Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyanlända elever och språkutveckling i alla ämnen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyanlända elever och språkutveckling i alla ämnen"— Presentationens avskrift:

1 Nyanlända elever och språkutveckling i alla ämnen
När den nyanlända eleven tillbringar många lektioner med klassen

2 Ämneslektionerna Vad gör eleven på de lektioner där denne inte kan hänga med? Vilket material har eleven att arbeta med? Vilka hjälpmedel använder ämnesläraren och eleven? Hur använder ämnesläraren studiehandledaren? Hur arbetar arbetslaget? Hur används resurserna i arbetslaget?

3 Material som eleven kan arbeta självständigt med
Vad finns det för material i olika ämnen? Kan man skapa en form av materialbank? Kan man få till pedagogiska träffar för de ämneslärare som har nyanlända elever? Vad kan Sva-läraren hjälpa till med?

4 Hjälpmedel Vilka tekniska hjälpmedel finns?
Hur används de olika hjälpmedlen? Översättningsverktyg? Hjälpmedel som eleven kan använda självständigt?

5 Arbetslaget Hur förs diskussioner kring de nyanlända i arbetslaget?
Vilken personal finns? Hur används de olika kompetenserna och de olika personerna? Kan man tänka över gränserna och vid vissa tillfällen samla fler nyanlända? Om t.ex. en resurs arbetar med en nyanländ i en årskurs kan kanske andra nyanlända sitta med samtidigt. Vilket stöd önskas? Hur kan det stödet genomföras? Vem ska ge stödet?

6 Studiehandledaren Skolverket har gjort en film där studiehandledarens roll i ämnesundervisningen. Kommunikationsmedel - Hur kommunicerar ämneslärare och studiehandledare? Har alla elever samma förutsättningar när det gäller studiehandledningen? Vad skiljer sig åt och varför?

7 Tipsbank Skriva berättelser på modersmålet – studiehandledaren kan hjälpa eleven att översätta

8 Fadderverksamhet För att gör starten för nyanlända så bra och trygg som möjligt rekommenderas fadderverksamhet . En elev som talar samma språk – i klassen eller i grannklasserna. En elev som kan stötta, visa och hjälpa till. En elev som kan vara en social trygghet i starten.


Ladda ner ppt "Nyanlända elever och språkutveckling i alla ämnen"

Liknande presentationer


Google-annonser