Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett spel om att hitta nya samarbeten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett spel om att hitta nya samarbeten"— Presentationens avskrift:

1 Ett spel om att hitta nya samarbeten
KOMMA ÖVERENS Ett spel om att hitta nya samarbeten

2 Introduktion KOMMA ÖVERENS är ett spel om att skapa nya samarbeten för att lösa gemensamma utmaningar. Genom att byta roller arbetar spelarna tillsammans för att knyta nya kontakter, hitta samarbeten och analysera vilka parter som behövs för att göra idéer till verklighet. Spelet är särskilt utformat för att passa i processer där flera olika parter med olika ingångsvärden möts. En typisk sådan process är skapandet av en lokal eller regional överenskommelse, där personer från både idéburna och offentliga aktörer möts för att hitta gemensamma lösningar. För en lyckad spelomgång krävs att ett flertal personer från både idéburna och offentliga aktörer deltar. KOMMA ÖVERENS har utvecklats Fabel Kommunikation på uppdrag av Överenskommelsen. Spelet passar bäst för grupper mellan personer och tar cirka 2 timmar att genomföra.

3 Spelupplägg KOMMA ÖVERENS spelas i två eller tre omgångar. Spelet inleds med att spelarna fyller i sin organisation och kort beskriver dess verksamhet på en spelbricka. Spelarna delas in i grupper och dessa får sedan en slumpvis utvald spelbricka. Under spelets första fas försöker grupperna hitta ett nytt samarbete med någon annan organisation kring en idé eller utmaning de tycker är relevant. Deras brickor läggs sedan kring idé och de utvärderar sitt samarbete tillsammans med andra grupper som är intresserade av idén. Under de följande spelomgångarna delas nya organisationer ut och spelarna fördjupar sina samarbeten. I slutet på spelet återvänder alla till den bricka man representerar i verkliga livet och utvärderar tillsammans med de andra som samlats kring samma idé. Jämför gärna den här spelbeskrivningen med instruktionerna till spelarna (i slutet på detta häfte) för att få en bättre bild av hur spelet fortgår.

4 Bestämma mål för spelet
KOMMA ÖVERENS bygger på att du som processledare på förhand har hittat ett tydligt mål eller temaområde för spelarna att skapa samarbeten kring. Målet kan vara olika tydligt kopplat till en lokal överenskommelsen, där huvudsaken är att det är relevant och viktigt för de spelare som är i rummet. Exempel på mål: Fler intressanta mötesplatser för idéburna och offentliga aktörer i Västerbotten. En äldrevård i Östergötland som präglas av mångfald. Bättre samarbete mellan idéburna och offentliga aktörer över länsgränserna Skåne-Blekinge. Tydligare insyn för medborgarna i det sociala arbetet i Värmlands kommuner.

5 Så fungerar spelet

6 Spelet i korthet Inledning (10 min) Första samarbetet (10 min)
Idéskapande (10 min) Stärkt samarbete (15 min) Utvärdering (5 min) Nya aktörer (15 min) Gemensam utvärdering (15 min) Beräknad speltid: 1 timme 30 min

7 Inledning (10 minuter) Du som processledare står nu i en lokal med personer. Det är ditt arbete att få alla spelare att förstå reglerna och kunna delta konstruktivt. Nu kör vi! Beskriv vad Överenskommelsen är och vad som är syftet med spelet. Gör en snabb genomgång av upplägget och stäm av om det är några enklare praktiska frågor. Be varje spelare fylla i en sexkantig spelbricka med sin organisations namn och en kort beskrivning av vad organisationen gör. Dessa brickor läggs i en stor hög. Ideella organisationer tar lila brickor, offentliga gula och övriga blå. Dela in alla spelare i grupper om två eller tre personer, helst tillsammans med personer de inte känner. Brickorna med namn blandas och en bricka slumpas ut till varje grupp tillsammans med ett lagnummer på en knapp (finns i spelpåsen). Försök se till att varje grupp inte får en bricka någon av gruppens deltagare skrivit själv. Varje grupp har därmed en egen organisation som de representerar. Ge dem någon minut för att presentera sig för varandra.

8 Första samarbetet (10 min)
SPELOMGÅNG 1A Första samarbetet (10 min) Varje grupp representerar nu en organisation de blivit tilldelad. I spelets första skede får spelarna möjligheten att orientera sig bland de övriga grupperna, i jakt på att hitta minst en annan organisation att samarbeta med. Exakt vilken idé de ska samarbeta kring är än så änge oklart, den enda riktlinje de har är att det ska handla om det tema eller mål du satt upp för det specifika spelet. Spelarna har ofta olika magkänsla eller strategi för vilken annan organisation de ska slå sig ihop med. Vissa väljer att hitta en organisation som kompletterar dem, andra en med matchande intressen eller kanske liknande struktur. Huvudsaken är att alla grupper hittar någon att samarbeta med, vilket på ett enkelt sätt ramar in vilka idéer de kommer komma fram till i nästa spelfas. När två grupper tror att de hittat rätt så lägger de ner sina brickor bredvid varandra på golvet.

9 Idéskapande (10 min) SPELOMGÅNG 1B
Varje grupp har nu hittat minst en annan grupp att samarbeta med. De kanske har en vag aning om vilka områden de vill samarbeta kring och det är nu dags att formulera de idéerna. Låt spelarna diskutera ett antal idéer om vad deras samarbete skulle kunna vara, utifrån målet du har satt upp. När spelarna har kommit fram till en idé skriver de ner den så tydligt som möjligt på en av de grön-vita idébrickorna och kopplar ihop sig runt brickan. Exakt hur spelarna väljer att lägga sig runt brickan ger också en bild av hur de vill att samarbetet ska se ut. När fler organisationer är påkopplade kommer man att kunna utläsa vilka som är samordnare och huvudansvariga, vilka som är stödfunktioner och så vidare. Upplys spelarna om detta på vägen och använd er kreativitet för att skapa ett mönster som symboliserar hur samarbetet ska fortgå. Vi har valt att sätta den här fasen efter det första samarbetet eftersom vår erfarenhet är att idéer kommer från samarbeten och inte tvärtom.

10 Stärkt samarbete (15 min)
SPELOMGÅNG 1C Stärkt samarbete (15 min) Spelarna ska nu försöka hitta fler samarbetspartners till sin idé. Den här spelomgången går till på samma sätt som den första, med skillnaden att de nu har en idé att koppla samman andra aktörer med. Några spelare kommer att överge sina tidigare idéer, vilket gör att vissa grupper växer till större och starkare samarbeten.

11 Utvärdering (5 min) SPELOMGÅNG 1D
Vid varje idébricka ligger nu ett antal spelarbrickor utplacerade. Ge dessa ”grupper av grupper” några minuter att diskutera sitt samarbete. Frågeställningar: Är det rimligt att det ser ut så här? Kan vi specificera tydligare hur samarbetet ska se ut? Vem bör vi samarbeta med mer? Under tiden diskussionen pågår ger du varje grupp ytterligare en bricka. Nu representerar de två olika organisationer. Detta kan vara lite förvirrande för vissa eftersom det bryter spelmönstret från tidigare. Var noga med att poängtera att de som grupp kan välja att delta i samma eller olika samarbeten som deras andra bricka. Gruppen kan behöva dela på sig tillfälligt. Spelet blir nu betydligt mer kaotiskt och ofta brukar spelarna börja ta olika initiativ som du som processledare får hantera med magkänsla.

12 Nya aktörer (15 min) SPELOMGÅNG 2
Du har nu delat ut fler brickor till varje lag och spelet fortsätter med att ännu fler samarbeten skapas. Skillnaden är att varje grupp nu har två olika organisationer att representera och inte minst att det börjar bli väldigt fullt runt de olika idébrickorna. Grupperna har i spelomgången full frihet att flytta sina gamla brickor, om de insett att samarbetet inte skulle fungera. De flesta kommer dock att välja att stanna och vissa kommer också att koppla ihop sina två egna brickor. Observera att spelarna under hela spelet kan bryta vilka samarbeten som helst, men att det krävs att alla grupper vars brickor vidrör varandra har kommit överens. Om någon av grupperna vill skapa en ny idé (ta en till grön-vit bricka) är det fritt fram för dig som processledare att låta dem göra det.

13 En tredje omgång (15 min) SPELOMGÅNG 3A-B (ENDAST FÖR GRUPPER OM 3)
Om du spelar med grupper om tre personer kommer det också att bli en andra utvärderingen och en tredje samarbetsomgång. Den tredje spelomgången är identisk med de föregående, bortsett från att spelarna nu har tre brickor att hålla reda på. Vissa samarbeten har nu börjat bli klara medan andra har svårt att hitta vägar framåt. Innan spelomgång 3 kan du också introducera Poängberäkning eller Nyckelspelare, läs vidare under ”Alternativa spelmekaniker”.

14 Slutvärdering (15 min) AVSLUTNING
Efter den sista samlas de personer som faktiskt representerar dessa organisationer. Be varje person leta upp sin egen bricka de fyllde i innan spelet och hälsa på de personerna som samlats runt den idébricka där deras egen spelarbricka ligger. I många fall kommer samarbetet behöva beskrivas av någon som varit delaktig i att skapa samarbetet, vilket oftast finns i gruppen eftersom många spelare varit inblandade. Frågeställningar: Varför har vi parats ihop av de andra spelargrupperna? Är den här samarbetsstrukturen rimlig? Är idén relevant för oss? Har vi sedan tidigare något samarbete? Kan vi påbörja ett samarbete här och nu?

15 Avslutande reflektion
AVSLUTNING Avslutande reflektion En av de viktigaste delarna av spelet är att låta spelarna få reflektera över resultaten tillsammans. Ofta väcks många idéer och frågor till liv när spelet är avslutat, där diskussionen efteråt kan leda till de största insikterna. En del reflektion görs i den sista utvärderingen men det kan också finnas behov att på ett strukturerat sätt diskutera igenom hur spelet fortlöpte. Om du känner behovet kan du som processledare lägga in en gemensam reflekterande runda. Utvärdera till exempel genom: Bikupor med 3-4 personer. Gemensam runda bland spelarna. Gruppdiskussion med representanter från samma eller likartade organisationer. Gemensam fika som avslutande diskussion.

16 Att leda processen

17 Hur du får flyt i spelet KOMMA ÖVERENS är i princip ett helt självgående system där du som processledare kan ge spelarna fria händer. Men spelet blir ofta bättre om du som processledare tar en aktiv roll som samtalsledare eller länk mellan olika grupper. IFRÅGASÄTT: Varför gör ni så här? Varför har ni valt den här strukturen? Saknar ni någon aktör i samarbetet? KNYT SAMMAN GRUPPER: Har ni hört att gruppen där borta har en liknande idé? Kanske organisation X eller Y kan vara ett bra komplement här? PROVOCERA: Hur tror ni att ni kommer lyckas engagera idéburna om ni bara är offentliga aktörer? Tror ni att någon bryr sig om vad ni gör? Det här verkar i ärlighetens namn ganska tråkigt! Allt eftersom spelet fortgår blir strukturer och idéer allt mer kaotiska och spelarna brukar ofta ta oväntade initiativ. Här får du göra avvägningar på magkänsla och se hur det fungerar. Det finns ytterst få saker du kan göra som skapar problem. Använd dina kunskaper om hur grupper fungerar och led dem till bättre samarbeten. Så länge spelarna känner sig trygga och du är tydlig med vilka regler de ska följa så löser spelmekaniken resten.

18 Alternativa spelmekaniker
Separat idéprocess En av de mest spännande delarna i spelet är den spontana idéprocess som uppstår. Oftast skapas en blandning av bra och dåliga idéer, spännande och trista lösningar. Om ni däremot vill ha en mer djupgående idéprocess och låta spelet bli en motor för hur vilka aktörer som kan ta sig an de idéerna, kan ni enkelt ha en annan idéprocess som föregår spelandet. Ni kan låta utomstående ge idéerna, ha en workshop fokuserad på idéskapandet först eller i vissa fall kan idéerna vara så uppenbara att du som processledare helt enkelt väljer idéerna åt gruppen. I detta fall skapas samarbeten från en färdig idé redan i första fasen av spelet. Nyckelspelare I vissa fall är det uppenbart att det saknas organisationer i rummet som kan tillföra något. Om du har personer som kan hjälpa till, eller om spelare tillkommer under spelets gång, kan du föra in andra nyckelspelare som du tror behövs. Det kan vara statliga myndigheter, storföretag, kändisar, andra organisationer eller vad du ser passar. De agerar som vilken annan grupp som helst – men om det är mäktiga spelare bör du instruera dem att vara kräsna med vilka de samarbetar med. Använd de blå spelarbrickorna men skriv inget lagnummer.

19 Alternativa spelmekaniker
Poängberäkning I KOMMA ÖVERENS finns också ett system för poängberäkning för att utmana maktbalansen i gruppen och driva på nya samarbeten. Processen blir då mycket mer av ett spel, där konkurrens och vinnarinstinkt blir en faktor. Detta introduceras innan spelomgång 2 eller 3 (när spelarna ska ta sin andra eller tredje bricka), eftersom det tidigare riskerar att störa de grundläggande drivkrafterna i spelet för mycket. Poängberäkningen bygger på hur många samarbeten en spelargrupp är delaktiga i. I slutet av den sista räknar du samman varje grupps poäng och meddelar vinnarna i slutet. Varje bricka räknas för sig. 1 partner - 1x1 poäng 2 partner - 2x2 poäng 3 partner - 3x3 poäng 4 partner - 4x4 poäng 5 partner - 5x5 poäng 6 partner - 6x6 poäng Maxpoängen för grupper om 3 är därmed 6x6 + 6x6 + 6x6 = 108 poäng. Om någon grupps bricka bara har samarbeten med en typ av organisation (lila/gul) halveras poängen för den brickan.

20 Vanliga frågor Vad händer om en grupp inte hittar någon att samarbeta med? I slutet på varje spelomgång kan du behöva hjälpa någon grupp att hitta rätt. Antingen genom att de lägger sig ensamma vid en idébricka eller genom att fråga de andra grupperna om de är intresserade. Får vi koppla ihop flera olika idébrickor? Ja, om du som processledare tycker det är rimligt. Risken är dock att samarbetet blir väldigt komplext och får otydliga mål. Blir det inte väldigt kaotiskt? Jo! Men vår erfarenhet är att spelarna själva hanterar detta väldigt väl, där vissa också tar ansvar för att ”reda ut” otydliga strukturer eller samarbeten. Så länge de har tydliga instruktioner är spelarna väldigt självgående. Du själv spelar också en viktig roll som smörjmedel i diskussionerna och kan ifrågasätta samarbeten eller idéer.

21 Vanliga frågor Varför sätter ni inte idéfasen först?
Vi har valt att sätta börja med samarbeten eftersom vår erfarenhet är att bra idéer kommer från samarbeten och inte tvärtom. Att skapa, finslipa och utveckla en idé är något vi tror sker bäst i grupp. Det är först när olika tankar möts, när olika ingångsvärden bryts, som de bästa idéerna kommer. Varför kallar ni det ett spel? KOMMA ÖVERENS är i grund och botten ett processverktyg med spelmekanik. Om du själv känner dig mer bekväm att presentera det som ”arbetsmetod”, ”metodmaterial” eller något annat, så kan du absolut göra det. Vi har valt att benämna det ”spel” eftersom det har de flesta komponenter som folk i allmänhet brukar associera till spel. Vem kontaktar jag för mer information? Slå en signal eller skicka ett mejl till oss på Överenskommelsens kansli. Vi finns på eller

22 Packlista 20 lila brickor 20 gula brickor 5 blå brickor
Exempel för ett spel på 30 personer med lika delar anmälda från offentliga och idéburna aktörer. 20 lila brickor 20 gula brickor 5 blå brickor 10 idébrickor (grön-vita) 5 whiteboardpennor 30 knappar med #-symbol PPT-presentation Observera att du bör ha med fler brickor än anmälda spelare eftersom vissa kan tillkomma eller byta organisation att representera.

23 Återkoppling 08-23 31 30 info@overenskommelsen.se
Att spela KOMMA ÖVERENS är en process som väcker många tankar. Ta gärna hjälp av andra som var på plats och utvärdera er gemensamma upplevelse. Om du vill diskutera eller fråga oss som arbetar med Överenskommelsen vill vi mer än gärna höra din berättelse. Hör av dig!

24 Spelarinstruktioner

25 Vem företräder du? Ta en spelbricka beroende på vilken typ av organisation du företräder: Idéburen: Lila Offentlig: Gul Övriga: Blå Skriv namnet på din organisation och beskriv er verksamhet kort. Lägg brickan tillsammans med andra ifyllda.

26

27

28

29 Ett spel om att hitta nya samarbeten
KOMMA ÖVERENS Ett spel om att hitta nya samarbeten

30 Varför spelar vi detta? Syftet med spelet är att hitta nya samarbeten kring gemensamma idéer eller utmaningar. Tillsammans knyter vi nya kontakter, hittar samarbeten och ser vilka parter som behövs för att göra idéer till verklighet.

31 DAGENS MÅL Här skriver du det tema eller mål som det aktuella spelet ska ha. Till exempel: Spännande mötesplatser för ideella och offentliga aktörer i Gävleborgs län.

32 Praktiska frågor?

33 Bilda lag med en person du inte känner
OBSERVERA! Om ni spelar med lag om tre personer så bör det stå ”Bilda lag med TVÅ PERSONER du inte känner”.

34 Regler Ni bestämmer över era spelbrickor! Ingen får lägga en bricka bredvid er utan att ni är överens. Ni får flytta era brickor under spelet. Ert lagnummer ska stå på både brickan och era knappar.

35 1 – Hitta en organisation att samarbeta med (10 min)
Hitta minst en annan organisation som verkar intressant att samarbeta med för er. Diskutera: Om vad skulle ni kunna samarbeta? Lägg ner era brickor bredvid varandra på golvet när ni känner att ni hittat rätt.

36 2 – Skapa en idé (10 min) Diskutera tillsammans olika idéer ni skulle kunna samarbeta kring, som är relevant för dagens mål eller tema. Välj en idé och skriv ner den på en grön idébricka. Koppla ihop era brickor kring idébrickan på golvet.

37 3 – Hitta fler att samarbeta med kring er idé (10 min)
Vilka behövs mer? Hitta minst en till organisation som stärker ert samarbete. ELLER Flytta er bricka till ett annat samarbete. Lägg ner era brickor bredvid varandra på golvet när ni känner att ni hittat rätt.

38 4 – Utvärdera (5 min) Verkar idén fortfarande relevant?
Kan vi specificera tydligare hur samarbetet ska se ut? Vad är nästa steg? Vilka bör vi samarbeta med mer?

39 5 – Blanda in fler (15 min) Dra en ny spelbricka per grupp och märk den med ert lagnummer. Ni representerar nu båda dessa aktörer och får ingå i samma eller olika samarbeten. Hitta nya samarbetspartners eller omförhandla gamla samarbeten. Fortsätt bygga ert samarbetskluster på golvet.

40 6 – Slutsatser (15 min) Hitta din egen bricka! Diskutera i gruppen runt idén som den ligger. Ta hjälp av spelare som varit med om att skapa samarbetena ifall ni behöver veta mer. Frågeställningar: Varför har vi parats ihop av de andra spelargrupperna? Är den här samarbetsstrukturen rimlig? Är idén relevant för oss? Har vi sedan tidigare något samarbete? Kan vi påbörja ett samarbete här och nu?

41 TACK! www.overenskommelsen.se


Ladda ner ppt "Ett spel om att hitta nya samarbeten"

Liknande presentationer


Google-annonser