Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Korta fakta om studien 1 Personal inom vård och omsorg Metod Kvantitativ telefonstudie Målgrupper Hälsovårds-, sjukvårds- och omsorgspersonal inom privat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Korta fakta om studien 1 Personal inom vård och omsorg Metod Kvantitativ telefonstudie Målgrupper Hälsovårds-, sjukvårds- och omsorgspersonal inom privat."— Presentationens avskrift:

1 Korta fakta om studien 1 Personal inom vård och omsorg Metod Kvantitativ telefonstudie Målgrupper Hälsovårds-, sjukvårds- och omsorgspersonal inom privat och offentlig sektor som inte har ett verksamhetsansvar. Antal intervjuer 408 telefonintervjuer Datainsamling 14 – 23 januari 2015 Urvalskälla Urvalet är från Bisnode. Intervjupersonerna har sökts via växeln. Ytterligare målgruppsinformation på följande sidor. 2015-01-28

2 Målgrupp och antal intervjuer per målgrupp 2015-01-28 2 Inledning Målgrupp Totalt Offentlig sektor Privat sektor VårdOmsorg Antal intervjuer 408204 207201 Sjukhus, vårdcentral, läkarmottagning, skol- eller företagshälsovård, hälsovård inom kriminalvården el likn 884048844 Tandläkarmottagning e d 603426591 Apotek 372017334 Blod- och vävnadsinrättning 32130 Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor eller liknande 77070 Psykolog, psykoterapeut, kurator 75270 Äldreboenden 752946372 HVB-hem (hem för vård av boende, t ex ungdomar, familjer el vuxna) 593920653 SIS-hem: LVU och LVM 50505 Personlig assistans 14113014 SOS-central 20220 Annat, t ex LSS-boenden, dagverksamhet eller gruppboende 511734348 Uppdelningen mellan vård och omsorg baseras på frågan om verksamheten/ arbetsplatsen avser främst vård eller omsorg.

3 Roller och antal intervjuer 2015-01-28 3 Inledning BEFATTNING ANTAL Apotekare/Receptarie 37 Arbetsterapeut 6 Behandlingsassistent 30 Dietist/nutritionist 1 Fritidspedagog 2 Kurator 3 Logoped 7 Läkare 12 Naprapat/Kiropraktor 4 Obduktionstekniker 2 Optiker 2 Personlig assistent 8 Psykolog 6 Psykoterapeut 4 Sjukgymnast 7 Sjuksköterska 70 Skötare inom psykiatrisk vård 9 Socionom 11 Tandläkare 17 Tandsköterska/tand- hygienist 43 Undersköterska 69 Vårdare 18 Vårdbiträde 20 Annat 20

4 2015-01-28 4 Låg spontan kännedom (28%) bland personal inom vård och omsorg. Bland dem som nämner IVO anser fler än 6 av 10 att de har en god kännedom om IVO. Inom privat sektor finns en högre spontan kännedom jämfört med offentlig sektor. Vidare är omsorgspersonal mer medvetna om IVO jämfört med vårdpersonal. Via hjälpt erinran ökar kännedomen och blir totalt 77%. Av dem som känner igen IVO via hjälpt erinran har bara 1 av 10 en god kännedom om IVO. 123 Resultaten visar att personal inom vård och omsorg har en låg spontan kännedom om IVO, även om de flesta känner igen namnet. Skillnaderna mellan undergrupper indikerar en något högre medvetenhet inom privat sektor, och även bland personal i omsorgsverksamheter. Personal inom vård och omsorg Resultat i sammanfattning Fler än hälften bland vård- och omsorgspersonal, 65%, har ett gott förtroende för IVO, medelvärde 6,6. 4

5 Total spontan kännedom IVO 2015-01-28 5 Personal inom vård och omsorg Låg spontan kännedom Knappt 3 av 10 bland vård- och omsorgspersonal har spontan kännedom om IVO. En intressant skillnad är att personal i den privata sektorn har högre spontant kännedom än inom den offentliga sektorn. Vidare nämns IVO av fler som arbetar inom omsorgen jämfört med vårdpersonal. Nämner IVO på frågan ”Känner du till någon myndighet som har tillsyn?” alternativt på frågan ”Känner du till någon myndighet som tar emot anmälningar?”. Bas: Samtliga. 408 ip.

6 Spontan kännedom - Tillsyn 2015-01-28 6 Personal inom vård och omsorg Få kopplar spontant tillsyn till IVO Bara 2 av 10 av personalen inom vård och omsorg kopplar spontant ihop IVO med tillsyn över hälsovård, sjukvård och social omsorg. Skillnaden är stor mellan privat och offentlig sektor. Inom offentlig sektor har personalen en betydligt lägre kännedom. Samma mönster märks mellan vård och omsorgspersonal; omsorgspersonalen har en högre kännedom om att IVO utövar tillsyn inom deras område. Känner du till någon statlig myndighet som har tillsyn över hälsovård, sjukvård och social omsorg? Bas: Samtliga. 408 ip.

7 2015-01-28 7 Personal inom vård och omsorg Spontan kännedom - Anmälningar Känner du till någon statlig myndighet som tar emot anmälningar eller klagomål på hälso- och sjukvård eller socialtjänst, t ex Lex Sarah- och Lex Maria-anmälningar, som gäller missförhållanden eller brister inom vård och omsorg? Bas: Samtliga. 408 ip. Låg spontan kännedom om att IVO tar emot anmälningar Bara 2 av 10 tillfrågade nämner spontant IVO som en myndighet vilken tar emot anmälningar eller klagomål inom hälso-, sjukvård och socialtjänst. Det är en tydligt högre medvetenhet bland personal som arbetar inom privat sektor. Medan skillnaderna inte är lika uttalade mellan vård- och omsorgspersonal.

8 Hjälpt kännedom IVO 2015-01-28 8 Personal inom vård och omsorg Nära 8 av 10 har hört talas om IVO En klar majoritet har hört talas om IVO när de får höra namnet. Här märks inga större skillnader mellan vård- och omsorgspersonal. Bland dem som bara känner igen IVO via hjälpt erinran är det mycket få, (bara 13%) som anger att de känner till IVO väl (minst 7 på skalan 1-10). Känner du till eller hört talas om Inspektionen för vård och omsorg, IVO? Bas: Samtliga. 408 ip.

9 Hur pass väl känner du till IVO? 2015-01-28 9 Personal inom vård och omsorg Djupare kännedom om IVO inom privat sektor respektive inom omsorg Vi har sedan tidigare konstaterat att fler inom privat sektor har en spontan kännedom om IVO. Här kan vi också se att fler i den privata sektorn anser sig ha en god kännedom (7-10 på en skala 1-10) jämfört med personal inom offentlig sektor. Samma mönster märks för vård- jämfört med omsorgspersonal: en högre andel av dem som arbetar inom omsorgen har en god kännedom av IVO. Bas: De med spontan eller hjälpt kännedom om IVO. 314 ip.

10 Förtroende för IVO 2015-01-28 10 Personal inom vård och omsorg Fler än hälften har ett gott förtroende för IVO Mellan 6-7 av10 personer som arbetar inom vård- och omsorg känner stort förtroende för IVO. På grund av låga bastal per undergrupp får deras resultat får tolkas med försiktighet. En tendens är ett något högre förtroende i privat sektor. Vilket förtroende har du totalt sett för IVO:s arbete inom verksamhetsområdet tillsyn? Bas: Angett minst 5 på grad av kännedom 1-10. Svarsskala 1-10, där 1 är Mycket lågt förtroende och 10 är Mycket högt förtroende. Andel som svarar 7-10 redovisas nedan. 6,3 6,9 6,6 Medel 6,6


Ladda ner ppt "Korta fakta om studien 1 Personal inom vård och omsorg Metod Kvantitativ telefonstudie Målgrupper Hälsovårds-, sjukvårds- och omsorgspersonal inom privat."

Liknande presentationer


Google-annonser