett fönster för att symbolisera hur Framfabs nya program skulle krossa jätten Microsofts monopol: ”Brikks breaking Windows”. 15. UPPKÖP OCH FUSIONER Uppköp och fusioner är speciellt intressanta om de berör större företag, om konkurrerande bud förekommer och om planerna/ besluten kantas av konflikter. Exempel: Media rapporterade i veckor om turerna kring Telias samgående med norska Telenor. Den mediala höjdpunkten blev näringsminister Björn Rosengrens uttalande om Norge som ”den sista Sovjetstaten

11 Wooooop woooop. Här syns det att UNF är exempel
Wooooop woooop! Här syns det att UNF är exempel. Detta är en nyhet som vi redan har siffror på och som vi kan använda.

12 Vilka nyheter har ni redan?
Nya personer på viktiga poster Fler medlemmar Lyckade lokala satsningar Kampanjer Här är exempel på nyheter som UNF redan har lokalt: Nya personer på viktiga poster exempel på möjliga ingångar: Yngsta föreningsordförande i Sverige Helt ny drogpolitisk grupp som kommer skapa nyktra mötesplatser i hela kommunen 16-åring från Falköping leder distriktet för unga nykterister Fler medlemmar främst intressant utifrån förenings-, distrikt- eller förbundsnivå Kan användas för att påpeka att det finns ett ökat intresse för nykterhet Lyckade lokala satsningar Det når att gå synergier från bra aktiviteter t ex om ni arrangerar en träff för de politiska ungdomsförbunden, får igenom ett medborgarförslag, startar en ny verksamhet kanske på en ort där det annars inte händer så mycket. Det är extra intressant för media om det är oväntat och nytt. Kampanjer Kampanjer kan vara intressant för lokal media om det påverkar omgivningen. Här kan ni använda FNV, UNF till ALLA, Vit Jul och liknande. Ni kan också skicka ut pressmeddelande om att Bra Uteliv kommer till Byske om ni startar upp något på orten och då får in det i den annars nationella satsningen. OBS! Media gillar inte säljbrev. Var noga med att titta på nyhetsvinklingarna.

13 Skapa nyheter! Utöver journalistens egna nyheter och de vi redan har kan vi också skapa egna nyheter. Vilka saker kan vi göra för att få uppmärksamhet? Nyheter vi kan skapa – certifieringar av nyktra mötesplatser, utelivsställen och kommuner. Ölköpskontroller. Kommunrankingen är en satsning som görs nationellt där grupperna är med lokalt. Utöver det är det också möjligt att bjuda in till arrangemang. Media kan vara intresserade om UNF går på krogrunda med kommunalrådet, har en debatt med andra organisationer eller på annat sätt sticker ut med verksamheten. Detta är något som är jättebra att tänka på när de planerar sin verksamhet.

14 Skapa nyheter och dessutom bra verksamhet
Ni kan skapa bra nyheter genom ert påverkansarbete. Certifieringarna är skapade både för att ni ska kunna påverka och göra bra pressarbete. Vad finns det mer för nyheter ni kan skapa? Koppla ihop pressplanen med planeringen av verksamheten. Diskutera vad de vill göra och vad som är intressant att lyfta medialt. Det går att göra olika vinklingar – första guldcertifierade mötesplatsen, Harrys bäst alkoholfritt i kommunen, 10 testade mötesplatser men ännu inget guld i Kramfors Bilden är från när Västerbotten certifierade alla Umeå kommuns nyktra mötesplatser.

15 Vi äger och är värda att uppmärksammas
Viktigt att komma ihåg! UNF är en fantastisk organisation och frågorna vi arbetar med är relevanta för hela Sverige i synnerhet för oss unga.


Ladda ner ppt "Press och media Så kan pressarbete hjälpa oss att nå en mer demokratisk och solidarisk värld fri från droger."

Liknande presentationer


Google-annonser