Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014 Tekes nyckeltal 01-2015DM 1401381. Tekes finansieringsbeslut år 2014 01-2015DM 1401381 Totalt 550 miljoner euro och 2 750 projekt Miljoner euro I.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014 Tekes nyckeltal 01-2015DM 1401381. Tekes finansieringsbeslut år 2014 01-2015DM 1401381 Totalt 550 miljoner euro och 2 750 projekt Miljoner euro I."— Presentationens avskrift:

1 2014 Tekes nyckeltal 01-2015DM 1401381

2 Tekes finansieringsbeslut år 2014 01-2015DM 1401381 Totalt 550 miljoner euro och 2 750 projekt Miljoner euro I summorna ingår 2 miljoner euro ur EU:s strukturfonder. Av finansieringen riktades 88 miljoner euro till programmen vid de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK), som är samprojekt mellan forskningsorganisationer och företag.

3 Tekes FoU-finansiering av sm-företag samt företag med färre än 500 anställda 01-2015DM 1401381 Finansieringen av grupprojekt har fördelats per grupp. Procent av Tekes FoU-finansiering till företag

4 Tekes betonar uppkomsten av nya tillväxtföretag i sin finansiering 01-2015DM 1401381 Skapandet nya groddföretag  Offentlig forskning och kommersialisering av denna  Genomgång av stora företags patentportföljer (tex. Innovation Mill)  Snabba små finansieringsbeslut med hög risk för förädlande av business-idéer Finansieringen av snabbt växande företag  Specialfinansiering för unga innovativa företag (NIY)  VIGO-företagsacceleratorerna Miljoner euro Tekes finansiering till små, yngre än sex år gamla företag Totalt 134 miljoner euro år 2014, av vilka 28 miljoner euro till unga innovativa företag

5 Miljoner euro Tekes FoU-finansiering till industrin och servicebranschen 01-2015DM 1401381 Byggnadsbranschen ingår i industrin.

6 Miljoner euro Tekes FoU-finansiering till industrin 01-2015DM 1401381

7 Tekes FoU-finansiering till servicebranschen 01-2015DM 1401381 Miljoner euro

8 Tekes företagskunder 01-2015DM 1401381 Ett företag anses som ny kund om det inte har erhållit FoU-finansiering från Tekes under de senaste fem åren. Betalningarna till grupprojekt har fördelats åt deltagarna sen år 2006. Finansiering för förberedande studier överfördes från Tekes till TE-centralerna år 2008 (nu ELY-centralerna). Antal företag

9 Årligen går cirka en procent av Tekes kunder i konkurs 01-2015DM 1401381 Antal kundföretag i konkurs Tekes har årligen cirka 5 000 kundföretag vilka erhållit Tekes finansiering inom fem år före konkursen eller har kvar lån från Tekes. Ungefär en procent av dessa går årligen i konkurs Likaså går cirka en procent av företagen i Finland i konkurs per år.

10 Tekes finansiering av projekt inom universitet, högskolor och forskningsinstitut år 2014 01-2015DM 1401381 I många forskningsprojekt deltar forskningsgrupper från flera universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Beloppen innehåller 2 miljoner euro ur EU:s strukturfonder. Totalt 178 miljoner euro Miljoner euro

11 Tekes finansiering av SHOK-program år 2014 01-2015DM 1401381 Totalt 88 miljoner euro Programmen inom Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK) är universitetens, högskolornas, forskningsinstitutens och företagens gemensamma projekt. Figuren visar fördelningen av Tekes finansiering 2014, inte omfattningen av forskningen inom SHOKerna.

12 Resultat av avslutade projekt 01-2015DM 1401381 Resultat av år 2014 avslutade projekt  1 500 produkter, tjänster eller processer  1 130 patent eller patentansökningar  1 090 akademiska slutarbeten Total 1 870 avslutade projekt

13 Över hälften av sm-företagens projekt finansierade av Tekes lyckades kommersiellt 01-2015DM 1401381 Källa: Tekes kundenkät 2014 % Av Tekes finansierade projekt inom sm-företag, avslutade år 2011, %


Ladda ner ppt "2014 Tekes nyckeltal 01-2015DM 1401381. Tekes finansieringsbeslut år 2014 01-2015DM 1401381 Totalt 550 miljoner euro och 2 750 projekt Miljoner euro I."

Liknande presentationer


Google-annonser